accessible

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

W piątek, 28 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych naszej szkoły. Na sali gimnastycznej o godzinie 8:00 zebrali się uczniowie, grono pedagogiczne oraz rodzice, by uczcić ten ważny moment w życiu naszych maturzystów. Wśród pierwszych, którzy zabrali głos, była dyrektor Bożena Krzyżanowska, która pożegnała tegorocznych abiturientów i życzyła im jak najlepszych wyników na nadchodzących egzaminach maturalnych oraz sukcesów w realizacji ich życiowych planów.

 

Nie zabrakło miłego akcentu, jakim było wręczenie listów pochwalnych rodzicom najlepszych uczniów przez dyrektora szkoły. To wyróżnienie było wyrazem uznania dla wkładu, jaki rodzice wnieśli w rozwój swoich dzieci i ich sukcesów. Następnie odbyło się uroczyste wręczanie świadectw i listów pochwalnych za osiągnięcia w nauce, sporcie oraz działalności społecznej.

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie, którzy wyróżnili się w swoich dziedzinach, co spotkało się z zasłużonymi brawami ze strony zgromadzonej publiczności.

Kolejnym emocjonującym momentem było przekazanie przez maturzystów sztandaru szkoły przedstawicielom klas trzecich. To symboliczne przekazanie było wyrazem wdzięczności za czas spędzony w szkole, podczas którego nasi maturzyści zdobyli wartościowe umiejętności i przygotowali się do egzaminów maturalnych, które stanowią ważny krok w ich życiu. Abiturienci 2023 to pierwszy rocznik opuszczający czteroletnie liceum, który przystąpi do matury w nowej formule. Chcielibyśmy życzyć wszystkim maturzystom jak najlepszych wyników na nadchodzących egzaminach maturalnych, sukcesów w dalszej edukacji oraz spełnienia marzeń i planów życiowych. Gratulujemy także wszystkim uczniom nagrodzonym za osiągnięcia w nauce, sporcie oraz działalności społecznej oraz rodzicom, którzy zostali uhonorowani listami pochwalnymi.