accessible

Pożegnanie Maturzystów

29 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbyła się uroczystość pożegnania klas maturalnych, których uczniowie są ostatnim rocznikiem absolwentów gimnazjów. Po dwuletniej przerwie ze względów pandemicznych, uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów znów mogła się odbyć w szkole, w tradycyjnej formie. W akademii tak szczególnej uczestniczyli: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice maturzystów, uczniowie klas II, a przede wszystkim tegoroczni abiturienci.


Przedstawiciele klas drugich Oliwia Gajko i Filip Sobótka w imieniu całej społeczności szkolnej pożegnali uczniów klas trzecich. Następnie dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska wręczyła listy gratulacyjne rodzicom najlepszych uczniów, zaś uczniowie ci odebrali świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

Były również nagrody dla szkolnych aktywistów i sportowców. Następnie odchodzący uczniowie przekazali sztandar szkoły najstarszemu rocznikowi uczniów. Uroczystość pożegnania maturzystów zorganizowała klasa 2C z wychowawcą Wojciechem Zieleniewskim.