accessible

Nasza szkoła po raz trzeci uczestniczy w akcji #Szkoła pamięta Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miasta, regionu, społeczności. Przekazywanie młodzieży tradycji szkoły i ważnych postaci które się w niej zapisały.

Od wielu lat tradycją naszej szkoły jest porządkowanie grobów osób związanych z historią Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach. W ten sposób pielęgnujemy pamięć o jego budowniczych, nauczycielach, pracownikach oraz wychowankach, podkreślając jednocześnie rolę, jaką odegrali w wychowaniu i rozwoju kolejnych pokoleń. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą w pracach porządkowych, wyrażając podziw dla tych, których już nie ma wśród nas, a którzy związani są z historią regionu i społeczności lokalnej. W ramach naszej akcji prowadzimy zbiórkę zniczy, a p. Alicja Smoktunowicz przygotowuje piękne wieńce, które są później składane przez uczniów na grobach. W tym roku w akcji wzięli udział uczniowie klasy III E. Na szczególne podziękowania zasługują: Marta Michaluk, Weronika Dmitruk, Alicja Masiak, Paweł Tymiński, Kacper Nazaruk oraz uczennica z klasy III F, Amelia Malewska. Inicjatywą kierowała p. J.Kalinowska, wychowawczyni klasy III E.