accessible

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Kwota dofinansowania wynosi 15 000 zł (12 000 - dotacja z budżetu państwa + 3 000 - wkład własny). Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup nowości czytelniczych oraz wyposażenie biblioteki szkolnej.

Głównym celem Programu jest promowanie i wspieranie  rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, dlatego książki kupowane będą zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki, ustalonymi na podstawie ankiet badających preferencje czytelnicze.

W szkole realizowane będą projekty edukacyjne z wykorzystaniem zbiorów biblioteki szkolnej, a także różnorodne działania promujące czytelnictwo. Zachęcamy cała społeczność szkolną do udziału w tych wydarzeniach.