accessible

Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru i Dzień Sybiraka w Siemiatyczach

17 września 2021r. w  82 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w Białymstoku oficjalnie otwarto Muzeum Pamięci Sybiru.  Jest ono poświęcone ludziom, którzy od końca XVI aż do połowy XX wieku, byli niewoleni i zsyłani w głąb Rosji, a później Związku Sowieckiego. W uroczystościach wzięli udział Sybiracy, przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą, ministrem kultury Piotrem Glińskim, wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim, władz samorządowych oraz zaproszeni goście.

Cieszymy się bardzo, że również nasz poczet sztandarowy wraz z  grupą Sybiraków z powiatu siemiatyckiego wziął udział w tej podniosłej uroczystości. Musimy pamiętać o tamtych tragicznych wydarzeniach i być strażnikami historii. Mamy przecież obowiązek pielęgnowania naszej przeszłości i przekazywania prawdy o niej.

Dzień Sybiraka w Siemiatyczach

 

19 września obchodziliśmy Diecezjalny Dzień Sybiraka w Siemiatyczach. Wraz z pocztem sztandarowym szkoły i pozostającym pod naszą opieką pocztem Sybiraków uczestniczyliśmy w Eucharystii odprawianej w intencji Sybiraków i ofiar reżimu stalinowskiego  przez  biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka i diecezjalnego duszpasterza Sybiraków ks. Roberta Figurę. Po Mszy Św. wraz z innymi uczestnikami uroczystości przeszliśmy pod Krzyż Sybiraka Ziemi Siemiatyckiej, aby złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze.