accessible

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Dnia 27 kwietnia, br. odbyła się Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja to wyjątkowe wydarzenie, które miało na celu upamiętnienie historycznego wydarzenia - uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Konstytucja ta była pierwszym w Europie i drugim na świecie dokumentem, który regulował prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz ograniczał władzę monarchy. Wprowadziła ona nowoczesne rozwiązania prawne, takie jak trójpodział władzy i równość wobec prawa, co stanowiło istotny krok w kierunku demokracji. Szkoła obecnie kładzie duży nacisk na edukację historyczną i patriotyczną. Wierzymy, że znajomość historii kraju i szacunek dla bohaterów narodowych są niezbędne do zrozumienia dzisiejszych realiów i budowania przyszłości Polski.