accessible

„Był sobie dom”- szkolenie dla uczniów

„Był sobie dom” to temat ostatnich zajęć szkoleniowych prowadzonych w ramach przedsięwzięcia „Czyste powietrze - LoKen jesteśmy na TAK!”. Ukończyliśmy je w przedostatnim tygodniu marca 2024 r. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczniów z przykładami stosowanych w domach mieszkalnych rozwiązań technicznych ograniczających negatywny wpływ domu na klimat oraz nabycie umiejętności rozpoznawania wpływu różnych aktywności człowieka na środowisko.

 

Na początku zajęć uczniowie przeanalizowali przypadek tzw. „nieklimatycznego domu”, przedyskutowali w grupach i zdiagnozowali problemy, z jakimi boryka się ten dom i jego mieszkańcy. Następnie ustalili jakie powinny być zastosowane rozwiązania techniczne oraz nad jakimi nawykami i czynnościami jego mieszkańcy powinni pracować, aby stał się on przyjazny klimatowi i środowisku. Po zebraniu wszystkich pomysłów uczniowie ustalili, że klimatyczny dom to taki, który powstał z myślą o środowisku i spełnia następujące warunki:
wykorzystuje naturalne materiały i rozwiązania technologiczne przyjazne otoczeniu,
zużywa mało energii,
cechuje się wysoką akumulacją ciepła,
chroni przed hałasem,
jest łatwy w eksploatacji,
jest ekologiczny do rozbiórki.

 

 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: "Czyste powietrze – LoKen jesteśmy na TAK!" Nr 5929/23/B-EE/ECP-924/DEE