Archiwum

2015/2016

Znamy wyniki matur

Gratulacje dla naszych tegorocznych abiturientów. We wtorek 5 lipca o godzinie 9:00 nasi maturzyści odebrali z rąk swoich wychowawców upragnione świadectwa dojrzałości.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W upalny dzień 24 czerwca o godzinie 9:00 odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Na początku pani dyrektor Bożena Krzyżanowska podziękowała uczniom i nauczycielom za trud i pracę w kończącym się roku szkolnym oraz przekazała wszystkim życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji. Następnie wystąpiła przedstawicielka Rady Rodziców, pani Jolanta Sidorowicz, która podziękowała nauczycielom za pracę i również życzyła wszystkim udanych wakacji. Pani dyrektor Krzyżanowska wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem. W tym roku szkolnym świadectwa z biało czerwonym paskiem otrzymało 31 osób z klas pierwszych i drugich liceum oraz 9 osób z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Najwięcej wyróżnień mieli uczniowie z klas I C LO - 9 osób oraz II A LO - 8 osób. W pozostałych klasach również były świadectwa z wyróżnieniem: w kl. I A - 7, II B - 1, II D - 4, II E - 2, I ZSZ - 2, II ZSZ - 4 i III ZSZ - 3.W tym dniu uczniowie klasy III ZSZ mieli także ważny dzień - zakończyli swoją naukę w naszej szkole. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do poszczególnych klas, gdzie otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców. Zdjęcia w galerii na stronie szkoły.

Niecodzienne lekcje

 

Niecodzienne lekcje mają za sobą uczniowie klasy IID, którzy wraz z opiekunami (panią T. Urbańską, panem K. Derehajło, panią A. Stypułkowską, panią  E. Iwaniak) uczestniczyli w zajęciach terenowych z przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski, język polski. Lekcje w terenie przeprowadzono we czwartek, 16 czerwca.

Klasa podzielona została na trzy kilkuosobowe grupy, które w trzech różnych częściach miasta badały natężenie ruchu oraz prędkość poruszających się pojazdów. Każdemu uczniowi przydzielono konkretne zadanie, np. sygnalizowanie rozpoczęcia pomiaru, pomiar czasu, zbieranie danych. Ponieważ w naszym mieście czwartek to dzień targowy, więc na brak ruchu ulicznego nie można było narzekać. Po badaniach uczestnicy zajęć udali się na siemiatyckie Hawaje, czyli na plażę nad zalewem, by tam w przyjemnych okolicznościach przyrody podsumować wyniki pracy, wyciągnąć wnioski dotyczące stylu i prędkości jazdy kierowców, podzielić się wrażeniami w języku angielskim, przyswoić słownictwo związane z poruszaniem się po drodze oraz zredagować pisemną relację z tego dnia. Taki niecodzienny sposób przyswajania wiedzy podobał się bez wyjątku wszystkim uczniom, o czym świadczyć mogą opinie:

Karol: - Uważam, że bez policyjnego munduru można, przy miłej zabawie, nauczyć jeździć wolniej. Kiedy kierowcy widzieli naszą chorągiewkę podniesioną w górę, a później dynamicznie opuszczoną, aby przekazać koledze sygnał do mierzenia czasu, niespodziewanie i dziwnie zerkali na swoje prędkościomierze.

 

Sebastian: - Było ciekawie, miłe towarzystwo. Mieliśmy co mierzyć. Zaobserwowałem, że ludzie w Siemiatyczach boją się mierzenia prędkości. Moją uwagę zwrócili machający do nas kierowcy i bardzo ładna bordowa ciężarówka.

 

Inicjatorką przeprowadzenia takich lekcji była pani Teresa Urbańska, która zaproponował współpracę pozostałym nauczycielom, a ci chętnie się zgodzili na udział w tym projekcie. Mamy nadzieję, że takie lekcje w terenie odbyły się po raz pierwszy, ale nie ostatni.

Mateusz, Marta, Amelka i Gabrysia z IID

 

 

Wyróżnienie

W dniu 9 czerwca 2016 r. Pani Kurator Jadwiga Mariola Szczypiń wręczyła nagrody i wyróżnienia szkołom, które przystąpiły do  konkursu „W barwach biało-czerwonych” realizowanego z okazji Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja. Na początku uroczystości wystąpił chór szkolny białostockiego liceum, wprowadzając zgromadzonych na sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w uroczysty, patriotyczny nastrój.

Nasze Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach otrzymało zaszczytne wyróżnienie za podjęte działania i zaangażowanie młodzieży w obchody Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja.

Na wyróżnienie zasłużyła przede wszystkim inicjatywa zorganizowania  „Pierwszego Siemiatyckiego  Marszu Biało-Czerwonego”, w którym uczestniczyły władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Siemiatycze oraz nauczyciele i uczniowie  szkół z terenu miasta i gminy Siemiatycze. Wszyscy ubrani w stroje biało - czerwone nieśli ze sobą flagi i balony w kolorach narodowych dając wyraz naszemu przywiązaniu do barw i symboli narodowych. Flaga wyraża i podkreśla naszą tożsamość i pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę. Pani Kurator podziękowała dyrekcji, nauczycielom i uczniom  na inicjatywy i zaangażowanie w obchody tych świąt narodowych oraz podkreśliła wagę takich działań szkoły w wychowanie młodego pokolenia.

Na tropach zwierząt

„Wielcy uczeni z małych miasteczek. Podlascy uczniowie, naukowcy i leśnicy na tropach zwierząt”- tak brzmi tytuł książki naukowej, której współautorami są uczniowie naszej szkoły. 7 czerwca br. klasa IIA i absolwentka naszej szkoły Angelika Krawczuk wraz z Panią Małgorzatą Sawczuk uczestniczyli w spotkaniu prezentującym książkę.

Jest ona efektem dwuletniej pracy badawczej uczniów z 10 podlaskich szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w projekcie e-Przyrodnik. Celem tego projektu było poznanie składu gatunkowego, rozmieszczenie w przestrzeni i  poznanie rytmów aktywności ssaków kopytnych na obszarach leśnych i polno-leśnych południowego Podlasia. Prezentacja książki odbyła się w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Po krótkim przywitaniu uczestników przez Pana dyrektora dr hab. Rafała Kowalczyka książkę przedstawiła Pani prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, a następnie zgromadzeni obejrzeli film stworzony z nagrań dokonanych przez fotopułapki, którymi nasi uczniowie prowadzili obserwacje i badania. Pobyt w instytucie był też okazją do zwiedzenia nowoczesnych laboratoriów, obserwacji i dotknięcia wielu preparatów zwierząt oraz poznania rzadko spotykanych gatunków polskiej fauny. Wszystko to odbyło się dzięki miłej doktorantce Pani Kamili Plis, która w ciekawy i przystępny sposób zaprezentowała uczniom wiele ciekawostek na temat zwierząt oraz pracy naukowców.  Zapraszamy do lektury powyższej książki, która jest dostępna w bibliotece szkolnej.

ZDJĘCIA W GALERII

TURNIEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W PIŁKĘ NOŻNĄ CHŁOPCÓW

W czwartek 09.06.2016 na obiektach sportowych  LO w Siemiatyczach odbył się turniej szkół gimnazjalnych w piłkę nożną chłopców. Na boisku gościliśmy Gimnazjum im. Jana Pawła II z Drohiczyna, Gimnazjum im. I. Gilewskiego z Siemiatycz i Gimnazjum im. Jana Pawła II z Siemiatycz. Czwarta drużyną była drużyna LO im K.E.N z Siemiatycz. Każda z drużyn zagrała po trzy spotkania systemem każdy z każdym.

Wyniki spotkań:

Gimnazjum  im.  Jana Pawła II z  Drohiczyna - Gimnazjum im.  I. Gilewskiego z Siemiatycz  3-2

Gimnazjum im Jana Pawła II  z Siemiatycz - Gimnazjum im.  I. Gilewskiego z Siemiatycz   0-3

Gimnazjum im Jana Pawła II  z Siemiatycz  -  Gimnazjum im.  Jana Pawła II z  Drohiczyna  2-3

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Gimnazjum im.  Jana Pawła II z  Drohiczyna, kierowana przez trenera Tomasza Kowalczuka. Drugie miejsce zdobyła drużyna  z Gimnazjum im.  I. Gilewskiego z Siemiatycz, trener Tomasz Marchel. Trzecie miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II  z Siemiatycz  trener Mirosław Kobus.

Był to pierwszy turniej o puchar Komisji Edukacji Narodowej, każda z drużyn otrzymała pamiątkowe puchary, a zwycięska drużyna, pamiątkowe koszulki.

Organizator:  Cezary Kudelski

Wybory do MRM

13.06.2016r. w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Wzięło w nich udział 48 osób na 147 uprawnionych do głosowania. Spośród 11 zgłoszonych kandydatów najwięcej głosów otrzymali i zostali Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze: Grzegorz Krawczuk, Kuba Tomasz Bergcholc, Karol Łuniewski, Martyna Niewińska, Wioleta Sylwia Koc oraz Karina Bisz. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy, by godnie nas reprezentowali w nowej radzie. Mamy nadzieję, że wasze umysły będą pełne nowych pomysłów i zainicjujecie wiele działań, które sprawią, że w naszym mieście ludziom młodym będzie się żyło ciekawiej.

Samorząd Uczniowski

 

 

Wyniki konkursu na frekwencję 05/2016

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W maju I miejsce zajęła klasa I C (109,59 pkt), II miejsce klasa I A (102,8 pkt) a III - klasa II D (100 pkt). Zwycięzcom  gratulujemy.

 

Warsztaty terenowe z geografii

Dzień Dziecka w klasie IIE LO przebiegł pod znakiem wycieczki rowerowej w ramach warsztatów terenowych z geografii. Pierwszym celem był lej po uderzeniu rakiety V-2 w okolicach wsi Krupice.

Jest on coraz mniej widoczny, gdyż zarasta i jest wypełniany nanosami. Gospodarz działki, na której forma ta się znajduje, zapewnia jednak, że nigdy tego nie zasypie (tak, jak to zrobiła większość rolników).

Następnym punktem programu był zakład produkujący wyroby z wikliny i leszczyny w Klekotowie. Mogliśmy obejrzeć proces powstawania ogrodzeń z tych materiałów i dopytać o sprawy, których zobaczyć się nie dało.

Kolejny przystanek to gospodarstwo ogrodnicze w Ogrodnikach. Niestety, przyjechaliśmy za wcześnie - właściciele nie wrócili jeszcze z handlu kwiatami. Ruszyliśmy więc w stronę Wólki n/Bugiem. Działalność rzeki stawała się coraz bardziej widoczna, głównie poprzez starorzecza po naszej prawej stronie. Wiadomo powszechnie, że duża ilość terenów podmokłych w tej części Podlasia to nie tylko sprawa zmiany koryta Bugu, ale wszędobylskich i pracowitych bobrów. Takie podtopione łąki pokazał nam mieszkaniec Słoch Annopolskich p. Janusz Podgórzak (serdeczne podziękowania). Kolejny odcinek naszej wyprawy wiódł do ośrodka "Eternite", gdzie zregenerowaliśmy nadszarpnięte siły. Ostatni punkt to żwirownia w Anusinie, gdzie można zobaczyć antropogeniczne zmiany w krajobrazie.

Ale tego nie zobaczyliśmy. Trzeba było uciekać przed burzą. Pogoda i tak była dla nas łaskawa. W szybkim tempie, ale jednak bezpiecznie, dowieźliśmy (Tadeusz Nazarewicz i Stanisław Sieklucki) uczniów do szkoły.

 

 

PROFILAKTYCZNA GRA MIEJSKA

1 czerwca 2016 roku klasa IA wraz z wychowawczynią Iwoną Hapanowicz - Charko reprezentowała szkołę w Miejskiej Grze Profilaktycznej. We współpracy z Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną oraz Ratownictwem Medycznym przygotowano szereg zadań sprawnościowo - intelektualnych dla uczestniczących szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przygotowano 6 zadań:
- pierwsza pomoc

- rozwijanie i łączenie węży strażackich

- slalom w alkogoglach

- dopasowanie wieku poszukiwanych do zdjęć

- wiedza z zakresu profilaktyki uzależnień

- wiedza z zakresu prawa karnego dotyczącego małoletnich.

Uczestnicy mieli także możliwość postrzelania z paintballa i wiatrówki, oraz zatańczenia belgijki i innych tańców. Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek z grilla i woda.

Na zakończenie imprezy wręczono nagrody dla zwycięzców.

Zwycięską klasą okazała się IA z LO Siemiatycze zdobywając najwięcej punktów. W nagrodę otrzymała darmowe bilety na wypożyczenie sprzętu wodnego w Siemiatyczach.

 

WESOŁA ZABAWA I WIELE ATRAKCJI NA „MAJÓWCE Z KEN-EM”

25 maja, w środowe popołudnie, w cieniu rozłożystych, starych drzew, na szkolnym placu przez kilka godzin gościliśmy całe rodziny, które w ten sposób rozpoczęły długi majowy weekend na „Majówce z KEN”. W festynie uczestniczył starosta pan Jan Zalewski, wicestarosta pan Marek Bobel oraz wielu mieszkańców Siemiatycz i okolicznych miejscowości. Tego dnia cała społeczność szkolna przygotowała dla zaproszonych gości szereg atrakcji, a wśród nich dużo zabawy, sportu, rekreacji przeplatanej nauką i muzyką.

 

 

Celem naszej imprezy było zintegrowanie mieszkańców, dzieci i młodzieży oraz włączenie wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. Najmłodsi mogli korzystać z dmuchanej zjeżdżalni i poskakać w dmuchanym zamku, wykonywać różne „sztuczki”, malować kredą na asfalcie, puszczać gigantyczne bańki mydlane i uczestniczyć w innych atrakcyjnych grach i zabawach. Dużą popularnością cieszyło się malowanie buziek dzieciom przez bardzo utalentowane uczennice liceum.

Każda klasa przygotowała stoisko z prezentacją profilu klasy i jej osiągnięć, by potencjalnych kandydatów do nauki w LO przekonać do danego profilu. Klasy wykazały wiele pomysłowości i kreatywności by wypaść jak najlepiej. Smakołyki, pokazy, mikroskop, quizy, zagadki cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Klasy przygotowały również pokaz mody z wybranego okresu zaprezentowany przez piękne dziewczęta i przystojnych chłopaków.

Dużą atrakcją okazał się program muzyczny ”Twoja twarz brzmi znajomo”. Każda klasa zaprezentowała w nim wybraną przez siebie gwiazdę. Świetne przebrania i wykonania przeniosły nas na wielkie estrady.

Uczniowie pięknie śpiewali, tańczyli i wspólnie się bawili. Również nauczyciele biorąc udział w różnych konkurencjach pokazali, że wielkie poczucie humoru nie jest im obce.

Uczniowie o sportowym zacięciu zaprosili na mecz siatkówki i piłki ręcznej.  Do rozgrywek naszych dziewcząt na „orliku” zaprosiliśmy drużynę piłki ręcznej z Gimnazjum nr 2 z trenerem p. Jerzym Roszczenko oraz drużynę piłki siatkowej z Gimnazjum nr 1 z trenerem p. Dariuszem Milewskim. Mecze były zacięte i  dostarczyły wiele emocji i dobrej zabawy kibicującym. W przerwie obejrzeliśmy bardzo piękny pokaz cheerleaderek z Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach, przygotowany przez  p. Kamilę Półtorak.

Było też miasteczko ruchu drogowego przygotowane przez Powiatową Komendę Policji w Siemiatyczach, pokazy strażackie w wykonaniu Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Siemiatyczach oraz pokazy Straży Granicznej z Mielnika, punkt ratownictwa medycznego przygotowany przez pana Marcina Usakiewicza. Obecność służb uatrakcyjniła naszą majówkę. Bardzo dziękujemy za pomoc i współpracę. Dziękujemy panu Grzegorzowi Walczakowi za pomoc w transporcie symulatora z policji.

Organizatorzy pikniku i firmy, w których praktyki odbywają uczniowie szkoły zawodowej serwowali przekąski, słodkości, różnorodne pieczywa, wodę z miętą i pyszną kawę. Dziękujemy za współpracę firmom: Restauracji Cezar, Restauracji Kresowiak, „Społem” PSS.

„Majówka z KEN-em” udała się wspaniale. Atrakcji było co niemiara, a pogoda tego dnia była wprost wymarzona. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły pokazali, jak pięknie potrafią śpiewać, tańczyć i wspólnie się bawić. Atrakcje zorganizowane tego dnia nie tylko promowały naszą szkołę, ale  pokazały szereg możliwości spędzania wolnego czasu na wesoło, w pięknym otoczeniu naszej szkoły. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na następną "Majówkę z KEN-em". Tak więc do zobaczenia za rok!

 

Wyniki konkursu na frekwencję 04/2016

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W kwietniu I miejsce zajęła klasa I C (108,6 pkt), II miejsce klasa I A (98,6 pkt) a III - klasa II D (95,8 pkt)

 

Uczestniczymy w obchodach miejskich 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Poczet sztandarowy oraz delegacja uczniów i dyrekcji  Zespołu Szkół wzięła udział w uroczystościach  upamiętniających 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które rozpoczęły się nabożeństwem w siemiatyckiej Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego i uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. W kościele wysłuchaliśmy  koncertu patriotycznego „Fronton przeszłości”, w którym wystąpił nasz absolwent, aktor Dariusz Kowalski oraz Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej. Następnie przemieściliśmy się pod pomnik Tadeusza Kościuszki, by złożyć wiązanki kwiatów i oddać hołd twórcom Konstytucji oraz tym, którzy walczyli o niepodległość Polski.

 

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

29 kwietnia, w piątek, uroczyście pożegnaliśmy uczniów klas trzecich liceum. Uroczystość przygotowała klasa II E LO z wychowawczynią panią Moniką Wielgat. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na maturze. Zdjęcia z zakończenia można oglądać w galerii.

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. 28 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klasy IIC pod kierunkiem pani Heleny Tymoszewicz przygotowali montaż słowno-muzyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki  w wykonaniu chóru i solistów. Na zakończenie pani dyrektor Bożena Krzyżanowska podziękowała za udział nauczycieli i uczniów w Pierwszym Siemiatyckim Marszu Biało-Czerwonym oraz zaprosiła do udziału w miejskich obchodach rocznicy uchwalania Konstytucji 3 Maja. Zdjęcia z uroczystości w galerii.

 

 

28 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 9.30 na ulicy Pałacowej w Siemiatyczach odbył się „Pierwszy Siemiatycki Marsz Biało-Czerwony”, zorganizowany przez naszą szkołę. Było pięknie, biało-czerwono, patriotycznie i narodowo. W pierwszym marszu wzięło udział ok. 250 uczestników. Uczestniczyły władze samorządowe Pan Starosta Jan Zalewski, Wicestarosta Marek Bobel, Zastępca Burmistrza Henryk Czmut, Wójt Gminy Edward Krasowski, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, Gimnazjum Gminnego, Gimnazjum Publicznego nr 1 oraz naszego liceum. Wszyscy ubrani w stroje biało - czerwone nieśli ze sobą flagi i balony w kolorach narodowych dając wyraz naszemu przywiązaniu do barw i symboli narodowych. Flaga zajmuje szczególne miejsce w naszej tradycji i kulturze. Wyraża i podkreśla naszą tożsamość i pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę.

Dziękujemy wszystkim za udział oraz liczymy, że na trwałe wpisze się on do kalendarza siemiatyckich uroczystości i będzie w nim uczestniczyło coraz więcej osób, a tym samym zapoczątkujemy nową tradycję w naszym mieście.

Dziękujemy za pomoc w organizacji marszu Pani dyrektor SOK Jolancie Sidorowicz oraz pracownikom SOK, Pani kierownik KRUS Teresie Klepackiej, Panu Komendantowi Powiatowej Komendy Policji Maciejowi Wesołowskiemu oraz policjantom dbającym o nasze bezpieczeństwo.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKRĘGU NR 3

o kandydatach na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Na podstawie § 7 ust. 2 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze nadanego uchwałą Nr XLIV/241/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl poz. 1204, poz. 1917) Okręgowa Komisja Wyborcza z Okręgu Nr 3 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze.

 

1. Wioleta Sylwia Koc - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

2. Kuba Tomasz Bergcholc - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

3. Grzegorz Krawczuk - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

4. Martyna Niewińska - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

5. Karina Bisz - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

6. Mateusz Zaręba - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

7. Joanna Jachimczuk - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

8. Konrad Kryński - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

9. Dominik Wasilewski - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

10. Karol Łuniewski - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

11. Piotr Mantur - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej z Okręgu Nr 3

Bożena Czerkas

SIEMIATYCKIE LO OCENIONE PRZEZ MIESIĘCZNIK „PERSPEKTYWY”

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował najnowszy ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2016. Siemiatyckie LO im. KEN znalazło się na bardzo wysokim 19 miejscu. W województwie podlaskim funkcjonują 94 licea ogólnokształcące.

W województwie podlaskim w wykazie szkół i placówek w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych jest 77 liceów ogólnokształcących publicznych oraz 17 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (czyli bezpłatnych). W Białymstoku funkcjonuje 19 liceów ogólnokształcących.

W rankingu znalazło się 25 liceów ogólnokształcących z całego województwa, nasza szkoła zajęła bardzo wysoką 19 pozycję. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów. Wspólna praca i zaangażowanie nauczycieli posiadających bardzo wysokie kwalifikacje oraz uczniów daje tak wysokie osiągnięcia i wysoką pozycję naszej lokalnej szkoły w województwie podlaskim.

W ocenie redakcji czasopisma, ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dzięki niemu uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję, mogą wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do osiągnięcia przez siebie wyznaczonych celów.  Zapraszamy do wyboru naszej szkoły.


Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

 

Otwarte Mistrzostwa Zespołu Szkół w Siemiatyczach w Szachach

 

 

Otwarte Mistrzostwa Zespołu Szkół w Siemiatyczach miały miejsce 18 kwietnia b.r. Wzięło w nich udział 24 uczniów ze szkół różnego szczebla z Siemiatycz, Ostrożan, Grodziska, Perlejewa i Mielnika.

Pierwsze miejsce zdobył Arkadiusz Wiński z Zespołu Szkół w Ostrożanach i otrzymał nagrodę książkową ufundowaną przez burmistrza Siemiatycz. Drugie miejsce zajęła Estera Mioduszewska z Gimnazjum w Grodzisku - nagroda starosty Siemiatyckiego, trzecie miejsce zajął Robert Górski ze Szkoły Postawowej w Mielniku - nagroda wójta Gminy Siemiatycze a czwarte Wioleta Wasilewska z Gimnazjum w Perlejewie - nagroda dyrektor Zespołu Szkół w Siemiatyczach. Wójt Gminy Siemiatycze ufundował specjalną nagrodę dla najlepszej zawodniczki w turnieju (poza pierwszą czwórką) i zdobyła ją Anna Piotrowska z LO Siemiatycze. Wręczono ponadto dziewięć nagród pocieszenia a wszyscy grający otrzymali pamiątkowe dyplomy. Turniej sędziował pan Józef Flaziński z Sokołowa Podlaskiego.

 

 

Tabela wyników

Wizyta wolontariuszek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Siemiatyczach

16 kwietnia 2016r. w sobotę dziewczęta naszej szkoły zorganizowały symboliczne powitanie wiosny w ZPO. Pensjonariuszki uczestniczyły w grach i zabawach oraz w robieniu wianków. Wspólne zabawy wywołały dużo radości i pozytywnych emocji. Szczęśliwe podopieczne wspólnie pozowały do zdjęć.

 

Wyniki konkursu na frekwencję 03/2016

 

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W marcu I miejsce zajęła klasa IID (101,2 pkt), II miejsce klasa IC (101,11 pkt) a III - klasa IIE (92,8 pkt).

 

Eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

 

14 kwietnia 2016r. po raz kolejny w naszej szkole odbyły się eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siemiatyczach.Wzięło w niej udział 14 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego. Byli to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie, z Zespołu Szkół  Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach. Po zmaganiach testowych wyłoniono trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów: Justyna Brzeźnicka LO Siemiatycze, Natalia Barbara Kalinowska LO Drohiczyn i Aleksandra Dawidziuk LO Siemiatycze. 10 maja uczennice wezmą udział w olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim w Białymstoku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Wycieczka do Białegostoku

11 kwietnia 2016r. uczniowie klasy IA i IIA wraz z wychowawczyniami Iwoną Hapanowicz-Charko i Małgorzatą Sawczuk uczestniczyli w Dniach Otwartych Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku. Tematem przewodnim zajęć była Inżynieria Genetyczna. Dzień rozpoczęto wykładem pani dziekan dr A. Zakrzeską, która przybliżyła „Wykorzystanie metod inżynierii genetycznej wczoraj, dziś i jutro”. Temat okazał się doskonałą powtórką i utrwaleniem wiedzy, którą uczniowie nabyli dotychczas na lekcjach. Następnie, podzieleni na grupy, udali się na warsztaty laboratoryjne. Mieli możliwość samodzielnego wykonania bloczku parafinowego, w którym zatopili mózg szczura, służący później do wykonania prawdziwego preparatu mikroskopowego, obejrzeli ciekawe preparaty tkanek zwierzęcych. Niektórzy po raz pierwszy samodzielnie mogli poćwiczyć umiejętność pipetowania  specjalistyczną pipetą miarową. Wyizolowali cząsteczki DNA, które posłużyły im do elektroforezy. Czterogodzinne zajęcia dały uczniom możliwość bezpośredniego, aktywnego i interesującego zetknięcia się z prawdziwą pracą laboratoryjną. Wycieczkę zakończono wspólnym oglądaniem filmu w Kinie Helios.

 

Dzień Otwarty - 21 marca 2016r.

21 marca - Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Siemiatyczach. Przyjmujemy gimnazjalistów oraz ich wychowawców i rodziców. Staramy się pokazać to, co w naszej szkole najlepsze. Dlatego w przygotowanie tego dnia angażuje się wielu uczniów oraz nauczycieli. W tym roku uroczystość została przygotowana przez klasę IIB pod kierownictwem wychowawcy - Pani Justyny Owczarskiej. Gościliśmy uczniów i nauczycieli z wielu szkół: Gimnazjum Nr 1,  Nr 2 i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach, Gimnazjum Gminnego z Grodziska, Dziadkowic, Perlejewa, Milejczyc, Mielnika. Rozpoczęliśmy spotkaniem ogólnym na sali gimnastycznej, w czasie którego rozstrzygnięte zostały konkursy organizowane przez naszą szkołę – Powiatowy Konkurs Nauk Przyrodniczych objęty patronatem Starosty Powiatu Siemiatyckiego oraz Konkurs matematyczno - fotograficzny „Matematyka jest wszędzie”. Pan Starosta Jan Zalewski wraz z Panią dyrektor Bożeną Krzyżanowską wręczyli atrakcyjne nagrody zwycięzcom oraz uczestnikom konkursów. Pan Starosta Jan Zalewski życzył wszystkim gimnazjalistom powodzenia na egzaminie i zachęcał do wyboru naszego liceum i zawodówki. Rekomendował szkołę z wieloletnią tradycją, w której uczyło się wiele znanych i osiągających sukcesy absolwentów.Gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną naszej szkoły oraz możliwościami rozwoju jakie daje nasza szkoła. Całość uzupełniona była scenkami, piosenkami wykonywanymi przez chór, solistów, pokazem gimnastycznym oraz występem muzycznym. Uczniowie zwiedzili naszą szkołę, obejrzeli prezentacje w poszczególnych klasach. Pani wicedyrektor Bożena Czerkas oprowadzała uczniów po szkolnym muzeum. Na auli w nowej szkole poszczególne klasy przygotowały stoiska prezentujące swoje profile. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Zasadniczej Szkoły Zawodowej ze smakołykami przygotowanymi przez naszych uczniów u pracodawców, u których odbywają praktyki. Uzupełnieniem prezentacji była wystawa prac bardzo utalentowanej uczennicy klasy IC LO  Aleksandry Kasperuk.

 

Powiatowa Liga Siatkówki

 

W dniu 13.04.2016 r. w sali  ZS Siemiatycze rozegrany został trzeci turniej kończący Powiatowa Ligę Siatkówki. Wcześniej dwa turnieje rozegrane zostały w Ostrożanach i Drohiczynie. Mecze zostały rozegrane w kategorii dziewcząt i chłopców. Faworytami były drużyny z ZSR Ostrożany, które w ciągu roku szkolnego biorą udział w lidze szkolnej organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku. Jednak okazało się, że w trakcie turniejów mecze były wyrównane i przewidywania nie spełniły się do końca. Mecze były rozgrywane do dwóch wygranych setów, w przypadku remisu o zwycięstwie decydował trzeci set do piętnastu punktów. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z ZS Siemiatycze, drugie ZSR Ostrożany, trzecie LO Drohiczyn i czwarte ZSR Czartajew. Nasze dziewczęta wygrały wszystkie mecze w trzech turniejach, tracąc tylko jednego seta w meczu z ZSR Ostrożany w pierwszym turnieju. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna z ZSR Ostrożany, drugie miejsce ZS Siemiatycze, trzecie ZSR Czartajew. Drużynie naszych chłopców niewiele brakowało do zwycięstwa, mecze były wyrównane, sety często grane na przewagi. W Drohiczynie na turnieju przegraliśmy z Ostrożanami w setach 1:2 prowadząc w trzecim secie 11;8 i w końcu po błędach w przyjęciu piłki  przegraliśmy 15;13. Zabrakło trochę szczęścia i ogrania w meczach ligowych. Doświadczenie  ligowe  posiadała drużyna z Ostrożan i to przesądziło o wygranej.

Składy drużyn:

Dziewcząt:

 1. Bobrowicz Magdalena
 2. Mikołajczuk Aleksandra
 3. Kryńska Karolina
 4. Koc Wioleta
 5. Trochimiak Paulina
 6. Bajena Anna
 7. Żebrowska Magdalena
 8. Trojanowska Joanna
 9. Wardecka Sylwia
 10. Kowalczuk Magdalena

Chłopców:

 1. Goryczkowski Marek
 2. Jakimczuk Marek
 3. Lachowicz Piotr
 4. Tarasiuk Michał
 5. Kalicki Łukasz
 6. Moczulski Marcin
 7. Suchodolski Rafał
 8. Stefaniuk Mateusz

Konkurs Młodych Poetów

13 kwietnia 2016 r. w bibliotece szkolnej miało miejsce podsumowanie XVII edycji Konkursu Młodych Poetów organizowanego przez panią Alinę Wolszczuk i nauczycieli bibliotekarzy. W tym roku uczniów czekało ogromne wyzwanie- zostali poproszeni o napisanie tekstu poetyckiego w formie hymnu o naszej szkole. Zgłoszone do konkursu utwory oceniało jury w składzie: pani Ewa Magdalena Iwaniak,  pani Monika Basista oraz Natalia Orłowska, uczennica kl. IIID. Komisja zdecydowała, że przyzna dwie równorzędne główne nagrody. Otrzymali je: Michał Rozwadowski z kl. IC i Julia Sycewicz z kl. IIIE. Dyplomy, a także nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców oraz organizatorów, zwycięzcom i uczestnikom konkursu wręczyła dyrektor Bożena Krzyżanowska.

 

Kino sferyczne w naszej szkole

6 kwietnia 2016 roku w naszej szkole gościło kino sferyczne. Młodzież z klas I A, I B, I C, II D i III D mogła zobaczyć niepowtarzalne widoki z przestrzeni kosmicznej. Uczniowie obejrzeli jeden z filmów „Astronauta” lub „Powrót na Księżyc”.

 

Konkurs Recytatorski

W minionym tygodniu w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyły się miejskie eliminacje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięli w nich udział wyłącznie uczniowie naszej szkoły, co w dobie spadku zainteresowania kulturą żywego słowa, już samo w sobie jest jakimś małym sukcesem uczniów i nauczycieli. Z recytacją fragmentu prozy oraz jednego tekstu poetyckiego zaprezentowało się 5 uczennic naszego liceum. Ich zdolności oceniało jury w składzie: Jolanta Sidorowicz, Joanna Gołubkiewicz i Anna Puch, które zadecydowało o zakwalifikowaniu do eliminacji wojewódzkich konkursu dwóch naszych uczennic. Są to: Kamila Skuliniec, z klasy IIB, która spróbuje swoich sił w konkursie recytatorskim oraz Agata Wawrzyniak, z klasy IB, która powalczy w turnieju poezji śpiewanej. W eliminacjach miejskich wzięły także udział: Dominika Panasiuk z klasy IIID, Kinga Kosk i Małgorzata Zieniuk z klasy IB. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za chęć zmierzenia się z niełatwą sztuką deklamowania i interpretowania, a zwyciężczyniom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w piątek, 29 kwietnia, w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku.

Pielgrzymki maturzystów

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

Maturzyści z klas III A, B, C, D i E wraz z wychowawcami oraz księżmi w dniach 31 marca i 1 kwietnia  pielgrzymowali na Jasną Górę, aby tam wypraszać potrzebne łaski na czas egzaminów maturalnych. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią "(Mt 5, 7) i było kolejnym punktem na ścieżce przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą  się w tym roku w Polsce.

 

O godzinie 16 w sali o. Kordeckiego odbyło się powitanie maturzystów i ich opiekunów przybyłych  z całej Diecezji Drohiczyńskiej (około 1050 osób!), a następnie konferencja, którą poprowadził ks. Wojciech Węgrzyniak z archidiecezji krakowskiej. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Następnie około godz. 21 maturzyści spotkali się w Kaplicy Cudownego Obrazu na Apelu Jasnogórskim. Apel zakończyło błogosławieństwo ks. abpa Wacława Depo oraz ks. bpa Tadeusza Pikusa. Alumni Seminarium w Drohiczynie poprowadzili adorację przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. O północy rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pikusa, koncelebrowana przez kapłanów, którzy przybyli na Jasną Górę wraz z młodzieżą. Ostatnim punktem pielgrzymki maturzystów było uczestnictwo w zasłonięciu Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Każdy uczestnik pielgrzymki otrzymał książeczkę z rozmyślaniami oraz dziesiątkę różańca z wytłoczonym hasłem tegorocznego spotkania maturzystów na Jasnej Górze. Wyjechaliśmy z Częstochowy o 2 w nocy, a wróciliśmy do Siemiatycz na godzinę 8 rano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka maturzystów do Odrynek, Sak i Zaleszan

Pierwszego kwietnia o  godzinie 8.00 grupa maturzystów wyznania prawosławnego, wyruszyła na pielgrzymkę w intencji pomyślnie zdanej matury. Tegoroczny wyjazd rozpoczęliśmy od wizyty w Skicie (samotni) śww. Antoniego i Teodozjusza w Odrynkach.  Aby dotrzeć do samotni Archimandryty Gabriela musieliśmy przejść przez kilometrową, drewnianą, niezbyt stabilną kładkę.

Kiedy cali i zdrowi dotarliśmy na miejsce, przywitał nas archimandryta Gabriel. Z zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści ojca i z podziwem odwiedzaliśmy coraz to nowe pomieszczenia: drewnianą cerkiew, małe kapliczki. Najbardziej do gustu przypadło nam największe pomieszczenie - refektarz,  nie dlatego, że w jako jedynym byliśmy wstanie wszyscy się zmieścić, ale głównie przez to, że ojciec Gabriel poczęstował nas własnoręcznie ugotowaną postną zupą. Po poczęstunku mieliśmy czas na to aby w skupieniu się pomodlić i postawić świece w intencji matury, a także zrobić zdjęcia w tym bardzo urokliwym miejscu położonym nad rozlewiskiem rzeki Narwi. Po pożegnaniu z ojcem Gabrielem ponownie przechodząc przez drewnianą kładkę, udaliśmy się do autokaru i w dalszą drogę. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy była wieś Saki, a dokładnie Prawosławny Męski Monaster Św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach. Tam przywitał nas ojciec Włodzimierz, który opowiedział nam o Świętym Nektariuszu – patronie Monasterskiej Cerkwi, a potem pojechaliśmy do cerkwi parafialnej św. Dymitra i tam ojciec Efrem opowiedział nam o Świętym Dymitrze Sołuńskim i życiu monastycznym. Ostatnim miejscem naszej pielgrzymki był Żeński Dom Zakonny św. Katarzyny w Zaleszanach. Tam spotkaliśmy się z siostra Magdaleną, która opowiedziała nam żywot patronki monasteru – św. Katarzyny. Przybliżyła nam również historię związaną ze zbrodnią dokonaną 29 stycznia 1946 roku na cywilnych mieszkańcach wsi Zaleszany, za którą odpowiedzialność ponosi oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzony przez Romualda Rajsa ps. „Bury”. W miejscu dokonanej zbrodni można zobaczyć pomnik poświęcony wszystkim zabitym mieszkańcom wsi. Siostra pokazała nam również ikonę Matki Bożej, której historia związana jest z tymi tragicznymi wydarzeniami. Żegnając nas życzyła powodzenia na maturze, a w przyszłości dokonywania mądrych wyborów życiowych. Po wizycie w Zaleszanach bezpiecznie wróciliśmy do Siemiatycz i nasza bogata w duchowe przeżycia pielgrzymka dobiegła końca.

 

Szkolne czytanie

We wtorek dnia 22 marca klasa IA z wychowawczynią Iwoną Hapanowicz  - Charko zaprezentowała w ramach comiesięcznych spotkań promujących czytelnictwo dwie książki. Były to "Marsjanin" Andy'ego Weira, która została podarowana przez klasę do szkolnej biblioteki oraz "Rok w ogrodzie" Joanny Mikołajczyk. Klasa przedstawiła fragmenty z filmu "Marsjanin" i prezentację o ogrodach i wiosennych kwiatach. Pani Justyna Owczarska została zapytana o swoje ulubione książki z dzieciństwa i czasów szkolnych. Natomiast pan Wojciech Zieleniewski odpowiedział na pytanie dotyczące znajomości nazwy przedstawionego na prezentacji wiosennego kwiatka. Na koniec wystąpienia uczennica Aleksandra Sacharczuk zaśpiewała piosenkę Jana Pietrzaka "Pamiętajcie o ogrodach". Mamy nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom poziom czytelnictwa w naszej szkole znacząco wzrośnie. Weronika Kryńska