accessible

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Z radością informujemy, iż uczeń klasy 3C Krzysztof Grzyb otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 5,79). Nagrodę wręczyła pani dyrektor Bożena Krzyżanowska podczas spotkania świątecznego