accessible

Różowa wstążka

 

7 paździenika, w ramach akcji Różowa wstążeczka odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Siemiatycz z uczennicami klas maturalnych naszego liceum dotyczące wykrywania raka piersi i wczesnej profilaktyki nowotworowej.

 

Różowa wstążka to międzynarodowy symbol oznaczający walkę z rakiem piersi. Od lat 90. XX wieku w Polsce i na świecie październik poświęcony jest licznym kampaniom edukacyjnym i działaniom profilaktycznym, realizowanym przez wiele organizacji w celu zdobycia funduszy niezbędnych do walki z tym nowotworem.
Rak piersi nie musi być chorobą śmiertelną!Spośr ód wszystkich guzków wykrywanych w piersi tylko ok. 10% okazuje się nowotworem złośliwym. Dla wczesnego rozpoznania raka piersi bardzo ważne znaczenie ma więc samobadanie piersi. W przypadku samodzielnego wykrycia guzka trzeba jak najszybciej udać się na konsultację lekarską. W żadnym przypadku nie należy zwlekać, biernie czekać – będąc przerażoną z powodu zauważonej zmiany. Oprócz faktu rozpoznania raka piersi ważny jest także jego typ, gdyż nie wszystkie nowotwory mają jednakowy stopień inwazyjności, zdolności do tworzenia przerzutów i nie wszystkie niosą ze sobą złe rokowania.