accessible

„Zoom na powietrze” - szkolenie dla uczniów

W szkoleniach realizowanych aktualnie w naszej szkole w ramach przedsięwzięcia „Czyste powietrze - LoKen jesteśmy na TAK!” aktywnie uczestniczą wszystkie klasy pierwsze oraz klasy IIA, IID i IIIA Liceum Ogólnokształcącego. Za nami pierwsza tura spotkań szkoleniowych przebiegająca pod tytułem „Zoom na powietrze”.

 

Zajęcia dały uczestnikom wiedzę o tym, czym są zanieczyszczenia powietrza i jakie znamy ich rodzaje, a także o tym, że mogą one pochodzić ze źródeł naturalnych albo być wynikiem działalności człowieka. Co ważne uczniowie mają świadomość, jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie człowieka, na kondycję roślin, zwierząt i całych ekosystemów. Wiedzą również, że koszty zanieczyszczeń środowiska ponoszą wszyscy: gospodarstwa domowe, rolnicy, przedsiębiorcy, zabytki kultury. Podczas zajęć podkreślono, iż zanieczyszczenie powietrza ma charakter globalny. Stąd  wynikają niekorzystne zjawiska spowodowane przez zanieczyszczenia atmosfery: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze i smog.

Praca metodami aktywnymi, z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych, sprzyja realizacji celów, rozbudza wśród uczniów ciekawość poznawczą i refleksje nad poruszanym problemem.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”  z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: "Czyste powietrze – LoKen jesteśmy na TAK!" Nr 5929/23/B-EE/ECP-924/DEE