accessible

Przystanek Historia w Siemiatyczach

ipn1234.jpg

22 listopada 2022 r. klasy I B i II B uczestniczyły w Siemiatyckim Ośrodku Kultury w Przystanku Historia pt. "Drogi ku wolności. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku". O polskich drogach do wolności opowiadał p. Waldemar Tyszuk - historyk z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Podczas spotkania mogliśmy uświadomić sobie, że wolność naszej Ojczyzny jest dorobkiem wielu pokoleń Polaków, podejmowanym w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej. Bohaterowie okresu zaborów, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, które w czasie I wojny podjęły trud walki i zabiegów dyplomatycznych w celu odzyskania niepodległości. Dzięki temu w 1918r. mogliśmy cieszyć się odzyskaną wolnością po 123 latach niewoli.

IPN.jpgzdjęcia: PODLASIE 24, IPN o/BIAŁYSTOK