accessible

Projekt e-Twinning „Unter einem Dach”- „Pod Wspólnym Dachem”

W naszej szkole, od października 2022r. do stycznia 2023r. realizowany był projekt e-Twinning „Unter einem Dach”- „Pod Wspólnym Dachem”.  Zadania projektowe były realizowane na lekcjach języka niemieckiego w pierwszej klasie. W ramach projektu uczniowie najpierw przedstawiali się na padlecie oraz tworzyli fikcyjną międzypokoleniową rodzinę z wykorzystaniem narzędzi TIK. Następnie w  grupach międzyszkolnych tworzyli e-książeczkę z wykorzystaniem aplikacji StoryJumper. Książeczkę współtworzyliśmy z uczniami z  I LO z Siemianowic Śląskich, Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie oraz z Zespołu Szkół w Gliwicach. Wspólnie przygotowaliśmy strony do e-książeczki z członkami rodziny oraz ich opisy pisemne i w formie nagrań. W rolę lektora języka niemieckiego z naszej szkoły wcielili się: Iza, Szymon oraz Igor. 21 grudnia odbyła się wideokonferencja z udziałem szkół partnerskich z projektu, podczas której uczniowie na podstawie e-książeczki opisywali wymyśloną rodzinę oraz przeprowadzali wywiady na jej temat. Tutaj swoje umiejętności językowe wspaniale prezentowały Asia i Oliwia. Ostanie działanie w projekcie polegało na rozwiązywaniu interaktywnych zadań do nauki słownictwa. Na zakończenie projektu wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy.  Projekt był świetną okazją do rozwijania wielu umiejętności, przede wszystkim językowych – uczniowie ćwiczyli język niemiecki, ale również kreatywność, współpracę, kompetencje społeczne i cyfrowe, poznali oni takie narzędzia jak: Padlet, Avachara, AnswerGarden, Google Slide i StoryJumper.
Nasze działania można zobaczyć tutaj https://padlet.com/ulajermakowicz/isgb28idejrcl0jl