accessible

Ćwiczenia przeciwpożarowe

23 września 2022 r. w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku powstania zagrożenia.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punków zbiórki. Nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację dyrektor szkoły Bożenie Krzyżanowskiej. Źródło ognia znajdowało się w szatni. W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy obsługi oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.