accessible

Niska emisja – skutki dla środowiska – Warsztaty terenowe

Realizacja zadań w ramach projektu „Czyste powietrze- LoKen jesteśmy na TAK!” jest na etapie warsztatów skierowanych do uczniów. To cykl działań mających na celu zwrócenie uwagi naszych uczniów na problem zanieczyszczenia powietrza, spowodowany nieracjonalną działalnością człowieka. Głównym celem realizacji zajęć pt. „Niska emisja – skutki dla środowiska” był wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, pogłębienie wiadomości na temat ekologicznych, społecznych i zdrowotnych funkcji ekosystemu lasu oraz nabycie umiejętności posługiwania się skalą porostową do określania stanu czystości powietrza.

 

 

 

 

Metody i formy pracy oraz wykorzystanie zakupionych w ramach dofinansowania pomocy dydaktycznych sprzyjały realizacji celów, rozbudzały wśród uczniów ciekawość poznawczą i skłaniały do przemyśleń nad poruszanymi problemami.
Piętnastoosobowa grupa uczniów z profilu biologiczno– chemicznego (klasa I A i I C) aktywnie uczestniczyła w zajęciach terenowych na terenie Nadleśnictwa Nurzec. Warsztaty składały się z dwóch części – prelekcji i zajęć w terenie. Pierwszą część przeprowadziła pani Katarzyna Marciszonek - pracownik Nadleśnictwa Nurzec, która wyjaśniła funkcje lasu oraz podkreśliła jego znaczenie w drodze do zrównoważonego rozwoju.
Warsztaty terenowe odbyły się na terenie Rezerwatu Radziwiłówka. Uczniowie w trzyosobowych grupach prowadzili obserwację w terenie. Z metodą badań i obserwacji zapoznała ich nauczycielka geografii - pani Hanna Nielipińska.

 

 

 


Zadaniem uczestników było odszukanie na terenie rezerwatu okazów porostów, sfotografowanie ich i opisanie lokalizacji, a następnie porównanie ich plechy ze skalą porostową i określenie na tej podstawie stopnia skażenia powietrza SO2. Młodzież spisała się na medal, z wielkim zaangażowaniem wyruszyli w teren i odszukali mnóstwo bardzo interesujących okazów porostów. Najciekawszym znaleziskiem był płucnik modry – jest to porost krzaczkowaty występujący w VI strefie.
Wnioski z badań: Oddychaj głęboko, ponieważ jesteś w miejscu o nieznacznie zanieczyszczonym powietrzu.
Podsumowanie wyników warsztatów, wymiana doświadczeń i żywa dyskusja o pięknie i tajnikach przyrody odbyły się podczas wspólnego posiłku – kiełbasek z ogniska.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: "Czyste powietrze – LoKen jesteśmy na TAK!" Nr 5929/23/B-EE/ECP-924/DEE