accessible

Archiwum

2015/2016

Znamy wyniki matur

Gratulacje dla naszych tegorocznych abiturientów. We wtorek 5 lipca o godzinie 9:00 nasi maturzyści odebrali z rąk swoich wychowawców upragnione świadectwa dojrzałości.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W upalny dzień 24 czerwca o godzinie 9:00 odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Na początku pani dyrektor Bożena Krzyżanowska podziękowała uczniom i nauczycielom za trud i pracę w kończącym się roku szkolnym oraz przekazała wszystkim życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji. Następnie wystąpiła przedstawicielka Rady Rodziców, pani Jolanta Sidorowicz, która podziękowała nauczycielom za pracę i również życzyła wszystkim udanych wakacji. Pani dyrektor Krzyżanowska wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem. W tym roku szkolnym świadectwa z biało czerwonym paskiem otrzymało 31 osób z klas pierwszych i drugich liceum oraz 9 osób z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Najwięcej wyróżnień mieli uczniowie z klas I C LO - 9 osób oraz II A LO - 8 osób. W pozostałych klasach również były świadectwa z wyróżnieniem: w kl. I A - 7, II B - 1, II D - 4, II E - 2, I ZSZ - 2, II ZSZ - 4 i III ZSZ - 3.W tym dniu uczniowie klasy III ZSZ mieli także ważny dzień - zakończyli swoją naukę w naszej szkole. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do poszczególnych klas, gdzie otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców. Zdjęcia w galerii na stronie szkoły.

Niecodzienne lekcje

Niecodzienne lekcje mają za sobą uczniowie klasy IID, którzy wraz z opiekunami (panią T. Urbańską, panem K. Derehajło, panią A. Stypułkowską, panią  E. Iwaniak) uczestniczyli w zajęciach terenowych z przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski, język polski. Lekcje w terenie przeprowadzono we czwartek, 16 czerwca.

Klasa podzielona została na trzy kilkuosobowe grupy, które w trzech różnych częściach miasta badały natężenie ruchu oraz prędkość poruszających się pojazdów. Każdemu uczniowi przydzielono konkretne zadanie, np. sygnalizowanie rozpoczęcia pomiaru, pomiar czasu, zbieranie danych. Ponieważ w naszym mieście czwartek to dzień targowy, więc na brak ruchu ulicznego nie można było narzekać. Po badaniach uczestnicy zajęć udali się na siemiatyckie Hawaje, czyli na plażę nad zalewem, by tam w przyjemnych okolicznościach przyrody podsumować wyniki pracy, wyciągnąć wnioski dotyczące stylu i prędkości jazdy kierowców, podzielić się wrażeniami w języku angielskim, przyswoić słownictwo związane z poruszaniem się po drodze oraz zredagować pisemną relację z tego dnia. Taki niecodzienny sposób przyswajania wiedzy podobał się bez wyjątku wszystkim uczniom, o czym świadczyć mogą opinie:

Karol: - Uważam, że bez policyjnego munduru można, przy miłej zabawie, nauczyć jeździć wolniej. Kiedy kierowcy widzieli naszą chorągiewkę podniesioną w górę, a później dynamicznie opuszczoną, aby przekazać koledze sygnał do mierzenia czasu, niespodziewanie i dziwnie zerkali na swoje prędkościomierze. 

Sebastian: - Było ciekawie, miłe towarzystwo. Mieliśmy co mierzyć. Zaobserwowałem, że ludzie w Siemiatyczach boją się mierzenia prędkości. Moją uwagę zwrócili machający do nas kierowcy i bardzo ładna bordowa ciężarówka.

 Inicjatorką przeprowadzenia takich lekcji była pani Teresa Urbańska, która zaproponował współpracę pozostałym nauczycielom, a ci chętnie się zgodzili na udział w tym projekcie. Mamy nadzieję, że takie lekcje w terenie odbyły się po raz pierwszy, ale nie ostatni.

Mateusz, Marta, Amelka i Gabrysia z IID

 

 

Wyróżnienie

W dniu 9 czerwca 2016 r. Pani Kurator Jadwiga Mariola Szczypiń wręczyła nagrody i wyróżnienia szkołom, które przystąpiły do  konkursu „W barwach biało-czerwonych” realizowanego z okazji Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja. Na początku uroczystości wystąpił chór szkolny białostockiego liceum, wprowadzając zgromadzonych na sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w uroczysty, patriotyczny nastrój.

Nasze Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach otrzymało zaszczytne wyróżnienie za podjęte działania i zaangażowanie młodzieży w obchody Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja.

Na wyróżnienie zasłużyła przede wszystkim inicjatywa zorganizowania  „Pierwszego Siemiatyckiego  Marszu Biało-Czerwonego”, w którym uczestniczyły władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Siemiatycze oraz nauczyciele i uczniowie  szkół z terenu miasta i gminy Siemiatycze. Wszyscy ubrani w stroje biało - czerwone nieśli ze sobą flagi i balony w kolorach narodowych dając wyraz naszemu przywiązaniu do barw i symboli narodowych. Flaga wyraża i podkreśla naszą tożsamość i pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę. Pani Kurator podziękowała dyrekcji, nauczycielom i uczniom  na inicjatywy i zaangażowanie w obchody tych świąt narodowych oraz podkreśliła wagę takich działań szkoły w wychowanie młodego pokolenia.

Na tropach zwierząt

„Wielcy uczeni z małych miasteczek. Podlascy uczniowie, naukowcy i leśnicy na tropach zwierząt”- tak brzmi tytuł książki naukowej, której współautorami są uczniowie naszej szkoły. 7 czerwca br. klasa IIA i absolwentka naszej szkoły Angelika Krawczuk wraz z Panią Małgorzatą Sawczuk uczestniczyli w spotkaniu prezentującym książkę.

Jest ona efektem dwuletniej pracy badawczej uczniów z 10 podlaskich szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w projekcie e-Przyrodnik. Celem tego projektu było poznanie składu gatunkowego, rozmieszczenie w przestrzeni i  poznanie rytmów aktywności ssaków kopytnych na obszarach leśnych i polno-leśnych południowego Podlasia. Prezentacja książki odbyła się w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Po krótkim przywitaniu uczestników przez Pana dyrektora dr hab. Rafała Kowalczyka książkę przedstawiła Pani prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, a następnie zgromadzeni obejrzeli film stworzony z nagrań dokonanych przez fotopułapki, którymi nasi uczniowie prowadzili obserwacje i badania. Pobyt w instytucie był też okazją do zwiedzenia nowoczesnych laboratoriów, obserwacji i dotknięcia wielu preparatów zwierząt oraz poznania rzadko spotykanych gatunków polskiej fauny. Wszystko to odbyło się dzięki miłej doktorantce Pani Kamili Plis, która w ciekawy i przystępny sposób zaprezentowała uczniom wiele ciekawostek na temat zwierząt oraz pracy naukowców.  Zapraszamy do lektury powyższej książki, która jest dostępna w bibliotece szkolnej. ZDJĘCIA W GALERII

TURNIEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W PIŁKĘ NOŻNĄ CHŁOPCÓW

W czwartek 09.06.2016 na obiektach sportowych  LO w Siemiatyczach odbył się turniej szkół gimnazjalnych w piłkę nożną chłopców. Na boisku gościliśmy Gimnazjum im. Jana Pawła II z Drohiczyna, Gimnazjum im. I. Gilewskiego z Siemiatycz i Gimnazjum im. Jana Pawła II z Siemiatycz. Czwarta drużyną była drużyna LO im K.E.N z Siemiatycz. Każda z drużyn zagrała po trzy spotkania systemem każdy z każdym.

Wyniki spotkań:

Gimnazjum  im.  Jana Pawła II z  Drohiczyna - Gimnazjum im.  I. Gilewskiego z Siemiatycz  3-2

Gimnazjum im Jana Pawła II  z Siemiatycz - Gimnazjum im.  I. Gilewskiego z Siemiatycz   0-3

Gimnazjum im Jana Pawła II  z Siemiatycz  -  Gimnazjum im.  Jana Pawła II z  Drohiczyna  2-3

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Gimnazjum im.  Jana Pawła II z  Drohiczyna, kierowana przez trenera Tomasza Kowalczuka. Drugie miejsce zdobyła drużyna  z Gimnazjum im.  I. Gilewskiego z Siemiatycz, trener Tomasz Marchel. Trzecie miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II  z Siemiatycz  trener Mirosław Kobus.

Był to pierwszy turniej o puchar Komisji Edukacji Narodowej, każda z drużyn otrzymała pamiątkowe puchary, a zwycięska drużyna, pamiątkowe koszulki.

Organizator:  Cezary Kudelski

Wybory do MRM

13.06.2016r. w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Wzięło w nich udział 48 osób na 147 uprawnionych do głosowania. Spośród 11 zgłoszonych kandydatów najwięcej głosów otrzymali i zostali Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze: Grzegorz Krawczuk, Kuba Tomasz Bergcholc, Karol Łuniewski, Martyna Niewińska, Wioleta Sylwia Koc oraz Karina Bisz. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy, by godnie nas reprezentowali w nowej radzie. Mamy nadzieję, że wasze umysły będą pełne nowych pomysłów i zainicjujecie wiele działań, które sprawią, że w naszym mieście ludziom młodym będzie się żyło ciekawiej.

Samorząd Uczniowski

 

 

Wyniki konkursu na frekwencję 05/2016

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W maju I miejsce zajęła klasa I C (109,59 pkt), II miejsce klasa I A (102,8 pkt) a III - klasa II D (100 pkt). Zwycięzcom  gratulujemy.

 

Warsztaty terenowe z geografii

Dzień Dziecka w klasie IIE LO przebiegł pod znakiem wycieczki rowerowej w ramach warsztatów terenowych z geografii. Pierwszym celem był lej po uderzeniu rakiety V-2 w okolicach wsi Krupice.

Jest on coraz mniej widoczny, gdyż zarasta i jest wypełniany nanosami. Gospodarz działki, na której forma ta się znajduje, zapewnia jednak, że nigdy tego nie zasypie (tak, jak to zrobiła większość rolników).

Następnym punktem programu był zakład produkujący wyroby z wikliny i leszczyny w Klekotowie. Mogliśmy obejrzeć proces powstawania ogrodzeń z tych materiałów i dopytać o sprawy, których zobaczyć się nie dało.

Kolejny przystanek to gospodarstwo ogrodnicze w Ogrodnikach. Niestety, przyjechaliśmy za wcześnie - właściciele nie wrócili jeszcze z handlu kwiatami. Ruszyliśmy więc w stronę Wólki n/Bugiem. Działalność rzeki stawała się coraz bardziej widoczna, głównie poprzez starorzecza po naszej prawej stronie. Wiadomo powszechnie, że duża ilość terenów podmokłych w tej części Podlasia to nie tylko sprawa zmiany koryta Bugu, ale wszędobylskich i pracowitych bobrów. Takie podtopione łąki pokazał nam mieszkaniec Słoch Annopolskich p. Janusz Podgórzak (serdeczne podziękowania). Kolejny odcinek naszej wyprawy wiódł do ośrodka "Eternite", gdzie zregenerowaliśmy nadszarpnięte siły. Ostatni punkt to żwirownia w Anusinie, gdzie można zobaczyć antropogeniczne zmiany w krajobrazie.

Ale tego nie zobaczyliśmy. Trzeba było uciekać przed burzą. Pogoda i tak była dla nas łaskawa. W szybkim tempie, ale jednak bezpiecznie, dowieźliśmy (Tadeusz Nazarewicz i Stanisław Sieklucki) uczniów do szkoły.

 

 

PROFILAKTYCZNA GRA MIEJSKA

1 czerwca 2016 roku klasa IA wraz z wychowawczynią Iwoną Hapanowicz - Charko reprezentowała szkołę w Miejskiej Grze Profilaktycznej. We współpracy z Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną oraz Ratownictwem Medycznym przygotowano szereg zadań sprawnościowo - intelektualnych dla uczestniczących szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przygotowano 6 zadań:
- pierwsza pomoc

- rozwijanie i łączenie węży strażackich

- slalom w alkogoglach

- dopasowanie wieku poszukiwanych do zdjęć

- wiedza z zakresu profilaktyki uzależnień

- wiedza z zakresu prawa karnego dotyczącego małoletnich.

Uczestnicy mieli także możliwość postrzelania z paintballa i wiatrówki, oraz zatańczenia belgijki i innych tańców. Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek z grilla i woda.

Na zakończenie imprezy wręczono nagrody dla zwycięzców.

Zwycięską klasą okazała się IA z LO Siemiatycze zdobywając najwięcej punktów. W nagrodę otrzymała darmowe bilety na wypożyczenie sprzętu wodnego w Siemiatyczach.

 

WESOŁA ZABAWA I WIELE ATRAKCJI NA „MAJÓWCE Z KEN-EM”

25 maja, w środowe popołudnie, w cieniu rozłożystych, starych drzew, na szkolnym placu przez kilka godzin gościliśmy całe rodziny, które w ten sposób rozpoczęły długi majowy weekend na „Majówce z KEN”. W festynie uczestniczył starosta pan Jan Zalewski, wicestarosta pan Marek Bobel oraz wielu mieszkańców Siemiatycz i okolicznych miejscowości. Tego dnia cała społeczność szkolna przygotowała dla zaproszonych gości szereg atrakcji, a wśród nich dużo zabawy, sportu, rekreacji przeplatanej nauką i muzyką.

 

 

Celem naszej imprezy było zintegrowanie mieszkańców, dzieci i młodzieży oraz włączenie wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. Najmłodsi mogli korzystać z dmuchanej zjeżdżalni i poskakać w dmuchanym zamku, wykonywać różne „sztuczki”, malować kredą na asfalcie, puszczać gigantyczne bańki mydlane i uczestniczyć w innych atrakcyjnych grach i zabawach. Dużą popularnością cieszyło się malowanie buziek dzieciom przez bardzo utalentowane uczennice liceum.

Każda klasa przygotowała stoisko z prezentacją profilu klasy i jej osiągnięć, by potencjalnych kandydatów do nauki w LO przekonać do danego profilu. Klasy wykazały wiele pomysłowości i kreatywności by wypaść jak najlepiej. Smakołyki, pokazy, mikroskop, quizy, zagadki cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Klasy przygotowały również pokaz mody z wybranego okresu zaprezentowany przez piękne dziewczęta i przystojnych chłopaków.

Dużą atrakcją okazał się program muzyczny ”Twoja twarz brzmi znajomo”. Każda klasa zaprezentowała w nim wybraną przez siebie gwiazdę. Świetne przebrania i wykonania przeniosły nas na wielkie estrady.

Uczniowie pięknie śpiewali, tańczyli i wspólnie się bawili. Również nauczyciele biorąc udział w różnych konkurencjach pokazali, że wielkie poczucie humoru nie jest im obce.

Uczniowie o sportowym zacięciu zaprosili na mecz siatkówki i piłki ręcznej.  Do rozgrywek naszych dziewcząt na „orliku” zaprosiliśmy drużynę piłki ręcznej z Gimnazjum nr 2 z trenerem p. Jerzym Roszczenko oraz drużynę piłki siatkowej z Gimnazjum nr 1 z trenerem p. Dariuszem Milewskim. Mecze były zacięte i  dostarczyły wiele emocji i dobrej zabawy kibicującym. W przerwie obejrzeliśmy bardzo piękny pokaz cheerleaderek z Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach, przygotowany przez  p. Kamilę Półtorak.

Było też miasteczko ruchu drogowego przygotowane przez Powiatową Komendę Policji w Siemiatyczach, pokazy strażackie w wykonaniu Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Siemiatyczach oraz pokazy Straży Granicznej z Mielnika, punkt ratownictwa medycznego przygotowany przez pana Marcina Usakiewicza. Obecność służb uatrakcyjniła naszą majówkę. Bardzo dziękujemy za pomoc i współpracę. Dziękujemy panu Grzegorzowi Walczakowi za pomoc w transporcie symulatora z policji.

Organizatorzy pikniku i firmy, w których praktyki odbywają uczniowie szkoły zawodowej serwowali przekąski, słodkości, różnorodne pieczywa, wodę z miętą i pyszną kawę. Dziękujemy za współpracę firmom: Restauracji Cezar, Restauracji Kresowiak, „Społem” PSS.

„Majówka z KEN-em” udała się wspaniale. Atrakcji było co niemiara, a pogoda tego dnia była wprost wymarzona. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły pokazali, jak pięknie potrafią śpiewać, tańczyć i wspólnie się bawić. Atrakcje zorganizowane tego dnia nie tylko promowały naszą szkołę, ale  pokazały szereg możliwości spędzania wolnego czasu na wesoło, w pięknym otoczeniu naszej szkoły. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na następną "Majówkę z KEN-em". Tak więc do zobaczenia za rok!

 

Wyniki konkursu na frekwencję 04/2016

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W kwietniu I miejsce zajęła klasa I C (108,6 pkt), II miejsce klasa I A (98,6 pkt) a III - klasa II D (95,8 pkt)

 

Uczestniczymy w obchodach miejskich 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Poczet sztandarowy oraz delegacja uczniów i dyrekcji  Zespołu Szkół wzięła udział w uroczystościach  upamiętniających 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które rozpoczęły się nabożeństwem w siemiatyckiej Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego i uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. W kościele wysłuchaliśmy  koncertu patriotycznego „Fronton przeszłości”, w którym wystąpił nasz absolwent, aktor Dariusz Kowalski oraz Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej. Następnie przemieściliśmy się pod pomnik Tadeusza Kościuszki, by złożyć wiązanki kwiatów i oddać hołd twórcom Konstytucji oraz tym, którzy walczyli o niepodległość Polski.

 

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

29 kwietnia, w piątek, uroczyście pożegnaliśmy uczniów klas trzecich liceum. Uroczystość przygotowała klasa II E LO z wychowawczynią panią Moniką Wielgat. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na maturze. Zdjęcia z zakończenia można oglądać w galerii.

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. 28 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klasy IIC pod kierunkiem pani Heleny Tymoszewicz przygotowali montaż słowno-muzyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki  w wykonaniu chóru i solistów. Na zakończenie pani dyrektor Bożena Krzyżanowska podziękowała za udział nauczycieli i uczniów w Pierwszym Siemiatyckim Marszu Biało-Czerwonym oraz zaprosiła do udziału w miejskich obchodach rocznicy uchwalania Konstytucji 3 Maja. Zdjęcia z uroczystości w galerii.

 

 

28 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 9.30 na ulicy Pałacowej w Siemiatyczach odbył się „Pierwszy Siemiatycki Marsz Biało-Czerwony”, zorganizowany przez naszą szkołę. Było pięknie, biało-czerwono, patriotycznie i narodowo. W pierwszym marszu wzięło udział ok. 250 uczestników. Uczestniczyły władze samorządowe Pan Starosta Jan Zalewski, Wicestarosta Marek Bobel, Zastępca Burmistrza Henryk Czmut, Wójt Gminy Edward Krasowski, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, Gimnazjum Gminnego, Gimnazjum Publicznego nr 1 oraz naszego liceum. Wszyscy ubrani w stroje biało - czerwone nieśli ze sobą flagi i balony w kolorach narodowych dając wyraz naszemu przywiązaniu do barw i symboli narodowych. Flaga zajmuje szczególne miejsce w naszej tradycji i kulturze. Wyraża i podkreśla naszą tożsamość i pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę.

Dziękujemy wszystkim za udział oraz liczymy, że na trwałe wpisze się on do kalendarza siemiatyckich uroczystości i będzie w nim uczestniczyło coraz więcej osób, a tym samym zapoczątkujemy nową tradycję w naszym mieście.

Dziękujemy za pomoc w organizacji marszu Pani dyrektor SOK Jolancie Sidorowicz oraz pracownikom SOK, Pani kierownik KRUS Teresie Klepackiej, Panu Komendantowi Powiatowej Komendy Policji Maciejowi Wesołowskiemu oraz policjantom dbającym o nasze bezpieczeństwo.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKRĘGU NR 3

o kandydatach na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Na podstawie § 7 ust. 2 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze nadanego uchwałą Nr XLIV/241/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl poz. 1204, poz. 1917) Okręgowa Komisja Wyborcza z Okręgu Nr 3 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze.

 

1. Wioleta Sylwia Koc - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

2. Kuba Tomasz Bergcholc - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

3. Grzegorz Krawczuk - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

4. Martyna Niewińska - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

5. Karina Bisz - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

6. Mateusz Zaręba - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

7. Joanna Jachimczuk - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

8. Konrad Kryński - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

9. Dominik Wasilewski - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

10. Karol Łuniewski - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

11. Piotr Mantur - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej z Okręgu Nr 3

Bożena Czerkas

SIEMIATYCKIE LO OCENIONE PRZEZ MIESIĘCZNIK „PERSPEKTYWY”

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował najnowszy ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2016. Siemiatyckie LO im. KEN znalazło się na bardzo wysokim 19 miejscu. W województwie podlaskim funkcjonują 94 licea ogólnokształcące.

W województwie podlaskim w wykazie szkół i placówek w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych jest 77 liceów ogólnokształcących publicznych oraz 17 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (czyli bezpłatnych). W Białymstoku funkcjonuje 19 liceów ogólnokształcących.

W rankingu znalazło się 25 liceów ogólnokształcących z całego województwa, nasza szkoła zajęła bardzo wysoką 19 pozycję. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów. Wspólna praca i zaangażowanie nauczycieli posiadających bardzo wysokie kwalifikacje oraz uczniów daje tak wysokie osiągnięcia i wysoką pozycję naszej lokalnej szkoły w województwie podlaskim.

W ocenie redakcji czasopisma, ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dzięki niemu uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję, mogą wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do osiągnięcia przez siebie wyznaczonych celów.  Zapraszamy do wyboru naszej szkoły.


Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

 

Otwarte Mistrzostwa Zespołu Szkół w Siemiatyczach w Szachach 

 

Otwarte Mistrzostwa Zespołu Szkół w Siemiatyczach miały miejsce 18 kwietnia b.r. Wzięło w nich udział 24 uczniów ze szkół różnego szczebla z Siemiatycz, Ostrożan, Grodziska, Perlejewa i Mielnika.

Pierwsze miejsce zdobył Arkadiusz Wiński z Zespołu Szkół w Ostrożanach i otrzymał nagrodę książkową ufundowaną przez burmistrza Siemiatycz. Drugie miejsce zajęła Estera Mioduszewska z Gimnazjum w Grodzisku - nagroda starosty Siemiatyckiego, trzecie miejsce zajął Robert Górski ze Szkoły Postawowej w Mielniku - nagroda wójta Gminy Siemiatycze a czwarte Wioleta Wasilewska z Gimnazjum w Perlejewie - nagroda dyrektor Zespołu Szkół w Siemiatyczach. Wójt Gminy Siemiatycze ufundował specjalną nagrodę dla najlepszej zawodniczki w turnieju (poza pierwszą czwórką) i zdobyła ją Anna Piotrowska z LO Siemiatycze. Wręczono ponadto dziewięć nagród pocieszenia a wszyscy grający otrzymali pamiątkowe dyplomy. Turniej sędziował pan Józef Flaziński z Sokołowa Podlaskiego.

 

 

Tabela wyników

Wizyta wolontariuszek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Siemiatyczach

16 kwietnia 2016r. w sobotę dziewczęta naszej szkoły zorganizowały symboliczne powitanie wiosny w ZPO. Pensjonariuszki uczestniczyły w grach i zabawach oraz w robieniu wianków. Wspólne zabawy wywołały dużo radości i pozytywnych emocji. Szczęśliwe podopieczne wspólnie pozowały do zdjęć.

 

Wyniki konkursu na frekwencję 03/2016

 

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W marcu I miejsce zajęła klasa IID (101,2 pkt), II miejsce klasa IC (101,11 pkt) a III - klasa IIE (92,8 pkt).

 

Eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

 

14 kwietnia 2016r. po raz kolejny w naszej szkole odbyły się eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siemiatyczach.Wzięło w niej udział 14 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego. Byli to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie, z Zespołu Szkół  Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach. Po zmaganiach testowych wyłoniono trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów: Justyna Brzeźnicka LO Siemiatycze, Natalia Barbara Kalinowska LO Drohiczyn i Aleksandra Dawidziuk LO Siemiatycze. 10 maja uczennice wezmą udział w olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim w Białymstoku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Wycieczka do Białegostoku

11 kwietnia 2016r. uczniowie klasy IA i IIA wraz z wychowawczyniami Iwoną Hapanowicz-Charko i Małgorzatą Sawczuk uczestniczyli w Dniach Otwartych Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku. Tematem przewodnim zajęć była Inżynieria Genetyczna. Dzień rozpoczęto wykładem pani dziekan dr A. Zakrzeską, która przybliżyła „Wykorzystanie metod inżynierii genetycznej wczoraj, dziś i jutro”. Temat okazał się doskonałą powtórką i utrwaleniem wiedzy, którą uczniowie nabyli dotychczas na lekcjach. Następnie, podzieleni na grupy, udali się na warsztaty laboratoryjne. Mieli możliwość samodzielnego wykonania bloczku parafinowego, w którym zatopili mózg szczura, służący później do wykonania prawdziwego preparatu mikroskopowego, obejrzeli ciekawe preparaty tkanek zwierzęcych. Niektórzy po raz pierwszy samodzielnie mogli poćwiczyć umiejętność pipetowania  specjalistyczną pipetą miarową. Wyizolowali cząsteczki DNA, które posłużyły im do elektroforezy. Czterogodzinne zajęcia dały uczniom możliwość bezpośredniego, aktywnego i interesującego zetknięcia się z prawdziwą pracą laboratoryjną. Wycieczkę zakończono wspólnym oglądaniem filmu w Kinie Helios.

 

Wyniki konkursu na frekwencję 02/2016

 

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W lutym I miejsce zajęła klasa IC (109,32 pkt), II miejsce klasa IA (106,4 pkt) a III - klasa IID (101,7 pkt).

Dzień Matematyki 2016

 

Dnia 14 marca bieżącego roku odbył się po raz pierwszy w naszej szkole Dzień Matematyki. Przygotowała go klasa IID z panią Teresą Urbańską. Z tej okazji wszyscy uczniowie naszej szkoły zgromadzili się w sali gimnastycznej, by uczestniczyć w otwartej lekcji matematyki. Pierwsza część lekcji to krótki wykład pani Teresy Urbańskiej na temat ciągu, jakim jest numer PESEL. Drugą część lekcji, pracę w grupach, poprowadzili uczniowie. Klasy wspólnie musiały podołać przygotowanym zadaniom, oczywiście związanym z matematyką. Były wśród nich m.in. rebusy i zadania statystyczne dotyczące naszej szkoły. Uczniowie świetnie poradzili sobie z ich rozwiązaniem, jednak bywały chwile dłuższego zastanowienia. Rozwiązania zadań były punktowane. Nagrodą za zdobycie największej liczby punktów był nasz szkolny matematyczny „Oskar” wykonany własnoręcznie przez Sebastiana Marcinkowskiego oraz Piotra Mantura. Mistrzem Matematyki 2016 została klasa IC. W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy IID. Wydarzenie miało na celu pokazanie, że matematyka to nie tylko wzory i trudne zadania, ale również znakomita wspólna zabawa.

Dzień Otwarty - 21 marca 2016r.

21 marca - Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Siemiatyczach. Przyjmujemy gimnazjalistów oraz ich wychowawców i rodziców. Staramy się pokazać to, co w naszej szkole najlepsze. Dlatego w przygotowanie tego dnia angażuje się wielu uczniów oraz nauczycieli. W tym roku uroczystość została przygotowana przez klasę IIB pod kierownictwem wychowawcy - Pani Justyny Owczarskiej. Gościliśmy uczniów i nauczycieli z wielu szkół: Gimnazjum Nr 1,  Nr 2 i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach, Gimnazjum Gminnego z Grodziska, Dziadkowic, Perlejewa, Milejczyc, Mielnika. Rozpoczęliśmy spotkaniem ogólnym na sali gimnastycznej, w czasie którego rozstrzygnięte zostały konkursy organizowane przez naszą szkołę – Powiatowy Konkurs Nauk Przyrodniczych objęty patronatem Starosty Powiatu Siemiatyckiego oraz Konkurs matematyczno - fotograficzny „Matematyka jest wszędzie”. Pan Starosta Jan Zalewski wraz z Panią dyrektor Bożeną Krzyżanowską wręczyli atrakcyjne nagrody zwycięzcom oraz uczestnikom konkursów. Pan Starosta Jan Zalewski życzył wszystkim gimnazjalistom powodzenia na egzaminie i zachęcał do wyboru naszego liceum i zawodówki. Rekomendował szkołę z wieloletnią tradycją, w której uczyło się wiele znanych i osiągających sukcesy absolwentów.Gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną naszej szkoły oraz możliwościami rozwoju jakie daje nasza szkoła. Całość uzupełniona była scenkami, piosenkami wykonywanymi przez chór, solistów, pokazem gimnastycznym oraz występem muzycznym. Uczniowie zwiedzili naszą szkołę, obejrzeli prezentacje w poszczególnych klasach. Pani wicedyrektor Bożena Czerkas oprowadzała uczniów po szkolnym muzeum. Na auli w nowej szkole poszczególne klasy przygotowały stoiska prezentujące swoje profile. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Zasadniczej Szkoły Zawodowej ze smakołykami przygotowanymi przez naszych uczniów u pracodawców, u których odbywają praktyki. Uzupełnieniem prezentacji była wystawa prac bardzo utalentowanej uczennicy klasy IC LO  Aleksandry Kasperuk.

 

Powiatowa Liga Siatkówki

 

W dniu 13.04.2016 r. w sali  ZS Siemiatycze rozegrany został trzeci turniej kończący Powiatowa Ligę Siatkówki. Wcześniej dwa turnieje rozegrane zostały w Ostrożanach i Drohiczynie. Mecze zostały rozegrane w kategorii dziewcząt i chłopców. Faworytami były drużyny z ZSR Ostrożany, które w ciągu roku szkolnego biorą udział w lidze szkolnej organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku. Jednak okazało się, że w trakcie turniejów mecze były wyrównane i przewidywania nie spełniły się do końca. Mecze były rozgrywane do dwóch wygranych setów, w przypadku remisu o zwycięstwie decydował trzeci set do piętnastu punktów. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z ZS Siemiatycze, drugie ZSR Ostrożany, trzecie LO Drohiczyn i czwarte ZSR Czartajew. Nasze dziewczęta wygrały wszystkie mecze w trzech turniejach, tracąc tylko jednego seta w meczu z ZSR Ostrożany w pierwszym turnieju. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna z ZSR Ostrożany, drugie miejsce ZS Siemiatycze, trzecie ZSR Czartajew. Drużynie naszych chłopców niewiele brakowało do zwycięstwa, mecze były wyrównane, sety często grane na przewagi. W Drohiczynie na turnieju przegraliśmy z Ostrożanami w setach 1:2 prowadząc w trzecim secie 11;8 i w końcu po błędach w przyjęciu piłki  przegraliśmy 15;13. Zabrakło trochę szczęścia i ogrania w meczach ligowych. Doświadczenie  ligowe  posiadała drużyna z Ostrożan i to przesądziło o wygranej.

Składy drużyn:

Dziewcząt:

 1. Bobrowicz Magdalena
 2. Mikołajczuk Aleksandra
 3. Kryńska Karolina
 4. Koc Wioleta
 5. Trochimiak Paulina
 6. Bajena Anna
 7. Żebrowska Magdalena
 8. Trojanowska Joanna
 9. Wardecka Sylwia
 10. Kowalczuk Magdalena

Chłopców:

 1. Goryczkowski Marek
 2. Jakimczuk Marek
 3. Lachowicz Piotr
 4. Tarasiuk Michał
 5. Kalicki Łukasz
 6. Moczulski Marcin
 7. Suchodolski Rafał
 8. Stefaniuk Mateusz

Konkurs Młodych Poetów

13 kwietnia 2016 r. w bibliotece szkolnej miało miejsce podsumowanie XVII edycji Konkursu Młodych Poetów organizowanego przez panią Alinę Wolszczuk i nauczycieli bibliotekarzy. W tym roku uczniów czekało ogromne wyzwanie- zostali poproszeni o napisanie tekstu poetyckiego w formie hymnu o naszej szkole. Zgłoszone do konkursu utwory oceniało jury w składzie: pani Ewa Magdalena Iwaniak,  pani Monika Basista oraz Natalia Orłowska, uczennica kl. IIID. Komisja zdecydowała, że przyzna dwie równorzędne główne nagrody. Otrzymali je: Michał Rozwadowski z kl. IC i Julia Sycewicz z kl. IIIE. Dyplomy, a także nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców oraz organizatorów, zwycięzcom i uczestnikom konkursu wręczyła dyrektor Bożena Krzyżanowska.

 

Kino sferyczne w naszej szkole

6 kwietnia 2016 roku w naszej szkole gościło kino sferyczne. Młodzież z klas I A, I B, I C, II D i III D mogła zobaczyć niepowtarzalne widoki z przestrzeni kosmicznej. Uczniowie obejrzeli jeden z filmów „Astronauta” lub „Powrót na Księżyc”.

 

Konkurs Recytatorski

W minionym tygodniu w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyły się miejskie eliminacje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięli w nich udział wyłącznie uczniowie naszej szkoły, co w dobie spadku zainteresowania kulturą żywego słowa, już samo w sobie jest jakimś małym sukcesem uczniów i nauczycieli. Z recytacją fragmentu prozy oraz jednego tekstu poetyckiego zaprezentowało się 5 uczennic naszego liceum. Ich zdolności oceniało jury w składzie: Jolanta Sidorowicz, Joanna Gołubkiewicz i Anna Puch, które zadecydowało o zakwalifikowaniu do eliminacji wojewódzkich konkursu dwóch naszych uczennic. Są to: Kamila Skuliniec, z klasy IIB, która spróbuje swoich sił w konkursie recytatorskim oraz Agata Wawrzyniak, z klasy IB, która powalczy w turnieju poezji śpiewanej. W eliminacjach miejskich wzięły także udział: Dominika Panasiuk z klasy IIID, Kinga Kosk i Małgorzata Zieniuk z klasy IB. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za chęć zmierzenia się z niełatwą sztuką deklamowania i interpretowania, a zwyciężczyniom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w piątek, 29 kwietnia, w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku.

Pielgrzymki maturzystów

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

Maturzyści z klas III A, B, C, D i E wraz z wychowawcami oraz księżmi w dniach 31 marca i 1 kwietnia  pielgrzymowali na Jasną Górę, aby tam wypraszać potrzebne łaski na czas egzaminów maturalnych. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią "(Mt 5, 7) i było kolejnym punktem na ścieżce przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą  się w tym roku w Polsce.

 

O godzinie 16 w sali o. Kordeckiego odbyło się powitanie maturzystów i ich opiekunów przybyłych  z całej Diecezji Drohiczyńskiej (około 1050 osób!), a następnie konferencja, którą poprowadził ks. Wojciech Węgrzyniak z archidiecezji krakowskiej. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Następnie około godz. 21 maturzyści spotkali się w Kaplicy Cudownego Obrazu na Apelu Jasnogórskim. Apel zakończyło błogosławieństwo ks. abpa Wacława Depo oraz ks. bpa Tadeusza Pikusa. Alumni Seminarium w Drohiczynie poprowadzili adorację przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. O północy rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pikusa, koncelebrowana przez kapłanów, którzy przybyli na Jasną Górę wraz z młodzieżą. Ostatnim punktem pielgrzymki maturzystów było uczestnictwo w zasłonięciu Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Każdy uczestnik pielgrzymki otrzymał książeczkę z rozmyślaniami oraz dziesiątkę różańca z wytłoczonym hasłem tegorocznego spotkania maturzystów na Jasnej Górze. Wyjechaliśmy z Częstochowy o 2 w nocy, a wróciliśmy do Siemiatycz na godzinę 8 rano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka maturzystów do Odrynek, Sak i Zaleszan

Pierwszego kwietnia o  godzinie 8.00 grupa maturzystów wyznania prawosławnego, wyruszyła na pielgrzymkę w intencji pomyślnie zdanej matury. Tegoroczny wyjazd rozpoczęliśmy od wizyty w Skicie (samotni) śww. Antoniego i Teodozjusza w Odrynkach.  Aby dotrzeć do samotni Archimandryty Gabriela musieliśmy przejść przez kilometrową, drewnianą, niezbyt stabilną kładkę.

Kiedy cali i zdrowi dotarliśmy na miejsce, przywitał nas archimandryta Gabriel. Z zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści ojca i z podziwem odwiedzaliśmy coraz to nowe pomieszczenia: drewnianą cerkiew, małe kapliczki. Najbardziej do gustu przypadło nam największe pomieszczenie - refektarz,  nie dlatego, że w jako jedynym byliśmy wstanie wszyscy się zmieścić, ale głównie przez to, że ojciec Gabriel poczęstował nas własnoręcznie ugotowaną postną zupą. Po poczęstunku mieliśmy czas na to aby w skupieniu się pomodlić i postawić świece w intencji matury, a także zrobić zdjęcia w tym bardzo urokliwym miejscu położonym nad rozlewiskiem rzeki Narwi. Po pożegnaniu z ojcem Gabrielem ponownie przechodząc przez drewnianą kładkę, udaliśmy się do autokaru i w dalszą drogę. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy była wieś Saki, a dokładnie Prawosławny Męski Monaster Św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach. Tam przywitał nas ojciec Włodzimierz, który opowiedział nam o Świętym Nektariuszu – patronie Monasterskiej Cerkwi, a potem pojechaliśmy do cerkwi parafialnej św. Dymitra i tam ojciec Efrem opowiedział nam o Świętym Dymitrze Sołuńskim i życiu monastycznym. Ostatnim miejscem naszej pielgrzymki był Żeński Dom Zakonny św. Katarzyny w Zaleszanach. Tam spotkaliśmy się z siostra Magdaleną, która opowiedziała nam żywot patronki monasteru – św. Katarzyny. Przybliżyła nam również historię związaną ze zbrodnią dokonaną 29 stycznia 1946 roku na cywilnych mieszkańcach wsi Zaleszany, za którą odpowiedzialność ponosi oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzony przez Romualda Rajsa ps. „Bury”. W miejscu dokonanej zbrodni można zobaczyć pomnik poświęcony wszystkim zabitym mieszkańcom wsi. Siostra pokazała nam również ikonę Matki Bożej, której historia związana jest z tymi tragicznymi wydarzeniami. Żegnając nas życzyła powodzenia na maturze, a w przyszłości dokonywania mądrych wyborów życiowych. Po wizycie w Zaleszanach bezpiecznie wróciliśmy do Siemiatycz i nasza bogata w duchowe przeżycia pielgrzymka dobiegła końca.

 

Szkolne czytanie

We wtorek dnia 22 marca klasa IA z wychowawczynią Iwoną Hapanowicz  - Charko zaprezentowała w ramach comiesięcznych spotkań promujących czytelnictwo dwie książki. Były to "Marsjanin" Andy'ego Weira, która została podarowana przez klasę do szkolnej biblioteki oraz "Rok w ogrodzie" Joanny Mikołajczyk. Klasa przedstawiła fragmenty z filmu "Marsjanin" i prezentację o ogrodach i wiosennych kwiatach. Pani Justyna Owczarska została zapytana o swoje ulubione książki z dzieciństwa i czasów szkolnych. Natomiast pan Wojciech Zieleniewski odpowiedział na pytanie dotyczące znajomości nazwy przedstawionego na prezentacji wiosennego kwiatka. Na koniec wystąpienia uczennica Aleksandra Sacharczuk zaśpiewała piosenkę Jana Pietrzaka "Pamiętajcie o ogrodach". Mamy nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom poziom czytelnictwa w naszej szkole znacząco wzrośnie. Weronika Kryńska

 

 

 

 

Kultura bezpieczeństwa

 

Nasza szkoła objęta jest programem edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu jest przygotowanie uczniów do czekającego ich przejścia ze szkoły do pracy poprzez przekazanie informacji o bezpieczeństwie pracy i przysługujących prawach pracowniczych. Uczniowie klas maturalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ramach programu - na zajęciach doradztwa zawodowego rozmawiali o bezpieczeństwie młodych pracowników. W dniu 23 lutego 2016 roku nasza młodzież spotkała się z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Pan Kazimierz Koper przygotował warsztaty na temat: „Zanim podejmiesz pracę”. Cykl zajęć wzbogacił wiedzę przyszłych pracowników.

Droga do sukcesu

 

9 marca 2016 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem Jackiem Łapińskim - autorem książki „Sztuka sukcesu”, które miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach. Pan Łapiński definiował pojęcie „sztuka” w jego rozumieniu. Licealiści usłyszeli między innymi, że sukces odnosi się, ale jego osiągnięcie i utrzymanie jest sztuką. Życie można definiować jako sztukę poszukiwania. Stworzenie własnego dzieła jest również sztuką. Po godzinnym wykładzie uczniowie powrócili do szkoły, aby zgłębiać sztukę wiedzy szkolnej.

Konkurs ortograficzny 2016

 

W ubiegłym tygodniu odbyła się tegoroczna edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego. Znamy już jego wyniki. W tym roku swoich sił w zmaganiach z zawiłościami ortografii języka polskiego postanowiło spróbować 13 uczniów. Dyktando do najprostszych nie należało, dlatego też żadnemu z uczestników konkursu nie udało się napisać go bezbłędnie. Problemy sprawiały m.in. takie sformułowania jak: „wuj Helmut z Kartuz, pół-Kaszub, pół-Niemiec”, „chyża niczym chart babcia hazardzistka”, „bodajbyś sczezł półinteligencie”, „conocny śpiew kszyków, które siedziały przy soczystozielonych liściach rzewieni”, „hołubić arcymistrza”, „huncwot”, „hultaj” czy „quasi-nauka”.

 

Podobnie jak w roku poprzednim najmniej błędów popełniła, tym samym wygrywając szkolne zmagania z ortografią, Natalia Orłowska – uczennica klasy IIID i to ona będzie reprezentowała szkołę w Podlaskich Mistrzostwach w Ortografii w Białymstoku. Miejsce drugie zajęła Magdalena Bobrowicz, uczennica klasy IC, zaś miejsce trzecie Kuba Sznajder – uczeń klasy IIB. Zwycięzcom gratulujemy, zaś wszystkim piszącym dyktando dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.

 

PROJEKT PEACE Cross-Cultural Understanding

 

Od 22 do 28 lutego w naszej szkole przebywali zagraniczni studenci, którzy przyjechali jako przedstawiciele organizacji AIESEC w ramach projektu ”PEACE Cross-Cultural Understanding”. Projekt PEACE organizowany jest przez AIESEC Komitet Lokalny przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stanowi on odpowiedź na potrzebę rozwoju w Polsce zrozumienia międzykulturowego, zwalczania stereotypów, nietolerancji i uprzedzeń. Do projektu tego nasza szkoła przystąpiła już po raz czwarty. W poprzednich latach gościliśmy studentów z Japonii, Kolumbii, Brazylii, Rosji, Czarnogóry, Włoch, Korei, Kirgistanu i Indonezji.Tym razem byli u nas: Aline z Vitória – miasta w Brazylii położonego nad Oceanem Atlantyckim oraz Shamshad urodzony w Dhaka w Bangladeszu, a od kilku lat studiujący i mieszkający w Vancouver w Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska.

Przez tydzień byli oni gośćmi na lekcjach języka angielskiego we wszystkich klasach, a po południu poznawali nasze miasto i region. Zwiedzili m.in. centrum miasta, kościoły, fabrykę kafli, Grabarkę, spotykali się z siemiatyckim gimnazjalistami oraz brali udział w warsztatach kulinarnych i tanecznych. Uczestniczyli także w specjalnie dla nich przygotowanej, przez klasę IID, "Biesiadzie polskiej", na której mieli okazję poznać polskie zwyczaje weselne oraz spróbować potraw tradycyjnej podlaskiej kuchni.Udział w tym projekcie i spotkania z obcokrajowcami dały naszym uczniom nie tylko możliwość bezpośredniego kontaktu z odległym światem, ale również okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Mamy nadzieję, że ten tydzień pozostawi na długo miłe wspomnienia zarówno wśród naszych sympatycznych gości, jak i wszystkich tych, którzy się z nimi spotkali.

 

Prezentacje edukacyjne

 

 

29 lutego 2016 odbyły się XIV Prezentacje edukacyjne „Uczelnie w powiecie” Organizatorami prezentacji był dwutygodnik "Wieści Podlaskie", Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach i Zespół Szkół w Siemiatyczach. Młodzież z terenu powiatu mogła poznać bardzo ciekawą ofertę szkół wyższych z Białegostoku, Lublina, Białej Podlaskiej, Łomży, Warszawy.

Rozmowy z przedstawicielami uczelni, ulotki i informatory przybliżyły przyszłym studentom specyfikę poszczególnych uczelni: opis kierunków, zasady rekrutacyjne, warunki w jakich funkcjonują.Na zakończenie imprezy za przygotowanie najciekawszej oferty edukacyjnej podczas XIV Prezentacji „Uczelnie w powiecie” otrzymały wyróżnienia. Puchar ufundowany przez Starostę Siemiatyckiego Pana Jana Zalewskiego wręczono Uniwersytetowi w Białymstoku, natomiast wyróżnienie Burmistrza Miasta Siemiatycze Pana Piotra Siniakowicza otrzymała Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

MISTRZOWIE JĘZYKA POLSKIEGO - KONKURS

 

W tym roku data 1 marca w kalendarzu szkolnych wydarzeń związana była z dwiema okazjami. Na ten dzień przełożone zostały szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. A ponieważ od 2011 roku 1 marca jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, również i o tym święcie pamiętaliśmy. Krótki montaż słowny, przedstawili uczniowie – Jakub Sidorowicz i Radosław Mikowski. Następnie odbył się konkurs pt. „Mistrzowie Języka Polskiego”, przygotowany przez nauczycieli polonistów, a poprowadzony przez uczniów klasy IC – Paulinę Trochimiak i Filipa Malinowskiego. W konkursowych zmaganiach udział wzięły wszystkie klasy drugie. Uczniowie musieli się wykazać nie tylko poprawnością językową przy odpowiedzi na pytania dotyczące języka polskiego, ale również pomysłowością i kreatywnością przy prezentacji bohatera literackiego i utworu muzycznego. W związku z obchodzonym rokiem Henryka Sienkiewicza jedna z konkurencji wymagała przedstawienia wybranego bohatera z wcześniej wylosowanej książki tego autora. Przed publicznością pojawili się m.in. Andrzej Kmicic, Janko Muzykant, Akte, Danusia Jurandówna i opowiadali o swoich książkowych dziejach. Zmagania uczestników konkursu oceniało jury w składzie: pani wice dyrektor Teresa Urbańska, pani Edyta Niewińska i Jakub Sidorowicz. Bezkonkurencyjna okazała się w tych zmaganiach klasa II A i to ona zdobyła w tym roku tytuł „Mistrzów Języka Polskiego”, o czym informowała również nagroda ufundowana przez organizatorów konkursu – nauczycieli języka polskiego.

Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych

 

Od 2011 roku 1 marca jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Krótki montaż słowny, upamiętniający Żołnierzy Wyklętych, przygotowany przez nauczycieli historii, przedstawili uczniowie klasy III D – Jakub Sidorowicz i Radosław Mikowski.

24.02.2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół odbyły się rozgrywki dziewcząt klas trzecich w siatkówce. Do rywalizacji zgłosiły się trzy klasy IIIA, IIIC i IIIE.

Wyniki rywalizacji:

1. IIIA - IIIC
25 - 15; 25 - 14
2. IIIA – IIIE
25 - 5; 25 - 19
3. IIIE – IIIC
25 - 0; 25 - 0

1. miejsce zajęła klasa IIIA w składzie:

1. Kłopotowska Agata
2. Wardecka Sylwia
3. Łuszczewska Magda
4. Drywulska Aleksandra
5. Kaleńczuk Amanda
6. Kamieńska Kamila

 

2.miejsce zajęła IIIE w składzie:
1.Szeryńska Paulina
2.Nikitorowicz Karolina
3.Nikołajuk Angelika
4.Kowalczuk Magda
5.Kapela Magda
6.Fionik Natalia
7. Uszyńska Kamila

 

3.miejsce zajęła IIIC w składzie:
1.Brzeźnicka Justyna
2.Aleksiejuk Justyna
3.Sutyniec Martyna
4. Sak Karolina
5. Kruszewska Justyna
6. Boruc Magdalena

 

Organizatorzy: nauczyciele w-f panie Iwona Kuczewska i Iwona Hapanowicz-Charko

 

 

 

 

Jego zwycięzca będzie reprezentował szkołę w Podlaskich Mistrzostwach w Ortografii. Zapisy u nauczycieli polonistów do 2 marca.

SIEMIATYCKIE LO OCENIONE PRZEZ MIESIĘCZNIK „PERSPEKTYWY”

 

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował najnowszy ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2016. Siemiatyckie LO im. KEN znalazło się na bardzo wysokim 19 miejscu. W województwie podlaskim funkcjonują 94 licea ogólnokształcące.

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował najnowszy ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2016. Siemiatyckie LO im. KEN znalazło się na bardzo wysokim 19 miejscu. W województwie podlaskim funkcjonują 94 licea ogólnokształcące.

W województwie podlaskim w wykazie szkół i placówek w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych jest 77 liceów ogólnokształcących publicznych oraz 17 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (czyli bezpłatnych). W Białymstoku funkcjonuje 19 liceów ogólnokształcących.

W rankingu znalazło się 25 liceów ogólnokształcących z całego województwa, nasza szkoła zajęła bardzo wysoką 19 pozycję. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów. Wspólna praca i zaangażowanie nauczycieli posiadających bardzo wysokie kwalifikacje oraz uczniów daje tak wysokie osiągnięcia i wysoką pozycję naszej lokalnej szkoły w województwie podlaskim.

W ocenie redakcji czasopisma, ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dzięki niemu uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję, mogą wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do osiągnięcia przez siebie wyznaczonych celów. Zapraszamy do wyboru naszej szkoły.

 

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej..

 

 

Szkolne czytanie 2016

 

W piątek 19 lutego 2016r. lektury warte przeczytania zaprezentowała młodzież z II E LO.

 

Uczniowie klasy geograficznej polecili książkę podróżniczą Wojciecha Cejrowskiego oraz thriller Pauli Hawkins „Dziewczyna z pociągu”. Thriller okazał się prezentem od klasy dla biblioteki szkolnej- już ustawiła się do niego kilkuosobowa kolejka. I o to chodziło:)

 

Wyniki konkursu na frekwencję 01/2016

 

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W styczniu I miejsce zajęła klasa IC (105,52 pkt), II miejsce klasa IA (100,3 pkt) a III - klasa IID (98,8 pkt).

 

Szkolny Festiwal Talentów

 

12 lutego 2016r. odbył się po raz czwarty Szkolny Festiwal Talentów. Wzięło w nim udział 11 uczestników, w tym jedna para taneczna: Karolina Nikitorowicz z kl. III E i Bartek Boguszewski z IIID. Prezentacje zdjęć przedstawiły Kasia Jarocka z kl. IA i Justyna Kruszewska z kl. IIIC. Ola Kasperuk z kl. IC zaprezentowała swoje prace plastyczne. Karol Łuniewski z kl. IID zagrał na perkusji, a Paulina Trochimiak z kl. IC na saksofonie. Śpiewem zachwycały nas Katarzyna Król z kl. IIIE, Agata Wawrzyniak z kl. IB, Angelika Nikołajuk z IIIE i Kamila Skuliniec z kl. IIB. Imprezę poprowadziła Weronika Fiedorczuk i Hubert Siczuk z kl. IIC pod czujnym okiem pani profesor Barbary Łuby i Heleny Tymoszewicz.

Konkurs Informatyczny Edukacja z Panem TIK-iem

 

 

Spotkanie z Agnieszką Korzeniewską

 

W piątek 12 lutego w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Korzeniewską. Wzięła w nim udział młodzież z kilku klas wraz z nauczycielami oraz dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska. Pani Agnieszka jest absolwentką naszego liceum, autorką książek „Zabiorę cię jesienią do Brukseli” i „W deszczu tańcz”. Motto : „ Ten kto chce – szuka sposobu, ten kto nie chce szuka powodu” było myślą przewodnią spotkania. Dla autorki słowo „porażka” nie istnieje. Niepowodzenie to rodzaj doświadczenia, które może stać się motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań. Takie postrzeganie rzeczywistości być może wpłynie pozytywnie na życiowe decyzje młodych ludzi. Pani Agnieszka wraca na Podlasie, bo tu są jej korzenie, miejsca i ludzie, których kocha. To one ją ukształtowały, chociaż jak wyznaje, zrozumiała to po latach. Miejmy nadzieję, że młodzież zrozumie to już dziś.

Na szkolne spotkanie pani Agnieszka Korzeniewska przygotowała kilka miłych niespodzianek. Biblioteka otrzymała dwie książki pisarki, a uczniowie mieli okazję spróbować sławnych na całym świecie belgijskich czekoladek oraz wziąć udział w losowaniu upominków. Szczęście w loterii dopisało Kamili Makiej z kl. IA, która wylosowała najnowszą książkę pani Agnieszki z jej autografem. Były też wspólne zdjęcia i rozmowy „w kuluarach”. Całe spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze, co jest niewątpliwą zasługą ciepłej osobowości naszego gościa. W podziękowaniu za miłe chwile młodzież wręczyła pisarce kwiaty, a pani dyrektor Bożena Krzyżanowska książkę wydaną z okazji siedemdziesięciolecia LO w Siemiatyczach.

 

 

Bal karnawałowy dla dzieci w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN

 

Na zakończenie ferii zimowych, w niedzielę, 7 lutego, w naszej szkole odbyła się impreza karnawałowa, potocznie nazywana choinką. Działanie o tyle nietypowe, że skierowane przede wszystkim do uczestników spoza liceum. Z inicjatywą zorganizowania takiej choinki dla dzieci pracowników wszystkich siemiatyckich szkół i przedszkoli wyszła Rada Pedagogiczna naszej szkoły. Po konsultacjach okazało się, że to trafny pomysł, którego realizacja docelowo służyła nie tylko zorganizowaniu zabawy dzieciom, ale też integracji środowisk nauczycielskich siemiatyckich szkół i przedszkoli. Podczas kiedy dzieciom zorganizowano czas, rodzice przy kawie mogli porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, a czasem nawet poznać.

Na choinkę przybyło ok. 50 dzieci, w różnym wieku – począwszy od tych najmłodszych, dopiero stawiających pierwsze kroki, po te nastoletnie. Animatorami zabaw byli nie tylko nauczyciele (którzy zadbali także o słodki poczęstunek dla gości), ale również grupa uczniów z naszej szkoły. Uczestnicy choinki z zainteresowaniem obejrzeli występy magika, w którego wcielił się Krzysztof Arcimowicz, absolwent naszego LO. Nie zabrakło oczywiście tańców, gier i konkursów. Buzie najmłodszych dzieci z ogromną starannością i precyzją malowała Aleksandra Kasperuk, a nieco starsze mogły skorzystać z usług fryzjerskich w wydaniu uczniów ZSZ. Gwoździem programu oczywiście była wizyta Mikołaja, którego maluchy zarzuciły wręcz pytaniami i opowieściami o tym, jakie były grzeczne. Wszyscy uczestnicy otrzymali od Mikołaja drobne słodkie upominki, po czym zaprosili go do wspólnej zabawy.

W taki oto sposób I choinka dla dzieci nauczycieli siemiatyckich placówek przeszła do historii.

Studniówka klas IIID i IIIE

 

W sobotę, 23 stycznia odbyła się druga w tym roku studniówka uczniów naszej szkoły. W restauracji „Kresowiak” bawili się uczniowie klas III D oraz III E z wychowawcami: Barbarą Łubą i Jolantą Kalinowską. Zgodnie z tradycją, na początku uczniowie z osobami towarzyszącymi zatańczyli poloneza w obecności dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz księży. Taniec ten odtańczony został w rytm pięknej, staropolskiej pastorałki nagranej przez Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, a na jego zakończenie wykorzystany został hejnał Miasta Siemiatycze. Następnym, bardzo miłym i wzruszającym elementem części oficjalnej były podziękowania ze strony uczniów i rodziców kierowane do nauczycieli, a także najlepsze życzenia powodzenia na maturze ze strony rodziców i nauczycieli składane maturzystom. Wychowankowie przygotowali również bardzo miłe niespodzianki dla swoich wychowawców. Uczniowie klasy III D okrzyknęli swoją wychowawczynię królową klasy III D, a wychowawczyni klasy III E otrzymała statuetkę Oscara za rolę super nauczyciela. Dzięki doskonałej oprawie muzycznej oraz wspaniałej atmosferze zabawa trwała do białego rana. Zdjęcia w galerii na stronie szkoły.

 

Pomoc rodzinie z Nurca

 

Czas na podsumowanie naszego wkładu w pomoc rodzinie, która ucierpiała w pożarze w Nurcu Stacji. W czasie zbiórki pieniędzy i kiermaszu ciast upieczonych przez uczniów klasy IIA i IIB oraz nauczycieli udało się nam zebrać 1200zł. Pieniądze wpłacone zostały na specjalne konto, gdzie zbierane są potrzebne fundusze na zakup mieszkania dla tej rodziny.
Zebrane produkty, takie jak żywność, artykuły papiernicze, chemię gospodarczą oraz rzeczy potrzebne dla najmłodszych dzieci, pani dyrektor Bożena Krzyżanowska, przedstawiciele klas IIA i IIB oraz wychowawczyni klasy IIB zawieźli bezpośrednio do zastępczego mieszkania, które zajmuje teraz ta rodzina. Dzieci ucieszyły się bardzo ze słodyczy, kredek, farb i zabawek, które otrzymały. Rodzina prosiła o przekazanie serdecznych podziękowań tym wszystkim, którzy okazali im swoją pomoc. My także, jako organizatorzy zbiorki (klasy IIA i IIB wraz z wychowawcami) bardzo dziękujemy, że dołączyliście się do nas i wspólnymi siłami mogliśmy wywołać uśmiech na twarzach dzieci i ich rodziców. Po raz kolejny pokazaliśmy, że jako społeczność szkolna potrafimy wiele, i że nie jesteśmy obojętni na los innych! Kamila Skuliniec, kl. IIB

 

 

To, co najpiękniejsze… - powiat siemiatycki w obiektywie

 

Podsumowanie X edycji konkursu fotograficznego i rozdanie nagród miało miejsce 19 stycznia 2016 r. w bibliotece szkolnej. Nagrody i dyplomy wręczyła młodym miłośnikom fotografii pani dyrektor Bożena Krzyżanowska. 

 

 

Studniówka klas IIIA, IIIB i IIIC

 

W sobotę, 16 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku studniówka uczniów naszej szkoły. W restauracji „Kresowiak” bawili się uczniowie klas IIIA, IIIB i IIIC z wychowawcami: Moniką Basistą, Urszulą Burakowską i Krzysztofem Jermakowiczem. Tradycyjnie, na początku uczniowie z osobami towarzyszącymi zatańczyli poloneza w obecności dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli, wychowawców, księży oraz wicestarosty siemiatyckiego Marka Bobla. Podziękowania ze strony uczniów i rodziców kierowane do nauczycieli, a także najlepsze życzenia powodzenia na maturze ze strony rodziców i nauczycieli składane maturzystom stanowiły następny, bardzo miły element części oficjalnej. Wychowawcy otrzymali również muzyczne upominki w postaci specjalnie dla nich zadedykowanych piosenek.Tradycją stał się już polonez tańczony o północy przez uczestników studniówki – maturzystów, nauczycieli oraz osoby towarzyszące. Dzięki doskonałej oprawie muzycznej oraz wspaniałej atmosferze zabawa trwała do białego rana. Zdjęcia w galerii na stronie szkoły.

 

Wyniki konkursu na frekwencję 12/2015

 

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W grudniu I miejsce zajęła klasa IC (109,64 pkt), II miejsce klasa IA (103,3 pkt) a III - klasa IIA (100,9 pkt).

 

Wygrana druga runda Licealiady w piłce ręcznej dziewcząt

 

W piątek 18.12.2015 r. piłkarki ręczne z naszej szkoły rozegrały dwa mecze w ramach Ligi Licealiady Województwa Podlaskiego. Gospodarzem turnieju był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. Pierwszy mecz rozegraliśmy z Zespołem Szkół Mechanicznych z Łap, drugi z gospodarzem turnieju. Oba mecze wygraliśmy po zaciętej walce. Przeszkodą w grze była hala o zmniejszonych wymiarach, w której było mało miejsca na rozegranie piłki skrzydłami. Przeciwniczki dysponowały lepszymi warunkami fizycznymi, co ułatwiło im grę w obronie na wąskiej hali, ale ostatecznie wygraliśmy z ZSM Łapy 20:15 i ZSOiP Wysokie Mazowieckie 20:9. Po dwóch rundach rozgrywek jesteśmy w trójce drużyn bez porażki razem z ZS Dąbrowa Białostocka i IV LO Białystok. Drużyna wystąpiła w składzie: Iza Surmacz kl. II A, Amelia Kłopotowska kl. II D, Gabriela Kłopotowska kl. II D, Natalia Weremijewicz kl. II E, Agata Kobus kl. II D, Agata Kobus kl. II D, Martyna Dobrogowska kl. II D, Aleksandra Żoch kl. I A, Weronika Kryńska kl. I A, Weronika Tyborowicz kl. I A, Klaudia Wojtkowska kl. I A.

 

 

Świąteczne spotkanie 2016

 

Zgodnie z tradycją, w ostatnim dniu nauki w tym roku kalendarzowym, czyli 22 grudnia, spotkaliśmy się wszyscy w świątecznych nastrojach na sali gimnastycznej. Uczniowie wraz z panią Joanną Juchnowską, panem Lechosławem Ryszczukiem z chórem oraz księża pracujący w naszej szkole przygotowali krótkie jasełka. Niecodzienny charakter spotkania podkreśliły śpiewane przez chór szkolny tradycyjne kolędy. Ksiądz Rafał Pokrywiński wprowadził uczestników spotkania w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia odczytując fragment z Pisma Świętego o narodzeniu Pańskim. Z okazji Świąt i Nowego Roku dyrektor Bożena Krzyżanowska życzyła wszystkim zdrowia, wielu radosnych chwil, szczęścia i spokoju.

 

 

Wigilijne spotkanie w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Siemiatyczach

 

Już w październiku dziewczęta z Zespołu Szkół w Siemiatyczach podjęły współpracę w formie wolontariatu z miejscowym Zakładem Pielęgnacyjno - Opiekuńczym. Między sobą podzieliły się na grupy i ustaliły, w których dniach będą odwiedzać podopiecznych zakładu. Osoby chore bardzo się cieszą, gdy ktoś z nimi spędza czas. Panie i panowie z zakładu, którzy czują się na siłach, rysują, grają w gry planszowe czy karty z wolontariuszami. Podopieczni cieszą się z każdych odwiedzin, a szczególnie z odwiedzin ludzi młodych, którzy są pełni entuzjazmu i radości życia. Dnia 7 grudnia w LO odbył się coroczny Mikołajkowy Kiermasz Ciasta przygotowany przez uczennice klas IIIC, IA i IIID. Zebrano aż 409 zł, które zostały przeznaczone na prezenty i kartki świąteczne z najlepszymi życzeniami dla chorych. Dnia 22 grudnia uczennice wraz ze św. Mikołajem oraz Panią Iwoną Hapanowicz - Charko odwiedziły pensjonariuszy zakładu. Dziewczęta śpiewały kolędy, a św. Mikołaj rozdawał prezenty. Na koniec wolontariuszki podzieliły się opłatkiem z chorymi. Ku ich zdziwieniu jedna z podopiecznych zakładu - Pani Basia wręczyła im własnoręcznie wykonaną kartkę świąteczną z życzeniami dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Siemiatyczach oraz pracę plastyczną przedstawiającą św. Mikołaja. Wszyscy pensjonariusze zakładu bardzo ucieszyli się z odwiedzin uczennic i prosili o częstsze spotkania. Weronika Kryńska, Zdj. - Angelika Twarowska

 

Szkolne czytanie 2015

 

W piątek 18 grudnia 2015 r., w ramach szkolnego czytania książek, uczniowie klasy IIA przedstawili prezentację popularyzującą czytelnictwo. Publiczność poznała 10 powodów, dla których warto czytać oraz dowiedziała się, co dobrego można zrobić dla biblioteki (nie tylko szkolnej). Ewelina i Maciek bardzo wiarygodnie przekonywali, po które tytuły można sięgnąć w wolnej chwili. Zrecenzowany podczas prezentacji thriller medyczny „Ostatni, który umrze”, autorstwa Tess Gerritsen, to doskonała powieść zachęcająca do zainteresowania się profilem biologiczno-chemicznym. Wśród tytułów polecanych do przeczytania znalazły się także książki dla młodzieży: „Szukając Alaski” Johna Greena oraz tajemnicza „Marina” Carlosa Ruiza Zafona, której fragment został na głos odczytany.

„Szkolne czytanie” po raz kolejny stało się okazją do przekazania bibliotece książkowego prezentu. Do rąk bibliotekarzy, a zatem i czytelników naszej biblioteki, trafił „Czas żniw” Samanthy Shannon.

Akcja głośnego czytania książek cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy rosnąca liczba słuchaczy.


Super-drużyna „Szlachetnej Paczki” Zespołu Szkól w Siemiatyczach

„Szlachetna Paczka” to wspaniała inicjatywa, która od piętnastu już lat niesie pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Cieszymy się, że ta jakże ważna inicjatywa dotarła także do naszego środowiska. Od początku my, młodzież Zespołu Szkół w Siemiatyczach dostrzegliśmy jej piękne i mądre przesłanie i włączyliśmy się do niej, jako wolontariusze i darczyńcy. Chcemy pomagać, chcemy, aby Ci, którzy zostali dotknięci trudami życia, niedostatkiem otrzymali wsparcie, pomoc i trochę ludzkiej życzliwości. Chcemy, aby poczuli, że nie są sami, że zawsze mogą liczyć na pomocną dłoń.

Jako wolontariusze mieliśmy okazję spotykać się z potrzebującymi w ich domach, diagnozować ich sytuację, poznawać potrzeby i podejmować decyzje o włączeniu ich do projektu. To wtedy zrozumieliśmy jak wielu jest ludzi potrzebujących w naszej okolicy. Było to dla nas wyjątkowe doświadczenie. Tak tworzyliśmy internetową bazę rodzin wymagających pomocy. To tam darczyńcy mogli wybrać rodzinę, której przygotują paczkę. Jakże cieszyliśmy się, kiedy darczyńców znajdowaliśmy na Śląsku, w Warszawie, w Siemiatyczach i w innych rejonach kraju. 

Podobnie jak w ubiegłym roku postanowiliśmy także, jako społeczność Zespołu Szkół w Siemiatyczach wesprzeć wybraną przez nas sześcioosobową rodzinę. Do akcji włączyli się wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Zebraliśmy dużo żywności trwałej, środków czystości, odzieży i przyborów szkolnych. Z zebranych pieniędzy mogliśmy zakupić tak potrzebny rodzinie odkurzacz, ubrania zimowe dla dzieci, pościel, ręczniki. Aby sprawić mikołajkową niespodziankę przygotowaliśmy także słodycze, zabawki i inne upominki. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. W tym wspólnym działaniu byliśmy jak jedna rodzina realizująca cel „Szlachetnej Paczki”- „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Dzięki naszej energii i zaangażowaniu „nasza” rodzina otrzymała pomoc i wsparcie.

Nie żegnamy się ze „Szlachetną Paczką”. Mówimy jedynie do zobaczenia w kolejnym roku, bo jak powiedziała Pani Prezydentowa Agata Duda „To nasze wspólne zadanie – pomagać i sprawić, żeby nikt nie został sam ze swoim cierpieniem”.

Wolontariusze „ Szlachetnej Paczki”

Wyniki konkursu na frekwencję 11/2015

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W listopadzie I miejsce zajęła klasa IC (101 pkt), II miejsce klasa IA (100,58 pkt) a III - klasa IIIA (99,55 pkt).

Idą święta

Z Polski do Meksyku

2 grudnia 2015r. od 8:45 gościł w naszej szkole Tomek Jakimiuk nasz absolwent i podróżnik jednocześnie. Tomek opowiadał o swojej wyprawie do Meksyku, napotkanych ludziach, ciekawych miejscach, o tym jak uwierzyć w siebie, odnaleźć się za granicą i jak rozmawiać z nieznajomymi. W spotkaniu uczestniczyły klasy IIIB oraz IIC. Serdecznie dziękujemy i czekamy na relacje z kolejnych podróży. Spotkanie zorganizował wych. klasy IIIB Krzysztof Jermakowicz.

MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE7 grudnia w naszej szkole świętowaliśmy Mikołajki. W tym roku zorganizowała je klasa IA wraz ze swoją wychowawczynią - Panią Iwoną Hapanowicz - Charko. Z samego rana przy wejściu do szkoły nauczyciele i uczniowie zostali przywitani przez śnieżynki.

Jedną z mikołajkowych atrakcji było szukanie dwóch czapek św. Mikołaja z ukrytą karteczką niespodzianką. Uczniowie przebrani za śnieżynki lub św. Mikołaja byli zwolnieni z odpowiedzi na lekcji. Św. Mikołaj, jak co roku, odwiedził też klasy, grzecznym uczniom rozdawał cukierki, a niegrzecznym rózgi.

Na przerwach można było kupić ciasta przygotowane przez uczennice klas: IIIc, Ia i IIId. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na świąteczne prezenty dla pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Siemiatyczach. Na długiej przerwie uczniowie zebrali się na holu w nowej szkole, aby wysłuchać prezentacji o św. Mikołaju.

Po prezentacji klasa IA rozpoczęła konkurs karaoke, śpiewając piosenkę "Coraz bliżej święta". Każdy, kto spróbował swoich sił w konkursie, dostał drobny, słodki upominek od św. Mikołaja. Na koniec Pani Dyrektor Bożena Krzyżanowska podziękowała zaangażowanym w przygotowanie obchodów Mikołajek uczniom i wręczyła dyplomy wolontariuszom z okazji międzynarodowego święta wolontariatu, które przypada 5 grudnia. Mikołaj w towarzystwie uroczych śnieżynek odwiedził również dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kościuszki. (Klasa IA)

 

 

 

Konkurs „Mówię NIE handlowi ludźmi” rozstrzygnięty!

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w ramach programu „Nie ufaj bezGRANICznie” , zorganizował konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, polegający na przygotowaniu plakatu społecznego pod hasłem „Mówię NIE handlowi ludźmi". Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się 7 grudnia 2015r. podczas konferencji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. W konkursie wzięły udział trzy uczennice z naszej szkoły: Aleksandra Kasperuk kl. I C (opiekun mgr Jarosław Ryszczuk), Julia Stasiuk kl. II B (opiekun mgr Justyna Owczarska) i Aleksandra Skrzypczyńska II ZSZ (opiekun mgr Jarosław Ryszczuk). Ola Kasperuk zajęła drugie miejsce, a trzecie Julia Stasiuk, co jest dużym osiągnięciem, ponieważ do konkursu przystąpiło 70 uczestników z województwa podlaskiego. Zwycięskie projekty plakatów zostaną przekazane do publikacji i posłużą promowaniu działań profilaktycznych. Gratulujemy uczennicom i ich opiekunom.Więcej informacji na stronie poniżej

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/33923,Seminarium-Nie-ufaj-bezGRANICznie.html

Podsumowanie projektu edukacyjnego
Podsumowanie projektu edukacyjnego „Katyń – w rocznicę Zbrodni”,

„Śladami bohaterów Monte Cassino-Loreto-Bolonia 1944-2015”


 

„Katyń – w rocznicę Zbrodni”, „Śladami bohaterów Monte Cassino-Loreto-Bolonia 1944-2015”

27 listopada 2015 roku w ramach obchodów 15-lecia białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Katyń – w rocznicę Zbrodni”, „Śladami bohaterów 1944-2015”. Zaprezentowano najciekawsze prace uczniów, dokumentujące wyjazdy edukacyjne z lat 2010–2015 do Katynia, Kuropat, a także Bolonii, Loreto i Monte Cassino.

Dziękujemy Starostom Powiatu Siemiatyckiego Panu Janowi Zalewskiemu i Panu Markowi Boblowi za możliwość uczestnictwa naszej młodzieży, po raz pierwszy, w tym projekcie. Dziękujemy również pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku w szczególności panu Waldemarowi Wilczewskiemu i Pani Magdalenie Dzienis -Todorczuk za organizację i edukację historyczną naszej młodzieży.

Bóg, Honor, Ojczyzna – to wartości nadrzędne w życiu polskich żołnierzy. Zachowajmy te wartości w sercu i pamięci. Jesteśmy dumni z bohaterów, których wydała Polska ziemia. Była to lekcja prawdziwej historii, która zapisana jest w wymowny sposób na polskich mogiłach rozsianych po świecie, w tych tysiącach krzyży „… bo wolność Ojczyzny krzyżami się mierzy”. Każdy grób to tragiczna historia. Historia, która inspiruje do jej odtworzenia, wywołania z przeszłości i wielkiego szacunku…

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości”

Książkowy prezent

Klasa IC jako pierwsza przekazała bibliotece szkolnej książkowy prezent z okazji październikowego święta. Dziękujemy w imieniu własnym i wszystkich przyszłych czytelników. „Księgę jesiennych demonów” Jarosława Grzędowicza już wkrótce będzie można wypożyczyć. Zapraszamy. Nauczyciele bibliotekarze.

 

Konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU  „MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE”

1.Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki Zespołu Szkół w Siemiatyczach ul. Kościuszki 43.
2.Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznią swoje myśli na fotografii.
3.Konkurs skierowany jest do uczniów klas III gimnazjum.
4.Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 2 zdjęcia.
5.Prace konkursowe powinny być zapisane w formacie jpg. Zdjęcia nie mogą być w żaden sposób poprawiane, retuszowane, czy też obrabiane jakimkolwiek programem graficznym lub programem do obróbki zdjęć.
6.Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny być artystycznym wyrażeniem pojęcia matematycznego, prawidłowości matematycznej lub metaforą matematyczną bądź żartem matematycznym.
7.Prace należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.03.2016 r.
8.W mailu należy podać:
- imię i nazwisko autora zdjęcia, telefon,
- imię i nazwisko nauczyciela matematyki,
- adres i telefon szkoły,
- nazwę pliku.
9.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie.
11.Prace oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
12.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w trakcie Dnia Otwartego Szkoły.
13.Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich do celów promocyjnych i reklamowych.

Promocja czytelnictwa 2015

26 listopada 2015r. uczniowie klasy IIB w ramach promowania czytelnictwa zaprezentowali dwie książki. Pierwsza książka to propozycja na długie zimowe wieczory. Tytuł tej pozycji to „Dziewczyny z Hex Hall” autorstwa Rachel Hawkins. Sylwia Zalewska przedstawiła prezentację książki, zarysowując pokrótce jej fabułę, a Ola Samojluk przeczytała fragment tej powieści. Jako książkę związaną z profilem klasy Kasia Kuźmicz zaprezentowała publikację Marcina Mastalerza napisaną na podstawie scenariusza filmu pt. „Miasto 44”. Na koniec przewodnicząca klasy Joanna Trojanowska przekazała na ręce pani Jolanty Grzymkowskiej dwie książki do biblioteki szkolnej. Jedna z nich jest kontynuacją pierwszej z przedstawianych pozycji czytelniczych. Zachęcamy więc do czytania i odwiedzania szkolnej biblioteki!

Powstrzymajmy przemoc wobec kobiet

 

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to nadal zjawiska powszechne. Na świecie więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy, niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych. Według danych policji w Polsce w 2014 roku ponad 100 tysięcy osób padło ofiarą przemocy domowej. Możemy to zmienić. Dzięki naszym staraniom Polska podpisała i ratyfikowała Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

25 listopada 2015r. nastąpiło uroczyste otwarcie kampanii „Białej wstążki” i 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Siemiatyccy policjanci, pracownicy zespołu prewencji kryminalnej wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta Siemiatycze a także Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w inauguracji działań w Zespole Szkół w Siemiatyczach. Zorganizowane w szkole spotkania zgromadziły liczną grupę słuchaczy. Podczas inauguracji rozdano ulotki związane z prowadzoną kampanią a także informujące gdzie na terenie powiatu siemiatyckiego można uzyskać pomoc. W trakcie spotkania przekazano informacje dotyczące przemocy w rodzinie, czym owa przemoc jest, jakie są jej rodzaje i fazy a także jak sobie z nią radzić. Na spotkaniu położono nacisk na bardzo ważną rolę świadka przemocy w rodzinie oraz na ochronę prawną ofiar i ich rodzin. W tym roku kampania odbywa się pod hasłem: "Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie - powstrzymajmy przemoc wobec kobiet"

Wygrany pierwszy mecz

 

W piątek 20.11.2015 r. piłkarki ręczne z naszej szkoły rozpoczęły rozgrywki w ramach Ligi Licealiady Województwa Podlaskiego .W tym roku szkolnym zespół nasz w rozgrywkach rozstawiony jest w parze z ZSP Kolno i z tym zespołem dziewczęta rozegrały pierwszy mecz zakończony zwycięstwem 15:9.
Zespół z Kolna pomimo, że pierwszy rok startuje w rozgrywkach, to trzon drużyny stanowią zawodniczki, które grają i trenują w klubie GUKS Dwójka Łomża, dlatego od początku mecz był bardzo wyrównany. W pierwszej połowie zdobyliśmy niewielką przewagę, a tak faktycznie rozstrzygnięcie meczu nastąpiło w ostatnich pięciu minutach, kiedy po udanych interwencjach bramkarki Izy Surmacz rozgrywająca Amelka Kłopotowska rzuciła dwie bramki, a następnie po faulach przeciwniczek, wykorzystała trzy rzuty karne. W całym meczu Amelka rzuciła osiem bramek, oprócz niej trzy bramki zdobyła Martyna Dobrogowska, dwie Natalka Weremijewicz i po jednej dwie Agaty Kobus. Podstawowa drużyna wystąpiła w składzie: Aleksandra Terpiłowska kl. III A, Iza Surmacz kl. II A, Martyna Dobrogowska kl. II D, Amelia Kłopotowska kl. II D, Gabriela Kłopotowska kl. II D, Agata Kobus kl. II D, Agata Kobus kl. II D, Natalia Weremijewicz kl. II E. W rezerwie były uczennice z kl. I A Aleksandra Borysiuk, Weronika Kryńska, Weronika Tyborowicz, Klaudia Wojtkowska i Aleksandra Żoch. Zabrakło w naszym podstawowym składzie Aleksandry Gierasimiuk z kl. II A, która nieszczęśliwie skręciła kolano w czasie gry na treningu. W ramach Ligi Szkolnej dziewczęta rozegrają jeszcze cztery turnieje. Najlepsze cztery szkoły rozegrają turniej finałowy, który wyłoni Mistrza Województwa.

 

 

 

 

Projekty profilaktyczne

3 listopada 2015r. realizowane były w naszej szkole trzy projekty profilaktyczne:

a. „Różowej wstążeczki” – jego celem jest propagowanie profilaktyki raka piersi wśród kobiet poprzez regularne badania i samokontrolę. Spotkania z dziewczętami klas I przeprowadziła pani D. Smolarczuk, położna z siemiatyckiego szpitala.

b. Światowego Dnia Rzucania Palenia

c. Światowego Dnia Walki z AIDS

Podczas długiej przerwy na holu A I piętra został zorganizowany happening przez pracowników Siemiatyckiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, p. J. Balejko – pełnomocnika burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz uczniów i p. C. Kudelskiego. Można było wziąć udział w konkursach, quizach, zmierzyć poziom dwutlenku węgla w płucach oraz przejść się w specjalnych alkogoglach pokazujących świat widziany oczami osoby będącej pod wpływem alkoholu. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali także materiały i ulotki oświatowo - zdrowotne. Zdjęcia w galerii.Projekty profilaktyczne
3 listopada 2015r. realizowane były w naszej szkole trzy projekty profilaktyczne:

a. „Różowej wstążeczki” – jego celem jest propagowanie profilaktyki raka piersi wśród kobiet poprzez regularne badania i samokontrolę. Spotkania z dziewczętami klas I przeprowadziła pani D. Smolarczuk, położna z siemiatyckiego szpitala.

b. Światowego Dnia Rzucania Palenia

c. Światowego Dnia Walki z AIDS

Podczas długiej przerwy na holu A I piętra został zorganizowany happening przez pracowników Siemiatyckiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, p. J. Balejko – pełnomocnika burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz uczniów i p. C. Kudelskiego. Można było wziąć udział w konkursach, quizach, zmierzyć poziom dwutlenku węgla w płucach oraz przejść się w specjalnych alkogoglach pokazujących świat widziany oczami osoby będącej pod wpływem alkoholu. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali także materiały i ulotki oświatowo - zdrowotne. Zdjęcia w galerii.

 

Międzyszkolny etap konkursu czytelniczego

 

Laureaci szkolnego etapu konkursu czytelniczego „Czy znasz twórczość Ewy Białołęckiej?”, czyli Ola Kasperuk, Dominik Borowski i Kuba Bergcholc – wszyscy z klasy I C, reprezentowali nasze liceum w zmaganiach międzyszkolnych. Miały one miejsce w piątek 13 listopada 2015 r. w białostockim Centrum Edukacji Nauczycieli. Wyniki testu ze znajomości twórczości i biografii Ewy Białołęckiej poznamy za tydzień:)

Wyniki konkursu na frekwencję 10/2015

 

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W październiku I miejsce zajęła klasa IC (109,29 pkt), II miejsce klasa IIE (101,51 pkt) a III - klasa IA (100,51pkt).

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

03.11.2015r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień tegorocznym zdobywcom Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu uczestniczyła uczennica klasy II D LO w Siemiatyczach MARTA ZALESKA. Marta w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen - 5,42.

Hasło promujące czytanie książek


W konkursie na hasło promujące książkę, bibliotekę i czytelnictwo zwyciężył tekst autorstwa

Pawła Tereszkiewicza z kl. III C LO:

Książki to coś pięknego

Edukują i bawią każdego

Nie traćmy więc czasu w Internecie

i spotkajmy się wszyscy

w naszej szkolnej bibliotece

Wycieczka do Adamowa i Mielnika

 

Dnia 26 października klasa IA LO wybrała się na wycieczkę edukacyjną z chemii. Uczniowie wraz z nauczycielem – Beatą Krzesińską udali się do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) w Adamowie. Na miejscu zostali przywitani przez kierownika, który opowiedział o historii tego miejsca, drogach przesyłania oraz teoriach powstania złóż ropy naftowej.

 

Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia właściwości tego surowca. Następnie kierownik zakładu oprowadził grupę młodzieży po terytorium przepompowni. Opowiedział o budowie zbiorników, sposobie ich napełniania oraz elektronicznym sterowaniu pompami. Uczniowie zobaczyli nowoczesny sprzęt gaśniczy zakładowej straży pożarnej Oczywiście, nie zabrakło wizyty w laboratorium. Tam uczniowie mogli zobaczyć jakich urządzeń laboratoryjnych używa się do sprawdzania jakości ropy naftowej. Kolejnym celem wycieczki było odwiedzenie Mielnika.

 

Uczniowie podziwiali piękną panoramę Mielnika i rzeki Bug z wieży widokowej oraz tereny kopalni kredy z tamtejszego tarasu. Zwiedzili również rezerwat przyrodniczy - Górę Uszeście.

 

 

 

Futsal-nasza szkoła znowu górą


Królem strzelców został reprezentant LO w Siemiatyczach DOMINIK POLAK, najlepszym bramkarzem reprezentant LO w Siemiatyczach MICHAŁ TARASIUK. Obaj zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki.

 

Wyniki spotkań:

LO SIEMIATYCZE - LO DROHICZYN 7-1

LO SIEMIATYCZE - ZSR CZARTAJEW 8-2

LO SIEMIATYCZE - ZSR OSROŻANY 7-2

 

Klasyfikacja końcowa:

1. LO SIEMIATYCZE

2. ZSR OSROŻANY

3. LO DROHICZYN

4. ZSR CZARTAJEW

 

 

 

Skład zwycięskiej drużyny:

1. BOROWY GRZEGORZ

2. JASZCZOŁT KAROL

3. BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF

4. MAZUR BARTOSZ

5. ILCZUK JACEK

6. ŚLEDZIEWSKI PIOTR

7. POLAK DOMINIK

8. TARASIUK MICHAŁ

9. RYTEL DAWID

10. IWANIUK MARCIN

11. MALINOWSKI FILIP

 

TRENER - CEZARY KUDELSKI

 

 

Akademia z okazji Święta Niepodległości 2015

 

Zgodnie z tradycją w przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada 2015r. obejrzeliśmy akademię upamiętniającą rocznicę odzyskania wolności. W tym roku program artystyczny przygotowali uczniowie klasy II A LO z wychowawczynią Małgotrzatą Sawczuk. Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod kierownictwem Lechosława Ryszczuka.Tradycyjnie dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska podziękowała młodzieży za przygotowanie uroczystości oraz zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału w miejskich obchodach 97 rocznicy odzyskania niepodległości.

 

 

Futsal-nasza szkoła górą

 

 

We czwartek 29 października 2015r. drużyna naszego LO reprezentowała szkołę na powiatowych zawodach sportowych Futsal. Do rywalizacji stanęły 4 drużyny LO Drohiczyn, ZSR w Ostrożanach oraz ZSR w Czartajewie. Nasza drużyna nie dała najmniejszych szans, wygrała ze wszystkimi i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli.

 

Wyniki spotkań:

LO SIEMIATYCZE - LO DROHICZYN 7-1

LO SIEMIATYCZE - ZSR CZARTAJEW 13-2

LO SIEMIATYCZE - ZSR OSROŻANY 4-3

 

Skład zwycięskiej drużyny:

1. BOROWY GRZEGORZ

2. JASZCZOŁT KAROL

3. BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF

4. MAZUR BARTOSZ

5. ILCZUK JACEK

6. ŚLEDZIEWSKI PIOTR

7. POLAK DOMINIK

8. TARASIUK MICHAŁ

9. RYTEL DAWID

10. IWANIUK MARCIN

TRENER: CEZARY KUDELSKI

 

Gdzie studiują nasi absolwenci?

1 października nowy rok akademicki rozpoczęło w Polsce ponad 1,5 mln studentów. Poniżej garść informacji o tym, jak z dostaniem się na studia poradzili sobie tegoroczni absolwenci siemiatyckiego liceum.

Do LO im. KEN w Siemiatyczach z solidną porcją wiedzy, po ukończeniu miejscowych i okolicznych gimnazjów, przychodzi młodzież, która chce kontynuować naukę z myślą o następnym etapie edukacyjnym, tj. studiach. Niezbędną do tego przepustką jest pomyślnie zdana matura. Świadectwo dojrzałości uzyskało 93% tegorocznych absolwentów siemiatyckiego liceum. Przy tej okazji warto wspomnieć o tym, że kilkoro uczniów może się pochwalić wynikiem 100%, uzyskanym z przedmiotów zarówno obowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym, jak i dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym. Maksymalny wynik na egzaminie pisemnym z przedmiotów obowiązkowych osiągnęły: 4 osoby z języka angielskiego, 3 z matematyki, 1 z języka hiszpańskiego. Na 100% pisemny egzamin z przedmiotów dodatkowych napisały 2 uczennice: 1 z biologii i 1 z języka polskiego.

Dla chcącego...

W siemiatyckim liceum młodzież ma możliwość uczenia się w klasach o profilach zgodnych z jej potrzebami, dlatego też później reprezentuje nasze miasteczko na przeróżnych uczelniach. Spośród 134 absolwentów LO im. KEN w Siemiatyczach, którzy w maju tego roku pomyślnie zmierzyli się z egzaminem maturalnym, aż 91% z nich, to jest ponad 120 osób rozpoczęło naukę na pierwszym roku studiów. Bardzo dobre wyniki maturalne zapewniły im miejsce na obleganych kierunkach renomowanych uczelni. I tak: 4 osoby rozpoczęły naukę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (wydział lekarski, stomatologia, pielęgniarstwo); na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostały się również 4 osoby (wydział lekarski, dietetyka, rehabilitacja); na Politechnice Warszawskiej naukę rozpoczęło 9 osób (kierunki: informatyka, mechatronika, elektrotechnika, budownictwo, inżynieria produkcji, poligrafia i papiernictwo, geodezja i kartografia, inżynieria produkcji); na Politechnikę Białostocką dostało się 27 osób ( informatyka, elektrotechnika, automatyka i robotyka, budownictwo, matematyka stosowana, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska); 17 osób trafiło na warszawską SGGW (leśnictwo, rolnictwo, hodowla zwierząt, inżynieria systemów biotechnicznych, technologie energii odnawialnej, zarządzanie inżynierią produkcji, logistyka, informatyka, inżynieria gospodarką wodną, meblarstwo, ekonomia, finanse i rachunkowość); na Uniwersytecie Warszawskim znalazły się 4 osoby (chemia jądrowa, filozofia, europeistyka, zarządzanie); 24-osobowa grupa rozpoczęła naukę na Uniwersytecie w Białymstoku (kognitywistyka, kryminologia, socjologia, filologia angielska z j. rosyjskim, zarządzanie, pedagogika, filologia francuska z j. angielskim, stosunki międzynarodowe, historia, prawo, filologia angielski); na uniwersytetach: UMCS w Lublinie, im. K.S. Wyszyńskiego w Warszawie, Przyrodniczo-Humanistycznm w Siedlcach, Wrocławskim łącznie 12 osób (kierunki: kryminologia, prawo, filologia romańska, j. rosyjski w biznesie, publikowanie cyfrowe i sieciowe). Pozostałe uczelnie, na których znaleźli się reprezentanci Siemiatycz i okolic: WAT w Warszawie, AGH w Krakowie, Akademia Muzyczna w Białymstoku, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, AWF w Białej Podlaskiej, AWF w Warszawie.

Ciężka praca przynosi wymierne korzyści - co swoim przykładem udowadniają absolwenci siemiatyckiego liceum. M.in. Aleksandra Osiejuk, tegoroczna absolwentka, która uzyskując tytuł laureata Olimpiady Biologicznej, zapewniła sobie 100% wynik z biologii na maturze i tym samym spowodowała, że kilka uczelni otworzyło przed nią swoje drzwi. Wybrała medycynę na WUM. Zdjęcie z czasów liceum pokazuje, że troska o zdrowie zawsze była jej priorytetem.

 

Ewa Magdalena Iwaniak, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”, fot. arch. Aleksandra Osiejuk

 

 

 

XIII EDYCJA KONKURSU WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

13 października 2015r. w godzinach popołudniowych odbyła się w Zespole Szkół w Siemiatyczach XIII edycja Ogólnoszkolnego Konkursu „Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia”. Wzięli w niej udział uczniowie klas drugich.

 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której skład weszli: Bożena Krzyżanowska – dyrektor szkoły, Jolanta Grzymkowska – nauczyciel bibliotekarz oraz Jakub Sidorowicz – przedstawiciel społeczności uczniowskiej. Zmagania konkursowe składały się z dwóch części. 8 października dwuosobowe zespoły złożone z przedstawicieli wszystkich klas drugich rozwiązywały test związany z Komisją Edukacji Narodowej oraz szkolnictwem w dobie oświecenia. W tej konkurencji nie do pokonania okazały się uczennice klasy IIB. 13 października każda klasa druga zobowiązana była również do przedstawienia krótkiego hasła na temat patrona naszego liceum, fraszki lub piosenki związanej z Komisją Edukacji Narodowej bądź życiem współczesnym szkoły oraz wylosowanej wcześniej postaci związanej z KEN. Drugoklasiści wykazali się dużą pomysłowością, o czym świadczyły wysokie noty przyznane przez jury, a zmagania te zakończyły się zwycięstwem klasy IIB, która w nagrodę otrzymała tort.

 Konkurs , jak co roku, przygotowały panie Bożena Czerkas i Monika Basista, a z wdziękiem i swobodą poprowadzili Julia Sycewicz i Mateusz Stefaniuk z klasy IIIE. mb

 

 

 

Cała Polska czyta dzieciom

 

W roku szkolnym 2015/2016 w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” uczennice LO im. K.E.N. w Siemiatyczach biorą udział w spotkaniach z dziećmi z Przedszkola Nr 5 w Siemiatyczach. Czytanie literatury odbywa się w przedszkolu dwa razy w tygodniu w grupie 4-latków i 5-latków. Celem tej akcji jest propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skutecznej, taniej i przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowanie kompetencji emocjonalnych i intelektualnych dzieci.

 

 

 

 

 

Spotkanie autorskie z Ewą Białołęcka

 

28 października 2015 r. uczestnicy konkursu „Czy znasz twórczość Ewy Białołęckiej?” oraz uczniowie klasy III C LO mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z pisarką.

 

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny - To, co najpiękniejsze…– powiat siemiatycki w obiektywie


To, co najpiękniejsze…– powiat siemiatycki w obiektywie

1.Organizatorem konkursu jest biblioteka Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

 

 2.Cele konkursu:

- promocja regionu;

- gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej regionu;

- popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;

- umożliwienie miłośnikom fotografowania zaprezentowanie swojego dorobku.

3.Konkurs skierowany jest do młodzieży Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

 

 

 

Czy znasz twórczość Ewy Białołęckiej?

 

KONKURS CZYTELNICZY - Czy znasz twórczość Ewy Białołęckiej?

Uczniowie naszej szkoły po raz piąty uczestniczą w projekcie „Podlaskie Spotkania z Pisarzami”. Do organizowanego w ramach projektu konkursu czytelniczego „Czy znasz twórczość…?” (w tym roku Ewy Białołęckiej) zgłosiło się 10 osób. 21 października 2015 r. napisały one test ze znajomości biografii i twórczości pisarki.

 

 

 

 

Pierwsze czytanie

 

28 października klasa II C jako pierwsza rozpoczęła akcję propagującą czytelnictwo w szkole. Uczniowie mieli za zadanie wybrać i zaprezentować dwie książki, z których jedna powinna być związana z ich profilem. Na długiej przerwie uczniowie pokazali krótkie prezentacje wybranych książek. Katarzyna Pawluczuk i Ewelina Twarowska czytały fragmenty książki "Oskar i pani Róża", a następnie pokazały i omówiły drugą wybraną książkę. Mamy nadzieję , że te akcje zachęcą do odwiedzania naszej szkolnej biblioteki.

 

 

 

XIX Festiwal Piosenki "Jesienne Trele" 

 


Patronat medialny:

 

W piątkowe popołudnie, 20 listopada, odbyła się tegoroczna, XIX edycja festiwalu piosenki „Jesienne Trele”. Po raz kolejny młodzi uzdolnieni muzycznie ludzie, mogli zaprezentować swoje możliwości wokalne i instrumentalne zgromadzonej w Siemiatyckim Ośrodku Kultury publiczności oraz jury, które miało trudny orzech do zgryzienia, by wyłonić najlepszych. Spośród 11 wykonawców jury przyznało następujące nagrody. Zespół The Morning Breath of Coffin's Shop - otrzymał nagrodę Starosty Powiatu Siemiatyckiego, Majkel Parafiniuk - nagrodę Burmistrza Siemiatycz, Zespół wokalny MGOK w Drohiczynie - nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu Siemiatyckiego, Lepiej Trzy Razy W Prawo Niż Raz W Lewo - nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Siemiatycze, Ola Kiryluk, Marysia Zaręba nagrodę Dyrektora Oddziału Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w Siemiatyczach, Katarzyna Król - nagrodę dyrektora SOK-u, Kamila Skuliniec - nagrodę Rady Rodziców i Dyrektora Zespołu Szkół w Siemiatyczach. Mateusz Borzym, Agata Wawrzyniak, Marcin Fiedoryszyn oraz grupa Constellation otrzymała dodatkową Nagrodę Burmistrza Miasta Siemiatycze - zaproszenie na koncert "Muzyczna Strona Siemiatycz" który odbędzie się 7 lutego 2016r. Organizatorem festiwalu, jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W tym roku organizację imprezy powierzono klasie II E, której pracami nadzorowały: wychowawczyni Monika Wielgat oraz wicedyrektor Bożena Czerkas. Zdjęcia z imprezy znajdują się w galerii.

 

Dzień Edukacji Narodowej 2015

14 października wszystkie placówki edukacyjne obchodzą swoje święto. W naszej szkole jest ono podwójne, bowiem obchodzimy wtedy nie tylko święto powszechnie zwane Dniem Nauczyciela, ale również święto patrona naszego liceum – Komisji Edukacji Narodowej. Tradycyjnie podczas uroczystego apelu popłynęło wiele życzeń pod adresem wszystkich tworzących szkolną społeczność. Składali je przedstawiciele uczniów, rodziców, dyrekcja. Symbolem wdzięczności były kwiaty, którymi uczniowie obdarowali wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Tego dnia przeprowadzono również ceremoniał ślubowania pierwszoklasistów, którzy oficjalnie już zostali pełnoprawnymi członkami Zespołu Szkół w Siemiatyczach. Apel obfitował także w nagrody. Wyróżnieni nauczyciele odebrali nagrody dyrektora, klasa IIB nagrodzona została za zwycięstwo w konkursie wiedzy na temat patrona szkoły, zaś poszczególni uczniowie otrzymali nagrody za I miejsca w konkursach językowych zorganizowanych z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych.

Oprócz części oficjalnej, odbyła się również część artystyczna, której tradycyjnie towarzyszyło sporo humoru. Organizatorzy, czyli klasa IID z wychowawcą E.M. Iwaniak, postanowili nadać jej w tym roku nietypowa formę rywalizacji pomiędzy dwoma najistotniejszymi ogniwami szkolnej społeczności – nauczycielami i uczniami, którzy zmierzyli się ze sobą w „Familiadzie”. Pytania dotyczyły najczęściej szkolnych realiów, a odpowiedzi niejednokrotnie zaskakiwały graczy. Pojedynek o punkty wygrali nauczyciele, ale przegranych tu nie było. Słodkimi upominkami nagrodzone zostały obie drużyny. Wartość tego turnieju tkwiła jednak w czym innym. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie pokazali, że bez problemu mogą pozostawić na chwilę swoje codzienne role i stanąć do walki jak równy z równym. I co najważniejsze – dobrze się przy tym bawić.

 

 

Wyniki konkursu na frekwencję 09/2015

 

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. We wrześniu I miejsce zajęła klasa IC (116, 44 pkt), II miejsce klasa IA (113,89pkt) a III - klasa IIA (112,5pkt).

 

 

 

 

 

Otrzęsiny klas pierwszych 2015

 

W dniu 6 października 2015r. odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Organizacją zajęła się klasa II ZSZ wraz z wychowawcą Wojciechem Zieleniewskim i przygotowała poszczególne konkurencje, takie jak: parada klas (oceniano oryginalność i ilość przebranych osób), konkurs plastyczny na najładniejszy transparent, konkurs kulinarny, konkurs mody, konkursy sportowe takie jak wyścigi z jajkiem, przeciąganie liny oraz skakanka (liczyła się ilość osób skaczących w jednej chwili na skakance). Po zaciętej walce i podliczeniu wszystkich punktów zwycięską klasą okazała się klasa I ZSZ (81 pkt.), II miejsce zajęła klasa IC (74 pkt.) a III - ex aequo klasa IA i IB (69 pkt.) . Po otrzęsinach ekipa szkolnego radiowęzła poprowadziła dyskotekę, którą tradycyjnie zakończyła „belgijka”.

 

Konkurs na hasło

 

• W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły.
• Hasło powinno być krótkie (może mieć formę rymowaną).
• Hasło należy dostarczyć do biblioteki do dnia 23 października 2015 r. (można je przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
• Spośród nadesłanych haseł jury wyłoni najciekawsze/najtrafniejsze.
• Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w ostatnim tygodniu października.
• Autor wyróżnionego hasła otrzyma nagrodę (książka + słodkości).
• Wśród wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.

 

 

 

Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2015

 

Dnia 1 października 2015r. odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. W konkursie udział wzięli: Paulina Grochowska, Kamila Skuliniec, Gabriela Dmitruk, Agata Wawrzyniak, Angelika Nikołajuk oraz dwa duety w składzie Gabriela Dorotkiewicz i Ola Sacharczuk oraz Dominika Panasiuk i Jakub Sidorowicz. Jury, w skład którego weszli pani dyrektor Bożena Krzyżanowska, pani Ewa Iwaniak oraz Grzegorz Krawczuk zadecydowało, że nasze szkolne zmagania wygra, zdobywając I miejsce, Agata Wawrzyniak za piękne wykonanie piosenki ‘Wonderful life’. Podczas obrad jury można było wziąć udział w karaoke. Organizatorami festiwalu byli nauczyciele języków obcych. Na zdjęciu wszyscy uczestnicy konkursu wraz z członkami jury.

 

 

 

Śladami bohaterów 1944-2015


Realizacja projektu rozpoczęła się w maju, a zakończy się w październiku podsumowaniem i prezentacją przygotowanego projektu przez grupę. W dniu 14 września wyjechaliśmy do Włoch, we wtorek rano zatrzymaliśmy się w Padwie, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę św. Antoniego oraz uczestniczyliśmy we Mszy Św.

 

Padwa, Bazylika Sw. Antoniego

 

Wieczorem dojechaliśmy do hotelu w miasteczku Fiuggi. Najważniejszym punktem naszego pobytu był wyjazd, we środę na Monte Cassino. Po śniadaniu o godz. 7.30 wyjechaliśmy w miejsce, tak ważne dla każdego Polaka.

 

 

Polski Cmentarz Monte Cassino

 

Na cmentarzu polskich żołnierzy poległych w bitwie o Monte Cassino uczestniczyliśmy we mszy św. Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowcu przygotowali piękną oprawę muzyczną mszy św., Kuba Sidorowicz czytał czytanie, a Kasia Król śpiewała psalm. Bardzo wzruszającym momentem, była zaśpiewana na zakończenie mszy św., przez Kasię Król pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino”. Następnie zapaliliśmy znicze i opasaliśmy biało-czerwoną wstęgą grób gen. Władysława Andersa, co było skromnym znakiem naszej pamięci o Tych żołnierzach.

 

Widok z klasztoru na Polski Cmentarz Monte Cassino

 

Wysłuchaliśmy wykładu Pana Pawła Niziołka z IPN-u o bitwie o Monte Cassino. Ogromny cmentarz, wiele grobów naszych rodaków, którzy w bohaterski sposób, poświęcając swoje życie, walczyli we Włoszech o wolną Polskę.

 

Monte Cassino,Klasztor Benedyktynów

Kolejnym punktem tego dnia był wyjazd do Rzymu i zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra w Watykanie oraz modlitwa przy grobie Św. Jana Pawła II. Zobaczyliśmy przejeżdżając autobusem Rzym i obejrzeliśmy Koloseum i Forum Romanum. Późnym wieczorem wróciliśmy do Fiuggi. Ostatniego dnia naszego wspólnego pobytu we Włoszech udaliśmy się do Loreto, zwiedziliśmy bazylikę Loretańską oraz cmentarz polskich żołnierzy poległych w bitwie o Ankonę.

 

Polski Cmentarz Loreto

 

Następnie jadąc w kierunku Polski odwiedziliśmy cmentarz polskich żołnierzy poległych w bitwie o Bolonię. W piątek wieczorem wróciliśmy do Siemiatycz. Udział w projekcie „Śladami Bohaterów 1944-2015” i wyjazd do Włoch pozostawił wiele niezapomnianych wspomnień. Bardzo wiele nauczyliśmy się, o tragicznych losach Polaków zesłanych na Syberię, tworzeniu się Armii Andersa i kampanii włoskiej – bitwie o Monte Cassino, o Ankonę i Bolonię. Odwaga, męstwo, poświęcenie, miłość do Ojczyzny – to wartości nadrzędne w życiu polskich żołnierzy. Wracamy z tymi wartościami w sercu i pamięci, jesteśmy dumni z bohaterów, których wydała Polska ziemia. Pragniemy, szczególnie po tym wyjeździe przekazywać naszym koleżankom i kolegom prawdziwą historię, która zapisana jest w wymowny sposób na polskich mogiłach rozsianych po świecie, w tych tysiącach krzyży „ … bo wolność Ojczyzny krzyżami się mierzy”.

 

Uczestnicy projektu „Śladami bohaterów 1944-2015”

 

 

 

Lekcja geografii w terenie

 

W poniedziałek, 28 września br. lekcje geografii w klasie IIE odbyły się w formie zajęć terenowych. Prowadzili je panowie Roman Łopaciuk i Mirosław Dmitruk z siemiatyckiego Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym. Uczniowie zostali zapoznani ze sprzętem geodezyjnym i sposobami pomiarów odległości, wysokości i kątów. Należy dodać, że była to kontynuacja tej formy zajęć, gdyż wcześniej zapoznaliśmy się z zasobami map (również archiwalnych) w siedzibie Wydziału.

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Lublina

 

Dnia 25 września 2015r. grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach wraz z opiekunem Krzysztofem Jermakowiczem przebywała na wycieczce w Lublinie. Celem wyjazdu był Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie oraz Galeria Sztuki Socrealizmu w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 

Po spotkaniu z przewodnikiem i wysłuchaniu historii obozu koncentracyjnego na Majdanku wyruszyliśmy na zwiedzanie. Zwiedzający obejrzeli komory gazowe, baraki mieszkalne oraz krematorium. W baraku nr 62 mieścił się warsztat szewski, w którym pracowali więźniowie obozu a obecnie znajduje się ekspozycja, gdzie można zobaczyć strój więźniarski i przedmioty codziennego użytku. Są tam także audiowizualne relacje więźniów oraz nowoczesne aplikacje multimedialne poświęcone historii obozu.

 

Na koniec oddaliśmy hołd ofiarom nazizmu zapalając znicze przed Mauzoleum, w którym złożono prochy pomordowanych. Dla większości uczestników była to pierwsza wizyta na Majdanku. Odjechaliśmy z tego miejsca z wieloma informacjami i faktami skłaniającymi do refleksji. Refleksji nad człowiekiem i tym do czego jest zdolny. Kolejnym punktem wycieczki było zapoznanie z najważniejszymi miejscami w Lublinie połączone z opowiadaniem naszej pani przewodnik. Po krótkiej przerwie na posiłek w centrum handlowym Olimp wyruszyliśmy do Kozłówki. Znajduje się tutaj zespoł pałacowo-parkowy rodziny Zamoyskich. W budynku dawnej powozowni mieści się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu. Po wejściu do galerii wkroczyliśmy między wodzów rewolucji, przywódców partii i przodowników pracy.

 

W trakcie zwiedzania galerii, z głośników słyszeliśmy przemówienia sekretarzy PZPR. Dopełnieniem galerii były stojące na zewnątrz zdemontowane pomniki: Bolesława Bieruta czy Włodzimierza Lenina. Zmęczeni, ale pełni wrażeń, na godzinę 17 przyjechaliśmy do Siemiatycz.

 

Europejski Dzień Języków 2015

 

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Z okazji Dnia Języków organizowane są liczne wydarzenia. Nasza szkoła również przygotowała kilka imprez z tej okazji.  Dnia 1 października 2015r. (CZWARTEK) na 7 godzinie lekcyjnej w ramach EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW odbędzie się Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Serdecznie zapraszamy.

 

Konkurs na klasę o najlepszej frekwencji
Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach. 

 

 

 

Konkurs czytelniczy - Czy znasz twórczość Ewy Białołęckiej
Biblioteka zaprasza uczniów do udziału w konkursie czytelniczym i plastycznym „Czy znasz twórczość Ewy Białołęckiej?” Zapisy w bibliotece szkolnej.

 

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

 

W letni, gorący poranek tuż po godzinie 9:00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. Na początku wprowadzono Sztandar Szkoły i wszyscy zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Pani dyrektor Bożena Krzyżanowska przywitała wszystkich uczniów i nauczycieli życząc owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

 

Następnie głos zabrała pani Jolanta Sidorowicz, przedstawicielka Rady Rodziców życząc powodzenia i sukcesów w nauce w rozpoczynającym się roku szkolnym. Po zakończeniu części oficjalnej, około godziny 9:30, zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły, klasy III liceum wraz z wychowawcami przeszły w marszu ulicami miasta na najstarszy cmentarz, aby zapalając znicze na grobach pomordowanych upamiętnić rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętano również o Ignacym Gilewskim – założycielu naszego liceum. W tym samym czasie uczniowie klas I i II udali się do klas na spotkania z wychowawcami.