accessible

Rozdanie nagród w ogólnopolskim konkursie World of Languages Expert XI


Dnia 22 czerwca odbyło się rozdanie nagród i wręczenie dyplomów w konkursie World of Languages Expert XI. Konkurs polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 pytań, które zostały podzielone na trzy bloki: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz gramatyka i słownictwo. W konkursie udział wzięli uczniowie klas drugich i trzecich liceum. W kategorii klas drugich najwyższy wyniki osiągnął Aleksander Goblet (IIG), a w kategorii klas trzecich najwyższe wyniki i tytuł zwycięzcy uzyskały 3 osoby: Julia Jermakowicz (IIIC), Klaudia Purta (IIIA) i Daniela Zubrzucka (IIIA). Gratulujemy sukcesu.