accessible

Żonkile 2023

Pamiętamy....
O 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim pamiętali uczniowie klasy IVB, którzy wraz z panią Ewą M. Iwaniak, w ramach lekcji języka polskiego, udali się na cmentarz żydowski w Siemiatyczach, by poprzez złożenie kwiatów uczcić pamięć o przedwojennej społeczności wyznania mojżeszowego.

Była to też dobra okazja, by zapoznać się z historią siemiatyckiej społeczności żydowskiej a także przypomnieć treść reportażu Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" w ramach przedmaturalnych powtórek.