accessible

XII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach, a także obchodzony razem jubileusz 80-lecia szkoły przeszły do historii

W dniach 15-16 czerwca 2024 r. nasza szkoła tętniła życiem jeszcze bardziej niż na co dzień, ponieważ oprócz obecności swoich aktualnych uczniów i pracowników, miała zaszczyt gościć nieco ponad 300 absolwentów z całej 80-letniej historii placówki, tym piękniejszej, że pokazującej niezmieniającą się mimo upływu lat prawdę – niezależnie od czasu to miejsce przyciąga.

Potwierdzeniem tej myśli niech będzie różnica wieku między najstarszymi i najmłodszymi absolwentami biorącymi udział w zjeździe. Najstarsi spośród zarejestrowanych uczestników byli reprezentantami rocznika, który maturę zdawał w 1954 r., najmłodsi zaś to absolwenci z 2011 r. Ponad pół wieku różnicy, ale w tym miejscu i w tym czasie wszyscy byli sobie równi, a tym co łączyło i zacierało różnicę lat był sentyment do siemiatyckiego ogólniaka. Zmieniają się czasy, miejsca, ludzie; zmienił się budynek szkoły, jego otoczenie, pracująca kadra. Ale jedno pozostało bez zmian – uczniowie tej szkoły tworzą wielką rodzinę i co 5 lat udowadniają to swoją obecnością na kolejnych zjazdach. 

        Jubileusz 80-lecia szkoły i zjazd absolwentów poprzedziły całoroczne przygotowania do tych wydarzeń. To ogromne przedsięwzięcie, wymagające logistyki, planu, harmonogramu prac. Dlatego wszyscy pracownicy - nauczyciele, administracja, pracownicy obsługi mieli pełne ręce roboty, a nad całością przygotowań czuwała dyrekcja i komitet organizacyjny, z jego przewodniczącą Bożeną Czerkas na czele. W tym miejscu słowa uznania należą się również naszym obecnym uczniom. Ich pomoc i zaangażowanie w przygotowanie szkoły do uroczystości były nieodzowne i warte docenienia tym bardziej, że wymagały od uczniów zostawania po lekcjach, wielu prób i pojawienia się w szkole w sobotę! Wielu absolwentów pytało – jak to się robi? i ściągało przysłowiowe czapki z głów dla obecności uczniów w szkole w dzień wolny od zajęć.  Dziękujemy. 

        Uroczystości zjazdowe rozpoczęły się tradycyjnie nabożeństwami odprawionymi w siemiatyckich świątyniach. Nabożeństwu w cerkwi p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przewodniczył dziekan Dekanatu Siemiatyckiego, ksiądz Paweł Sterlingow, zaś mszę św. w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP odprawił ks. biskup Tadeusz Pikus.

Po nabożeństwach w świątyniach przedstawiciele absolwentów udali się na cmentarz, na groby osób związanych z historią placówki - jej budowniczych, pracowników, nauczycieli, ale też wychowanków. O godz. 9.30 rozpoczęła się oficjalna rejestracja uczestników zjazdu, a półtorej godziny później uroczystego otwarcia dokonała Bożena Krzyżanowska, dyrektor szkoły.

Powitano zaproszonych gości, których nazwisk nie sposób wymienić.  Byli wśród nich przedstawicieli duchowieństwa, politycy, samorządowcy, dyrektorzy szkół i instytucji, radni powiatu siemiatyckiego oraz sejmiku województwa podlaskiego, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów, przyjaciele szkoły, pracownicy naukowi, ale przede wszystkim główni bohaterowie tego wydarzenia – absolwenci.  W swoim przemówieniu pani dyrektor zachęciła do wspólnej podróży w przeszłość, opowiedziała o zmianach, które zaszły w naszej szkole, zaprosiła do wspólnego zwiedzania budynku i świętowania.

Podziękowała również Radzie Powiatu Siemiatyckiego i Zarządowi za ufundowanie tablicy pamiątkowej, zaprojektowanej i wykonanej przez Wiaczesława Szuma, której uroczyste odsłonięcie odbyło się na zakończenie części oficjalnej zjazdu. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Zjazdu Absolwentów, Grażyna Sidorczuk-Uszyńska, absolwentka i wieloletnia emerytowana nauczycielka naszej szkoły. W swoim okolicznościowym przemówieniu przedstawiła krótką historię szkoły, przywołując nazwiska ludzi, którzy ją tworzyli przez kolejne lata.

Podkreśliła znaczenie siemiatyckiego liceum dla rozwoju regionu, przypomniała o wydanej przy okazji X zjazdu książce i zaznaczyła, że jej kontynuację stanowi tegoroczna gazetka okolicznościowa, którą uczestnicy zjazdu otrzymali jako pamiątkę.

        Część artystyczną zjazdu przygotowali uczniowie naszej szkoły pod okiem Edyty Niewińskiej, nauczycielki języka polskiego. Jej tłem była prezentacja ilustrująca 80 lat historii szkoły, a w niej prawdziwa perełka – niepublikowany nigdzie dotąd materiał filmowy z zakończenia nauki klas maturalnych z 1979 r., odnaleziony zupełnie przypadkiem w tym roku szkolnym. Oprawą muzyczną zajął się zespół Wokaliza, którego szeregi na potrzeby zjazdu zasilili również obecni licealiści. Część dzienną zjazdu zakończył wspólny obiad i spotkania klasowe. Część wieczorną wypełnił bal na sali gimnastycznej.

Tak w ogromnym skrócie wygląda relacja z tego pięknego wydarzenia. Ale to tylko słowa. Żeby poczuć ducha zjazdu i jego atmosferę, trzeba było tam po prostu być. Dlatego już dziś zapraszamy na kolejny zjazd za 5 lat. A tymczasem przeżyjmy to jeszcze raz… Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i migawek filmowych z XII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach.

 

<<Archiwalny film z 1979 roku>>

 

<<KRÓTKA RELACJA FILMOWA>>