accessible

Otrzęsiny klas I

W tym roku szkolnym otrzęsiny uczniów klas pierwszych odbyły się w odmienny sposób niż w latach poprzednich. Rywalizacja polegała na przygotowaniu przez uczniów: piosenki o szkolnej tematyce (zgodnej z profilem klasy), ciekawego zdjęcia klasy oraz wykonaniu portretu wychowawcy klasowego. Komisja oceniła wykonane zadania. Największą ilość punktów uzyskały klasy: 1A i 1C. Za przygotowanie Otrzęsin odpowiedzialni byli uczniowie klasy 2C.

 

1aa

 

1b

 

1c

 

Piosenka klasa I A

 

Piosenka klasa I B

 

Piosenka klasa I C