accessible

Piękna lekcja historii najnowszej

16.06.2021r. uczestniczyliśmy w wyjątkowej lekcji historii. Gościliśmy w naszej szkole przewodniczącego i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, które zrzesza  ludzi, którzy poświęcili swoje życie, zdrowie, zdolności czas  walce z komunistyczną dyktaturą. Już po raz szósty członkowie stowarzyszenia organizują patriotyczny rajd „Śladami niepodległości” po wschodnich rubieżach Polski i odwiedzają miejsca, pomniki i cmentarze upamiętniające wysiłek wcześniejszych pokoleń w walkach o niepodległość Ojczyzny.  Ważnym punktem każdego rajdu jest spotkanie z młodzieżą. Cieszymy się bardzo, że w tym roku członkowie stowarzyszenia odwiedzili naszą szkołę i mogliśmy wysłuchać wzruszających opowieści o tym trudnym okresie zrywu narodowego z lat 1980-1989. Pięknym przesłaniem pozostawionym młodzieży były słowa mówiące o konieczności zachowania  się w każdej sytuacji „jak trzeba”, tak jak Oni w latach osiemdziesiątych, jak wcześniej „Inka” młoda bohaterka z pokolenia Żołnierzy Wyklętych.

 

Pamiętajmy o bohaterach, którzy byli gotowi poświęcić swoje życie, żeby Polska była niepodległa i suwerenna. Pamiętajmy o tym, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że musimy o nią dbać, że musimy ją wzmacniać, że wychowanie patriotyczne stanowi podstawę naszego sukcesu również w przyszłości.