accessible

Projekt „Młyny wodne w Siemiatyczach i okolicy”.

Fot. Autorzy zwycięskiej pracy z opiekunem

Uczniowie z klasy 3c: Julia Jermakowicz, Izabela Melaniuk i Bartosz Siniakowicz zwyciężyli w konkursie „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi” organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki geografii mgr Elżbiety Sielickiej przygotowali pracę: „Młyny wodne w Siemiatyczach i okolicy”DYPLOM

Fot. Przy młynie w Drażniewie
Na rzekach: Kamionka, Mahomet i Moszczona jeszcze w 1936 roku funkcjonowało 9 młynów wodnych. Do dziś pozostał tylko jeden oraz fragmenty kilku. Celem pracy było dotarcie do miejsc, w których znajdowały się te obiekty oraz odszukanie śladów ich istnienia. Nieocenionym źródłem wiedzy okazały się rozmowy z mieszkańcami Siemiatycz oraz okolicznych wsi. W wyniku wielu wypraw terenowych, analiz map satelitarnych  i archiwalnych map topograficznych udało się odtworzyć lokalizację oraz historię wielu młynów wodnych. Praca posiada bogatą bazę ilustracyjną i fotograficzną, przez co jest istotnym elementem w pogłębianiu wiedzy o historii Siemiatycz. Walory pracy zostały docenione przez członków jury, którzy przyznali jej autorom I miejsce i nadali tytuł Lidera Małej Retencji oraz nagrodę finansową w wysokości 4000 zł.

W poszukiwaniu młyna nad zalewem II