accessible

„Uczelnie w Powiecie”

20.02.2023 r. w naszej szkole odbyły się prezentacje edukacyjno – doradcze „Uczelnie w Powiecie”. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z dwutygodnikiem lokalnym „Wieści Podlaskie” , Starostą Siemiatyckim i Dyrekcją LO Siemiatycze. Podczas prezentacji swoje oferty edukacyjne zaprezentowały uczelnie wyższe z województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. JP2, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, Wyższa Akademia Techniczna, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży oraz Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach.

 

 

Celem takiego wydarzenia jest dostarczenie uczniom szkół ponadpodstawowych, głównie maturzystom, wyczerpujących informacji o warunkach i możliwościach kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły średniej. Z ofertą uczelni mogli zapoznać się wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Siemiatyczach, a także uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach i Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie.

Uczniowie mieli możliwość poznać specyfikę poszczególnych szkół wyższych, zasady rekrutacji i studiowania, opłaty i stypendia.

Nagrodę Starosty Marka Bobla za najciekawszą prezentację otrzymał Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.