accessible

Spotkanie z panem Tomaszem Olchanowskim

 1

Wszyscy znamy Kopciuszka, Królewnę Śnieżkę lub Koziołka Matołka, ale czy potrafimy przytoczyć jakąś regionalną bajkę, legendę? W naszej szkole robimy wszystko, by połączyć wiedzę o tym, co zapożyczone z tym, co rodzime. Temu też służyło spotkanie z panem Tomaszem Olchanowskim, pracownikiem Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku, które odbyło się w naszej szkole w marcu. Było ono poświęcone interpretacji bajek i legend z Podlasia oraz postaci w nich występujących. Uczniowie klas IVB, IB oraz IA mieli okazję poznać takich bohaterów jak zmyślny Bartek, licho, południca, latawica czy rusałka, a także dowiedzieć się o znaczeniach przypisywanych poszczególnym wyobrażeniom. Bez problemu można było zauważyć jak uniwersalne postawy i zachowania prezentują postaci z podlaskich bajek i legend oraz jak ich echa pobrzmiewają w literaturze rozmaitych epok i twórców.

2

3