accessible

29. Akcja Sprzątanie Świata

16 września nasza szkoła jak zawsze we wrześniu uczestniczyła w akcji sprzątania świata „Clean Up The World”. Taka akcja to nie tylko okazja, żeby posprzątać wokół siebie i usunąć śmieci – to także ważna działalność edukacyjna. Im wcześniej wyrobimy w sobie nawyk sprzątania i ograniczania ilości śmieci, segregacji odpadków i używania biodegradowalnych produktów, tym większa szansa, że uczynimy świat znowu czystym i przyjaznym dla ludzi i wszystkich istot żywych.