accessible

"Szkoła jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości, siewcą przyszłości"

14 września 2021 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej członków dwóch antykomunistycznych organizacji młodzieżowych „Polscy Bojownicy Socjalizmu” i „Komitetu Wolności Narodu Polskiego - Młode Orły”. Tablica została umieszczona na fasadzie budynku szkoły. Organizatorem uroczystości był białostocki Oddział IPN, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach i Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Siemiatyczach.

Uroczystość ta przypomniała nam o młodych ludziach, którzy zdecydowali się podjąć nierówną walkę z systemem totalitarnym. Wychowani na pamięci o wolnej, niepodległej Polsce, nie zgadzali się na deptanie niepodległości. Nie pozostali obojętni na zaistniałe wydarzenia. Zrzeszali się w organizacje – drukowali ulotki na zdobytej maszynie do pisania, malowali patriotyczne hasła.

Organizacje te działały od jesieni 1948 roku do listopada 1952 roku na terenie Siemiatycz i Drohiczyna. Wielu z ich członków, to byli uczniowie siemiatyckiego liceum, którzy za działalność w tych organizacjach zostali skazani przez reżim komunistyczny na kary więzienia od 1 roku do 8 lat.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas żyjący członkowie organizacji Pan Czesław Miłkowski i Pan Czesław Dawidziuk z rodzinami oraz rodziny zmarłych członków obu młodzieżowych organizacji antykomunistycznych.

Wysłuchaliśmy wykładu dr Jarosława Schabieńskiego naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku, który przedstawił rys historyczny działalności obu organizacji.

 

Odsłonięcia tablicy dokonali Pan Czesław Miłkowski, Pan Czesław Dawidziuk, Pan Marek Bobel Starosta Powiatu Siemiatyckiego, dr Jarosław Schabieński z IPN w Białymstoku, Pani Bożena Krzyżanowska dyrektor naszej szkoły.

 

Mieszkańcy naszego miasta zawsze pamiętali o tych wydarzeniach, czego dowodem jest podjęta w 2005 roku Uchwała Rady Miasta Siemiatycze z dnia 24 maja 2005 roku zmieniająca nazwę ulicy Wąskiej na ulicę „Młodych Orłów”.
Chcemy, by przekaz tej tablicy trafił do młodych ludzi, od których zależy nasza przyszłość. To nasza historia, o którą musimy dbać. Niech ta tablica będzie miejscem szczególnym w naszej szkole, upamiętniającym wielką odwagę, heroizm i poświęcenie waszych rówieśników, którzy mieli osobistą odwagę by powiedzieć "nie" komunistycznej władzy, mimo czekających ich represji.
Świadkowie historii odchodzą, natomiast my musimy zrobić wszystko, żeby kolejne pokolenia miały wiedzę na ten temat, by przekazywać im pozytywny wizerunek tych, którzy narażali swoje życie w walce z systemem totalitarnym.