accessible

Archiwum

2008/2009

 

ZAKOŃCZENIE ROKU

 

Słoneczny poranek 19 czerwca 2009 r. zdawał się być cudem, biorąc pod uwagę wyjątkowo zmienną tej wiosny pogodę. O godz. 9.15 uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele rodziców spotkali się na płycie boiska, by pożegnać kończący się rok szkolny. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Gdy ucichły ostatnie jego dźwięki głos zabrała dyrektor Bożena Krzyżanowska. Podziękowała ona wszystkim uczniom i pracownikom za całoroczną pracę oraz życzyła cudownych, bezpiecznych wakacji.


Do życzeń i podziękowań dołączył ciepłe słowa przedstawiciel Rady Rodziców p. Bogdan Klepacki. Wyrazem rodzicielskiej wdzięczności za dydaktyczny i wychowawczy trud były kwiaty wręczone Dyrekcji. Nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali kwiaty z rąk uczniów dziękujących pedagogom i administracji za pracę, serce i wszystkie dobre chwile.


Kolejna część uroczystości była równie wzruszająca- dyrektor Bożena Krzyżanowska wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem i listy pochwalne, przypominając zebranym osiągnięcia i zasługi młodzieży. Najwyższą średnią w szkole osiągnęła w bieżącym roku szkolnym Ewa Teresa Burzyńska, uczennica klasy II F LO. Tym samym w nadchodzącym roku Ewa otrzyma stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do klas, gdzie wszyscy otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców i gdzie było miejsce na ostatnie w tym roku rozmowy, dzielenie się planami na nadchodzące wakacje i życzenia.

 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

15 czerwca 2009 r. wszyscy abiturienci naszego Technikum przystąpili do części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Z częścią praktyczną zmierzyli się 16 czerwca. W tym roku zawierała ona typowe zadanie dotyczące działalności handlowej hurtowni. Opracowanie projektu opierało się o zakup podanych towarów do hurtowni, ustalenie cen sprzedaży oraz sprzedaż podanych towarów. Oczywiście w związku z tymi działaniami należało wystawić stosowne dokumenty oraz zarejestrować wcześniej opracowane dowody księgowe.
W opinii uczniów tegoroczny egzamin praktyczny należał do łatwych – wszyscy mają nadzieję, że wyniki będą dobre.

 


 

 

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii1 czerwca 2009 roku odbyły się Miejskie Obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, w których również wzięła udział młodzież naszej szkoły klas drugich. Uczniowie przeszli w marszu ulicami miasta od Szkoły Muzycznej do Amfiteatru przy ulicy Nadrzecznej. Nad bezpieczeństwem maszerujących czuwała Komenda Powiatowa Policji. Uroczystego otwarcia obchodów dokonała pani Krystyna Wolanin – pełnomocnik burmistrza ds. Zapobiegania Narkomanii. Następnie pani sekretarz Elżbieta Rakszawa wręczyła nagrody laureatom konkursu w dwóch kategoriach:
- hasło promujące zdrowy styl życia;
- esej na temat „ Moje życiowe pasje bez nałogów”.
W pierwszej kategorii zwyciężyło hasło „Żyj aktywnie bez nałogów” i stało się ono mottem tegorocznych Miejskich Obchodów Dnia Zapobiegania Narkomanii.


 

W głównej części uroczystości swoje programy muzyczno-taneczne prezentowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i Zespołu Szkół w Siemiatyczach. Nasi uczniowie z koła teatralnego, działającego pod kierunkiem p. Moniki Bałut, przedstawili spektakl profilaktyczny „ Z pamiętnika narkomana chorego na AIDS”. Imprezę zakończył koncert zespołu „ Teoretycznie Dobry Squad” z Warszawy.


 

MATURA 20094 maja 2009 r. w Zespole Szkół w Siemiatyczach, tak jak we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce, rozpoczął się egzamin pisemny z języka polskiego. Jak zwykle zdającym towarzyszyły wielkie emocje, które trochę opadły, kiedy okazało się, że tegoroczne tematy maturalne z języka ojczystego nie były szczególnie skomplikowane.

 

5 maja abiturienci przystąpili do egzaminu z języka obcego – większość zdecydowała się na język angielski (188 osób). Z przedmiotów do wyboru największą popularnością cieszyły się: geografia (110 osób), matematyka i wiedza o społeczeństwie (po 80 osób) i biologia (59 osób). Do ostatniego egzaminu pisemnego – z języka francuskiego – nasi maturzyści przystąpili 19 maja. Egzaminy ustne, z języka polskiego i języków obcych, rozpoczęły się 6 maja i trwały aż do 22 majaW momencie kiedy ostatni uczeń opuścił salę egzaminacyjną w całej szkole nastał okres oczekiwania na wyniki. Z nadzieją myślą o nich wszyscy – od uczniów i rodziców, poprzez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli, po rodzinę, przyjaciół i znajomych. Matura to w końcu jeden z ważniejszych życiowych sprawdzianów, od którego zależy cała przyszłość.

 

 

KONSTYTUCJA 3 MAJA

 30 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół odbyła się akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem Roty. Następnie młodzież z klasy pani Walentyny Przychodzeń ( II B LO) zaprezentowała część artystyczną tematycznie związaną z powstaniem i uchwaleniem Konstytucji. Jej mottem były słowa:
„ Pierwszy krok do zrzucenia niedoli jest odważyć się być wolnym.
Pierwszy krok do zwycięstwa - poznać się na własnej sile”.


 

Podniosłe chwile uświetnił występ chóru szkolnego, który wykonał kilka znanych utworów o tematyce patriotycznej. Następnie wszyscy uczestnicy akademii odśpiewali hymn państwowy, po czym sztandar szkoły został wyprowadzony.
Uroczystość zakończyło wystąpienie dyrektor Bożeny Krzyżanowskiej, która podziękowała osobom przygotowującym akademię, a zebranych zaprosiła na miejskie obchody święta.

 

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

 Dzień, na który tegoroczni maturzyści czekali z niecierpliwością, ale i z pewną nostalgią, nadszedł w piątek 24 kwietnia 2009 r. Po pięciu godzinach lekcyjnych na sali gimnastycznej spotkali się: uczniowie, nauczyciele oraz dosyć liczna grupa rodziców. Pożegnanie maturzystów rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Tradycyjnie kolejnym punktem uroczystości było przemówienie dyrektor szkoły mgr Bożeny Krzyżanowskiej oraz rozdanie abiturientom listów pochwalnych, wraz z nagrodami książkowymi i rzeczowymi, za osiągnięcia w nauce, sporcie , działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Rodzice najbardziej zasłużonych dla szkoły uczniów otrzymali z rąk dyrektor Bożeny Krzyżanowskiej listy gratulacyjne.


 

Komenda: „Baczność! Powstań!” oznajmiła, że nadszedł ważny moment uroczystości – przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas drugich. Oni od teraz będą pełnili obowiązki gospodarzy szkoły.
Po odprowadzeniu sztandaru szkoły i zamknięciu oficjalnej części pożegnania abiturientów głos zabrali przedstawiciele rodziców – p. Danuta Osiejuk i p. Janusz Żoch. Rodzice podziękowali dyrekcji, wychowawcom, całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły za trud włożony w nauczanie i wychowanie ich dzieci. Wyrazem wdzięczności były kwiaty wręczone przez młodzież wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Uczniowie rozdawali kwiaty i dziękowali za wspólnie spędzone lata, a w tle grał jazzowy kwartet: Łukasz Kochanowski (instrumenty klawiszowe), Kuba Bartosiak (saksofon), Łukasz Kiendyś (saksofon), Adrian Olkowicz (akordeon).


 

Tradycyjnie słowa pożegnania i krótką część artystyczną dla starszych koleżanek i kolegów przygotowali uczniowie klas drugich. W tym roku zaszczyt ten przypadł w udziale klasie II E LO i jej wychowawcy prof. Wojciechowi Zieleniewskiemu. Słowa: „Skazany na maturę” (parafraza tytułu popularnego serialu telewizyjnego „Skazany na śmierć”) stanowiły żartobliwe motto pożegnania. Wraz z życzeniami sukcesów na egzaminach maturzyści otrzymali w prezencie kubeczki z tymże żartobliwym mottem. Pomysł był strzałem w dziesiątkę – prezent obdarowanym bardzo przypadł do gustu.

 

 

„Koncert życzeń” w wykonaniu Koła Teatralnego zakończył uroczystość rozbawiwszy niektórych do łez. Niech żałują ci, którzy nie słyszeli perfekcyjnie wykonanej przez Adama Brzezińskiego końcowej piosenki: „To jest już koniec, nie ma już nic, jesteście wolni, możecie iść…”.

 

ROCZNICA PAPIESKA
„A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne, trwa”

Jan Paweł IIPowyższe słowa papieża Jana Pawła II stanowiły motto uroczystości, która odbyła się w naszej szkole 1 kwietnia 2009 r. dla uczczenia 4 rocznicy śmierci Ojca Świętego. Akademię rozpoczął chór przejmującym psalmem „Czego chcesz od nas Panie”. Wprowadzeni w podniosły nastrój uczestnicy uroczystości w skupieniu wysłuchali całego programu artystycznego. Jego scenariusz oparty był na nauce Jana Pawła II.

 

 

Czytane, recytowane i śpiewane teksty odwoływały się do rzeczy najistotniejszych w życiu człowieka: wiary, nadziei i miłości, podkreślały wagę więzi rodzinnych, uczuć patriotycznych, skłaniały do zastanowienia nad wartością ludzkiego życia. Klamrą zamykającą program stała się, równie poruszająca co początkowy psalm, pieśń „Qvo vadis Domine”.
W dniu 2 kwietnia młodzież zaprezentowała ten sam program w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny w Siemiatyczach.


 

 

Dzień OtwartyPiątek 20 marca 2009 roku był w naszej szkole Dniem Otwartym. Salę gimnastyczną zapełnili nasi uczniowie i goście z gimnazjów Siemiatycz i terenu powiatu siemiatyckiego.

 

 

 

Gospodarze zaproponowali ciekawą formę spędzenia czasu. W miły nastrój wprowadził przybyłych chór szkolny śpiewając piosenkę „Wiosna”. Następnie wszystkich zebranych powitała serdecznie pani dyrektor Bożena Krzyżanowska, która dokonała prezentacji naszej szkoły oraz zaprosiła do jej zwiedzenia. Ponownie wystąpili chórzyści, a po ich koncercie nauczyciel przysposobienia obronnego, prof. Tadeusz Nazarewicz, przeprowadził „pokazową” musztr?. Ogólne zainteresowanie wzbudziły ćwiczenia aerobiku dziewcząt - uczennice przygotowała prof. Iwona Kuczewska. Nie lada gratką było obejrzenie tańca irlandzkiego w wykonaniu grupy tanecznej prowadzonej przez prof. Urszulę Koc. Kolejna atrakcja to koncert trębaczy i występ uczniów z koła teatralnego prof. Moniki Bałut, którzy przygotowali kilka scenek z życia szkoły. Szczególne zainteresowanie wzbudziła lekcja z tekstami zaczerpniętymi ze znanych piosenek muzyki pop.

 

Po zakończeniu części artystycznej młodzież gimnazjalna została zaproszona do wycieczki po naszej szkole, podczas której zwiedziła bibliotekę, stołówkę i sale dydaktyczne oraz miała okazję uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach przedmiotowych.

 

 

 

SŁODKA AKCJA


Tegoroczne ostatnie dni karnawału w naszej szkole można nazwać „Słodkim tygodniem”. Najpierw w Tłusty Czwartek młodzież z klasy II D (wychowawca prof. Barbara Łuba) oraz z II F (wychowawca prof. Marianna Fleks) sprzedawała pączki, które zostały upieczone w szkolnej kuchni. W ich wykonanie włączyli się nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły, którzy przez całe środowe popołudnie i wieczór przygotowali około 1500 pączków. Jak się okazało we czwartek, ilość ta była niewystarczająca na możliwości kupujących. Już podczas pierwszych dwóch przerw wszystkie pączki zostały sprzedane, byli tacy, którym ich zabrakło. Kupujący mówili, ze były to „prawdziwe” domowe pączki i dlatego cieszyły się takim powodzeniem. W przygotowanie plakatów reklamujących akcję zaangażowana była klasa I E (wychowawca prof. Grażyna Sidorczuk-Uszyńska).

 

 

Kolejnym dniem „słodkiego tygodnia” był ostatni wtorek karnawału. Można było wtedy kupić w szkole ciasto, które upiekli uczniowie klasy II A (wychowawca prof. Ewa Iwaniak) oraz III E (wychowawca prof. Agnieszka Stypułkowska). Amatorów słodkości tego dnia również nie zabrakło. Po podliczeniu pieniędzy okazało się, że w obu akcjach zebrano ponad 2,5 tys. złotych. Suma ta zostanie przeznaczona na trwające w szkole remonty.


 

 

Bal KarnawałowyTradycją w naszej szkole stało się organizowanie balu karnawałowego w scenerii przygotowanej na studniówki przez maturzystów. W tym roku młodzież bawiła się w poniedziałek 9 lutego 2009 r.

 

 

Organizatorzy, klasa II G wraz z wychowawczynią prof. Iwoną Kuczewską, jeszcze przed feriami zapraszali uczniów na imprezę wywieszając w szkole własnoręcznie wykonane plakaty. Na tegorocznym balu obowiązywał strój wieczorowy lub nawiązujący do lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Tym, którzy chcieli zjeść coś słodkiego lub ugasić pragnienie organizatorzy przygotowali domowe ciasto oraz kawę i herbatę. Sklepik szkolny również proponował słodkości i napoje. Jak co roku młodzież bawiła się wspaniale.

 

STUDNIÓWKA 2009


Tegoroczne dwie studniówki, jak co roku, odbyły się na szkolnej sali gimnastycznej. Wystrój przypominał piękną salę balową w stylu lat dwudziestych-trzydziestych, pełną kolumn, kwiatów, świateł, cieni tańczących par. „Poloneza czas zacząć” – to mickiewiczowskie hasło, po którym tegoroczni maturzyści rozpoczynali bale studniówkowe w rytm dostojnego poloneza z filmu „Pan Tadeusz”. Piękne, złożone układy taneczne uczniowie ćwiczyli przez wiele tygodni pod kierunkiem pana Krzysztofa Szyszko.

 

Przemówienia, podziękowania uczniów, kwiaty, życzenia rodziców, uroczyste przemówienie dyrektor Bożeny Krzyżanowskiej i wreszcie słowa: „Studniówkę 2009 uważam za otwartą!” Po czym, walc z udziałem wszystkich obecnych gości, a potem tańców i swawoli nie było końca aż do rana.

W pierwszej kolejności dnia 24 stycznia bawiły się klasy: IIIA z wychowawcą prof. Edytą Niewińską, IIID z wychowawcą prof. Cezarym Kudelskim, IIIE z wychowawcą prof. Agnieszką Stypułkowską i IIIG z wychowawcą prof. Jolantą Kalinowską.


7 lutego miały swój bal uczniowie klas: IIIB – wychowawca prof. Monika Basista, IIIC – wychowawca prof. Bożena Czerkas, IIIF – wychowawca prof. Monika Kosk i IVT – wychowawca prof. Irena Łuba

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNYDnia 20.01.2009 r. w bibliotece naszej szkoły odbyło się rozstrzygnięcie III edycji Konkursu Fotograficznego Warto Zobaczyć, zorganizowanego przez nauczycieli bibliotekarzy.
Tematem zdjęć była architektura i krajobrazy powiatu siemiatyckiego, które zdaniem fotografującej młodzieży godne są obejrzenia. Jury w składzie: dyr. Bożena Krzyżanowska (przewodnicząca), Renata Prokopiak (instruktor SOK) oraz Jacek Wysocki (fotograf) z zainteresowaniem obejrzało i oceniło zgromadzone prace.

 

Werdykt jury:

I miejsce: Jakub Bartosiak (II C) za zdjęcia:
- Siemiatycze z wysokości (Siemiatycze – widok z wieży kościoła pw. świętego Andrzeja Boboli),
- Wschód księżyca nad siemiatyckim zalewem (Moment kiedy księżyc 12 grudnia 2008 r. znalazł się najbliżej Ziemi).

II miejsce: Iwona Leszczyńska (I D) za zdjęcia:
- Nasze miejsce na ziemi (Amfiteatr Siemiatycze),
- Zakręt Bugu (Widok z góry zamkowej w Drohiczynie).

III miejsce: Eryk Nowik (II D) za cykl Wokół.

Wyróżnienia:

- Ewelina Kosińska (II G) za zdjęcie Kaplica (Cmentarz parafialny w Siemiatyczach).
- Diana Boratyńska (I T) za zdjęcie Stare jest piękne (Ruiny kościoła w Mielniku).

Nagrodzonym uczniom wręczono nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Siemiatyczach, Księgarnię „Pod Kasztanem” oraz „Świat Książki”.

 

 

OPŁATEK SZKOLNY


19 grudnia 2008 r., po zakończeniu lekcji i w świątecznym nastroju, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zebrali się na sali gimnastycznej. Spotkanie opłatkowe zostało zorganizowane przez prof. Joannę Juchnowską przy współpracy księży, prof. Moniki Bałut wraz z Kołem Teatralnym i prof. Lechosława Ryszczuka z chórem szkolnym. Uroczystość rozpoczęła współczesna scenka bożonarodzeniowa wykonana przez młodzież z Koła. Zebrani wysłuchali też wzruszającego koncertu kolęd oraz serdecznych życzeń dyrektor Bożeny Krzyżanowskiej i księży obu parafii. Na zakończenie spotkania uczniowie rozdali wszystkim obecnym opłatki i prosforki – przyszedł czas na indywidualne uściski rąk i życzenia: „zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku”.

 

 

 

 

KIERMASZ CIASTA


Uczennice z kl. III B LO wraz z wychowawczynią prof. Moniką Basistą już po raz drugi zorganizowały Kiermasz Ciasta. W poniedziałek 8 grudnia od samego rana w holu nowego budynku szkoły było radośnie i gwarno, a w powietrzu roznosiły się słodkie zapachy – maturzystki z III B sprzedawały upieczone przez siebie smakołyki. Za 3 złote można było kupić porcję pleśniaka, szarlotki, sernika biedronki, tulipana czy innej pyszności. Dochód ze sprzedaży ciast (ponad 700 zł) przeznaczony został na prezenty choinkowe dla dzieci z Zakładu Opiekuńczo-leczniczego w Bacikach Średnich.

 

 

 

WIECZÓR LITERACKIUczniowie ze Szkolnego Koła Literackiego, działającego pod opieką prof. Edyty Niewińskiej, przygotowali wzruszający montaż poetycko-muzyczny zatytułowany „Ja przeminę, ty przeminiesz…”. Zaprezentowany on został 27 listopada 2008 r. w czytelni szkolnej - nastrojowo udekorowanej świecami i jesiennymi liśćmi.
Na uroczystość przybyli miłośnicy poezji śpiewanej, a wśród nich dyr. Bożena Krzyżanowska, wicedyrektor Bożena Czerkas, rodzice, nauczyciele i duża grupa zainteresowanej młodzieży.

 

 

KONKURS MŁODYCH POETÓW

W dziesiątej edycji Konkursu Młodych Poetów, której tematem przewodnim było „Lato”, wzięło udział 9 osób. Ich wiersze oceniało jury w składzie: prof. Monika Basista (przewodnicząca), prof. Alina Wolszczuk i Dominika Boguszewska (przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego). Rozstrzygniecie konkursu miało miejsce 14 listopada 2008 r. w czytelni szkolnej. Towarzyszyła mu gazetka okolicznościowa i wystawa tomików uczniowskich wierszy z poprzednich lat. Na uroczystość przybyli uczniowie klasy II D, I T oraz zainteresowana młodzież z innych klas i nauczyciele. Wiersze konkursowe czytali: Ewelina Kożuchowska i Bartosz Galas, a nastrój letni przybliżał cichutki ptasi śpiew wypełniający czytelnię. W czasie krótkiej przerwy, kiedy jury udało się na naradę, odbyło się tradycyjne spotkanie z przedstawicielami Siemiatyckiego Klubu Literackiego – panią Reginą Sawczyńską i panem Eugeniuszem Nowakiem.Moment ogłoszenia wyników jak zawsze wzbudzi? wiele emocji. W tym roku najwyższe uznanie zdobył wiersz „Koniec lata” Pauliny Gawryś z II A, drugie miejsce przypadło Marlenie Purzyckiej z II B („Letnie wspomnienie”), a trzecie zajął Łukasz Kiendyś z II D („Zawsze będzie”). Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, Księgarnię „Pod Kasztanem” oraz Siemiatycki Klub Literacki, a wszyscy autorzy wierszy - pamiątkowe dyplomy i drobne upominki rzeczowe. Młodzież podziękowała przybyłym gościom wręczając im kwiaty.Organizatorami Konkursu Młodych Poetów byli, jak co roku, nauczyciele bibliotekarze oraz prof. Alina Wolszczuk.


11 LISTOPADA 2008

11 listopada 2008 obchodziliśmy 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w naszej szkole klasa II A przygotowała uroczystą a Koło Teatralne „Apel Poległych”. Po drugiej lekcji cała społeczność uczniowska wraz z gronem pedagogicznym zebrała się w sali gimnastycznej, by uczcić tę niezwykle ważną uroczystość. Wszyscy odśpiewali hymn, a następnie wysłuchali apelu skierowanego do poległych w obronie ojczyzny, czemu towarzyszył przejmujący dźwięk trąbki. Uczniowie z Koła Teatralnego na znak pamięci zapalili symboliczne znicze. Kolejnym punktem akademii była część przygotowana przez klasę II A. Narrator uświadomił nam, jak często zapominamy o przeszłości, nie myśląc, że dzięki naszym przodkom żyjemy w wolnym kraju. Usłyszeliśmy wiersz Kamila Baczyńskiego, piosenkę „Miejcie nadzieję”, kilka ważnych informacji dotyczących dnia 11 listopada 1918 roku. Wszystkich porwał wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz utwory muzyczne „Wymarsz – wyruszali chłopcy” i „Biały krzyż” w wykonaniu chórzystów. Szczególnie cenne okazały się fakty dotyczące 10 i 11 listopada 1918 dziejące się w Siemiatyczach i okolicach. Mogliśmy przenieść się w czasie i wyobrazić sobie, co działo się tu, tak blisko nas. Następnie wysłuchaliśmy wiersza Kazimierza Wierzyńskiego, piosenki „Ojczyzna” Marka Grechuty, utworu Jana Lechonia „11 Listopada”. Uwieńczeniem części artystycznej okazała się piękna, wymowna piosenka „Wolność”, która z pewnością trafiła do większości słuchaczy. Biorący udział w akademii otrzymali gromkie brawa, co bez wątpienia wynagrodziło ich trud włożony w przygotowania. Pani dyrektor Bożena Krzyżanowska serdecznie podziękowała wszystkim, a w szczególności pani prof. Ewie Iwaniak, wychowawczyni klasy II A.  Jako Polacy nie możemy zapominać o przeszłości, lecz naszym obowiązkiem jest pamiętać o poległych za wolność naszego kraju i podtrzymywanie narodowej tradycji. Choć tym możemy odwdzięczyć się przodkom. Pani dyrektor Bożena Krzyżanowska zapoznała zebranych z programem miejskich obchodów święta Niepodległości i wszystkich zaprosiła do wzięcia w nich udziału.

Jesienne Trele

Dnia 8 listopada 2008 r. już po raz dwunasty odbył się Festiwal Piosenki ,,Jesienne Trele”. Organizatorem tegorocznego przeglądu był Samorząd Uczniowski i jego opiekun dyr. Bożena Czerkas oraz klasa II D i jej wychowawczyni prof. Barbara Łuba. Młodzież odpowiedzialna była za wykonanie dekoracji, opracowanie scenariusza festiwalu i jego poprowadzenie. Rolę konferansjerów pełnili Agata Dopart z IIIC, Katarzyna Golonko z IID oraz Konrad Olkowicz z ID. W tym roku do Festiwalu zgłosiła się rekordowa liczba uczestników (34 podmioty), których występy oglądała licznie zgromadzona publiczność.Wykonawcy zaprezentowali zróżnicowany repertuar i poziom umiejętności wokalnych i instrumentalnych. Jury w składzie: Bożena Krzyżanowska – przewodnicząca, Zdzisław Warpechowski, Lechosław Ryszczuk, Agnieszka Bolewska–Iwaniuk, Magdalena Kruszyńska–Sosnowska wyłoniło spośród śpiewających najlepszych. Nagrody przyznano następującym wykonawcom:
-nagrodę Starosty Powiatu Siemiatyckiego – Paulina Kosińska;
-nagrodę Burmistrza Miasta Siemiatycze - Piotr Bolesta;
-nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta - trio wokalne KaEmPi;
-nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu oraz wyróżnienie Katolickiego Radia Podlasie - Duet „K” - nagrodę Dyrektora Siemiatyckiego Ośrodka Kultury - zespół Fart;- nagrodę Komendanta Powiatowego Policji - Edyta Paszkowska;- nagroda publiczności ufundowaną przez Dyrektora i Radę Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach - zespół ,,Cześć Wam”; - nagrodę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku: Aneta Malinowska oraz Jolanta Ostrowska;- support przed występem TSA w dniu 30.11.2008 w Kinie Syrena – zespół TRASH HATE

Michalska Franceska

W piątek 17 października 2008 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panią Franceską Michalską, autorką książki „Cała radość życia. Na Wołyniu, w Kazachstanie, w Polsce. Wspomnienia”. Książka była jedną z „siedmiu wspaniałych” nominowanych do Nagrody Mediów Publicznych „Cogito”, w dziedzinie literatury pięknej. Franceska Michalska mieszka w Siemiatyczach, jest znanym i bardzo cenionym pediatrą, przez szereg lat pracowała jako lekarz w miejscowym szpitalu. Spotkanie zorganizowane zostało przez nauczycieli bibliotekarzy i prof. Monikę Basistę. Miało ono formę wywiadu, gdzie w rolę dziennikarzy wcieliły się Magdalena Zyskowska i Diana Pura z kl. III B. Pani Michalska odpowiadała na pytania, które poprzedzane były czytaniem fragmentów „Całej radości życia”. Wszyscy zebrani z ogromnym zainteresowaniem i szczególną powagą wysłuchali wspomnień szacownego Gościa. Dowiedzieli się m.in. o Polakach, którzy pozostali za wschodnią granicą po wytyczeniu nowych granic Polski w 1922 r.. Wśród nich była również rodzina Pani Michalskiej, która przeżyła potworny głód, dziesiątkujący mieszkańców Ukrainy w latach 30-tych. Autorka opowiadała o prześladowaniach wobec polskiej ludności pozostałej na tamtych ziemiach, o wywózce do Kazachstanu i okolicznościach zasiedlania nieprzyjaznego stepu, o jego ofiarach i walce o przetrwanie w szczególnie surowym klimacie środkowej Azji. Franceska Michalska mówiła o wstrząsających wydarzeniach w swoim życiu, które miały decydujący wpływ na podjęcie decyzji o wyborze zawodu. Spotkanie było lekcją historii, która na pewno na długo zapadnie w pamięci jego uczestnikom. Dzięki współpracy biblioteki szkolnej z Księgarnią „Pod Kasztanem” po spotkaniu można było kupić książkę „Cała radość życia” i poprosić Autorkę o dedykację.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

13 października 2008 r. cała społeczność szkoły spotkała się na sali gimnastycznej by wzięła udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z tradycją uroczystość, której gospodarzami byli w tym roku uczniowie klasy II C LO z wychowawcą prof. Stanisławem Siekluckim, rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Po przywitaniu zgromadzonych prowadzący imprez? oddali głos dyrektor Bożenie Krzyżanowskiej, która skierowała ciepłe słowa do wszystkich obecnych szczególnie podkreślając radość z przybycia gości – emerytowanych pracowników i rodziców. Przedstawiciele Rady Rodziców, p. Danuta Osiejuk i p. Bogdan Klepacki, podziękowali pedagogom za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodzieży. Wyrazem wdzięczności były kwiaty wręczone Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. Kolejny punkt uroczystości to ślubowanie klas pierwszych składane na sztandar szkoły. Dumnie brzmiały jego słowa czytane przez dyrektor Bożenę Krzyżanowską, a chóralne „ślubujemy” pierwszoklasistów wytwarzało podniosły patriotyczny nastrój. Tradycyjnie już w Dniu Komisji Edukacji Narodowej wręczone zostały nagrody uczniom - zwycięzcom szkolnych konkursów językowych i Konkursu Wiedzy o KEN oraz nauczycielom – nagrody dyrektora szkoły. Dwie najlepsze uczennice naszego Zespołu Szkół otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów: Ewa Burzyńska z Liceum Ogólnokształcącego (kl. II F) oraz Monika Kamińska z Technikum (kl. IV). Natomiast nauczyciele wychowania fizycznego i opiekun Szkolnego Koła Szachowego prof. Stanisław Sieklucki dokonali oficjalnego przekazania dyrektor Bożenie Krzyżanowskiej pucharu, nagrody za zajęcie przez naszą młodzież 8 miejsca w województwie w zmaganiach sportowych w roku szkolnym 2007/2008. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości i odprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie klasy II C przedstawili przygotowaną przez siebie część artystyczno-rozrywkową zatytułowaną „Dziś w programie”. Prezenterami okazali się Ania Homanowska i Jakub Bartosiak, a zabawna rola „telewizora” przypadła Igorowi Manturowi. Aktorzy z II C rozbawili publiczność pokazem ćwiczeń gimnastycznych, wywiadem ze znaną osobistością oraz teletubisiową wersją dobranocki. Zgromadzeni śmiali się głośno (niektórzy nawet do łez) ze scenki humorystycznej przedstawiającej pracę Koła Teatralnego w naszej szkole. Dużo emocji wzbudził również kończący uroczystość teleturniej Mapet Szoł. Ramię w ramię z uczniami bój stoczyli nauczyciele. W związku z tym, że wszyscy bardzo się starali, nie było przegranych.

OTRZĘSINY 2008/2009

Tradycyjnie w naszej szkole organizowane są otrzęsiny klas pierwszych. W tym roku odbyły się one w czwartek 9 października 2008. Przygotowała je i prowadziła młodzież z klasy drugiej Technikum pod kierunkiem wychowawczyni prof. Małgorzaty Kościaniuk. Na początku organizatorzy serdecznie powitali grono pedagogiczne, starszyznę szkolną oraz - szczególnie ciepło - wychowawców klas pierwszych i „drogie kociaki”.
Zmagania, do których przystąpiły pierwszaki, oceanio jury w składzie: dyrektor szkoły prof. Bożena Krzyżanowska, prof. Krzysztof Derehajło, Dominika Boguszewska – przedstawicielka SU. Ocenie miały być poddane różne umiejętności i zdolności nowych uczniów. Pierwsze zadanie polegało na narysowaniu portretu wychowawcy, a efekty pracy dwuosobowych zespołów miały był zaprezentowane pod koniec otrzęsin. Po rozdaniu materiałów do wykonania rysunków poszczególne klasy zaprezentowały się publiczności i jury. Zebrani usłyszeli m.in. piosenki o trudach nauki w szkole, o tym jak wspaniała jest I B oraz podziwiali popisy taneczne i akrobatyczne w wykonaniu wysportowanej młodzieży. Dwaj Mateusze z I G w hip-hopowym wystąpieniu zaprezentowali swoją klasę, uczniowie z ID okazali się grupą super agentów, a dzięki IF (o profilu biologiczno-chemicznym) zebrani mogli obserwować przebieg operacji. Kolejna konkurencja miała sprawdzić, w której z klas jest osoba potrafiąca najdłużej kręcił hula-hop. Okazało się, że w tej dyscyplinie są trzy mistrzynie, które zdobyły punkty dla swoich klas. Ostatnim zadaniem, z którym mieli się zmierzyć pierwszoklasiści, był Mini Playback Show. Każda klasa wykonała wcześniej wybrany i przygotowany utwór. Wśród przedstawionych gwiazd zebrani zobaczyli m.in. Dodę, Mandarynę, ale również „dzieci kwiaty” z IB, które przy piosence The Beatles śpiewały o miłości i rozdawały zebranym własnoręcznie wykonane kwiaty. Następnie jury oceniło portrety wychowawców klas pierwszych i przystąpiło do podliczenia punktów z poszczególnych konkurencji. Zwyciężyła klasa prof. Stanisławy Olędzkiej, czyli IA, która otrzymała słodką nagrodę w postaci tortu. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się dyskoteka, która zgodnie z planem zakończyła się o godz. 21.00.

Konkurs wiedzy o KEN

7 października 2008 r. w sali nr 70 miało miejsce rozstrzygniecie VI edycji Konkursu Wiedzy o KEN. Jego pomysłodawcami i organizatorami są: wicedyrektor Bożena Czerkas i prof. Monika Basista. Do udziału w konkursie zgłosiła się w tym roku maksymalna liczba uczestników – 16 osób (po dwie z każdej klasy drugiej). Reprezentanci każdej klasy odpowiadali na losowo wybrane pytania dotyczące Komisji Edukacji Narodowej (patrona siemiatyckiego liceum) oraz historii i teraźniejszości naszej szkoły. Odpowiedzi oceniało jury w składzie: wicedyrektor Teresa Urbańska (przewodnicząca), prof. Edyta Niewińska i prof. Jolanta Grzymkowska. Rolę ekspertów pełniły organizatorki konkursu. Całą imprezę prowadziły uczennice z klasy III B: Marcelina Niewiarowska (konferansjer) oraz Natalia Gorczkowska i Marlena Mormol, które notowały na tablicy zdobyte przez uczestników punkty. Pierwszy etap zmagań wyłonił bezsprzecznych zwycięzców – klasę IIF LO. O drugie i trzecie miejsce walczyli w dogrywce przedstawiciele klas: IIB, IID i IIG. Rozstrzygające okazało się pytanie o nazwiska czterech nauczycieli matematyki pracujących w naszej szkole. Ostateczny wynik ukształtował się następująco:

I Miejsce: Martyna Pura i Adam Sawczuk (II F LO)

II Miejsce: Renata Jurczuk i Mariusz Zaręba (II D LO)

III Miejsce: Ewelina Kosińska i Marzena Malewska (II G LO)


Nagrody książkowe zdobywcy I miejsca otrzymają w czasie uroczystej akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Zgodnie z tradycją nauczyciele „językowcy”, pod przewodnictwem prof. Jolanty Kalinowskiej, zorganizowali dla młodzieży konkursy mające na celu rozwijanie ich zainteresować lingwistycznych i krajoznawczych. Ponad sto osób wzięło udział w dyktandach z czterech języków obcych nauczanych w naszej szkole. Jak zwykle największa grupa pisała dyktando angielskie.
Drugi konkurs polegał na rozpoznaniu i nazwaniu znanych miejsc i obiektów. Na tablicy korytarza szkolnego wywieszone zostały fotografie dwunastu różnych miejsc (po trzy z każdego kraju: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Rosji). 26 września wszyscy nauczyciele języków obcych przygotowali też dla swoich uczniów prezentacje piosenek w nauczanym przez nich języku. Nie zabrakło więc ani zabawy, ani nauki. Konkursy ortograficzne wyłoniły Mistrzów Ortografii 2008 poszczególnych języków:


Mistrz Ortografii Języka Angielskiego – Tomasz Maksymiuk (II D LO)
Mistrz Ortografii Języka Francuskiego – Paulina Nikoniuk (I E LO)
Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego – Mirosława Sielewońko (III A LO)
Mistrz Ortografii Języka Rosyjskiego – Agata Michnowska (II F LO)

Mistrzynią w rozpoznawaniu i wskazywaniu znanych miejsc okazała się Paulina Gawryś z klasy II A LO. Nagrody książkowe dla zwycięzców wszystkich konkursów wręczone zostaną podczas akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w białostockich obchodach Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Tegoroczne uroczystości trwały przez dwa dni (10-11 września 2008 r.). W środę 10 września zwiedzano Muzeum Sybiraków, gdzie miało miejsce otwarcie ekspozycji zatytułowanej: „Matki Sybiraczki”. Grupa uczniów naszego Zespołu Szkół wystąpiła też w części artystycznej poświeconej Matkom Sybiraczkom.
11 września młodzież z klas III C LO i III E LO, wraz z opiekunami: prof. Bożeną Czerkas, prof. Agnieszką? Stypułkowską i prof. Moniką Basistą, uczestniczyła w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Pochód szedł ulicami Białegostoku od Pomnika Katyńskiego do Kościoła pw. Ducha Świętego. Po mszy uczestnicy marszu przeszli pod Pomnik Nieznanego Sybiraka, gdzie wzięli udział? w uroczystościach rocznicowych. Uczestnictwo w Marszu Żywej Pamięci było z pewnością dla młodzieży niezapomnianą lekcją historii.
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2008/20091 września na boisku szkolnym miała miejsce inauguracja roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor Bożena Krzyżanowska, która bardzo serdecznie przywitała uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególnie ciepło wszystkich, którzy w tym roku rozpoczynają naukę i pracę w naszej szkole. W swoim krótkim wystąpieniu dyrektor Krzyżanowska życzyła również całej społeczności szkolnej owocnej, przynoszącej satysfakcję pracy. Do życzeń dołączyła kilka ciepłych słów przewodnicząca Rady Rodziców, pani Danuta Osiejuk.

Po zakończeniu uroczystości na placu szkolnym młodzież udała się do klas na pierwsze spotkanie z wychowawcami. Natomiast uczniowie klas maturalnych, kontynuując patriotyczną tradycję szkoły, wraz ze swymi wychowawcami przeszli kolumną ulicami miasta na cmentarz parafialny, gdzie złożyli wiązanki kwiatów na mogiłach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku oraz na grobach zasłużonych nauczycieli.


KLASY PIERWSZE I ICH WYCHOWAWCY W ROKU SZKOLNYM 2008/2009:I A (j. polski, historia, wos) - mgr Stanisława Olędzka 

I B (j.angielski, historia, wos) - mgr Wanda Oreszczuk

I C (j.angielski, historia, geografia) – mgr Urszula Jermakowicz

I D (matematyka, fizyka, j.angielski) - mgr Roman Panasiuk

I E (matematyka, geografia, j.angielski) - mgr Grażyna Uszyńska 

I F (biologia, chemia, fizyka)- mgr Krystyna Leszczak

I G (matematyka, geografia, wos) – mgr Barbara Bortniczuk Pura 

I T (technikum ekonomiczne) – mgr Alina Wolszczuk