accessible

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

 

Od wielu lat tradycją naszej szkoły jest porządkowanie grobów osób związanych z historią Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach. Pamiętamy o jego budowniczych, pracownikach oraz wychowankach, podkreślając jednocześnie rolę, jaką odegrali w wychowaniu i rozwoju kolejnych pokoleń.

Już po raz czwarty nasza szkoła uczestniczyła w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. W tegorocznej edycji aktywny udział wzięli uczniowie klasy 1 B, upamiętniając tych, których już nie ma wśród nas, a którzy zapisali się w historii regionu i społeczności lokalnej. W ramach naszej akcji prowadzimy zbiórkę zniczy, a pani Alicja Smoktunowicz przygotowuje piękne wieńce, które są później składane przez uczniów na grobach. Na szczególne podziękowania zasługują: Julia Granatowska, Patrycja Szawkało, Sylwia Sadowa, Zofia Leśnik oraz Szymon Sadowski. Inicjatywą kierowała pani Jolanta Kalinowska przy wsparciu pani Urszuli Burakowskiej.