accessible

I Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego

 

21.04.2023 r. uczniowie klas I B oraz II B wzięli udział w I Kongresie Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego, który odbył się w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Kongres zorganizowany został przez stowarzyszenie Podlaskie Dziedzictwo Kultury w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Celem kongresu było upowszechnienie wiedzy o niezwykle ciekawych i bogatych w ważne wydarzenia losach Podlasia Nadbużańskiego oraz zintegrowanie lokalnej społeczności. W roli prelegentów wystąpili znakomici eksperci: ks. prof. Witold Kawecki – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Czym jest kultura dla człowieka?”, dr hab. Rafał Wiśniewski – dyrektor Narodowego Centrum Kultury „Wszystko tak samo, a jednak inaczej – kilka uwag nie tylko o wartościach autotelicznych”, dr Tadeusz Krawczak – były dyrektor Archiwum Akt Nowych „Wiara a tożsamość na przykładzie Podlasia” ,Iwona Górska oraz dr Grzegorz Ryżewski – historycy Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Z dziejów chrześcijaństwa na Podlasiu Nadbużańskim”. Wszyscy zgodnie podkreślali wagę przedstawionej tematyki oraz rolę upowszechniania dyskusji o wzmacnianiu kultury narodowej i regionalnej w środowiskach lokalnych. Opiekę nad uczniami sprawowały p. wicedyrektor Bożena Czerkas oraz Jolanta Kalinowska.