accessible

Akcja "Szkoła pamięta"

Już po raz czwarty nasza szkoła uczestniczy w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miasta, regionu, społeczności. Przekazywanie młodzieży tradycji szkoły i ważnych postaci które się w niej zapisały. Od wielu lat tradycją naszej szkoły jest porządkowanie grobów osób związanych z historią Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach.