UWAGA! Od dnia 1 listopada 2016r. następuje zmiana formy wpłaty za obiady. Wpłaty należy dokonać za cały miesiąc z góry od 1-go do 5-go dnia miesiąca na konto szkoły. Od 25-go dnia do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc obiadowy należy zgłosić do Pani Intendent ilość obiadów na miesiąc kolejny, która poda kwotę zapłaty za dany miesiąc i poda informację o numerze konta. Bank PKO SA 66 1240 5211 1111 0010 7043 1460 Tytułem: wpłata za obiady / imię i nazwisko ucznia / klasa / za miesiąc

17 października 2016 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji święta Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani dyrektor Bożena Krzyżanowska oraz prowadzący tę uroczystość uczniowie powitali wszystkich obecnych, a w szczególności zaproszonych gości - Pana Starostę Jana Zalewskiego, Pana Wicestarostę Marka Bobla oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników.

Drużyna siatkówki dziewcząt z naszej szkoły  przygotowując  się do zawodów wojewódzkich w dniu 18.10.2016r. brała udział  w turniej ,,Gramy dla Papieża’’, który corocznie rozgrywany jest w Dziadkowicach.

 

<<BOOKCROSSING W NASZEJ SZKOLE>> więcej na: |*BIBLIOTEKA*|

11 października 2016r. w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbyła się XIV już edycja Ogólnoszkolnego Konkursu „Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia”. Wzięli w niej udział uczniowie klas drugich.

 

W dniu 10 października 2016r. klasy pierwsze LO i ZSZ zostały przyjęte przez klasy II i III do społeczności szkolnej. Po wielu zmaganiach sprawdzających zwinność, szybkość, skoczność, kreatywność i spryt, jury w składzie: pani dyrektor Bożena Krzyżanowska, pani Justyna Owczarska, pani Małgorzata Kościaniuk i Julia Stasiuk z klasy IIIB uznało, że dominującą klasą w tegorocznych „otrzęsinach” była klasa IB.

 

 

6 października 2016 roku przy naszej szkole można było zobaczyć mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Po raz kolejny pełnoletni uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w akcji oddawania krwi. Jak co roku osoby chcące oddać krew musiały wypełnić ankietę oraz przejść wstępne badania, których pozytywny wynik umożliwiał ochotnikom oddanie krwi. Może i Ty następnym razem znajdziesz się w tym gronie?

W dniach 27-28.09.2016r. klasa II A wraz z wychowawczynią p. Iwoną Hapanowicz-Charko oraz p. Iwoną Kuczewską wybrała się na biwak do Serpelic. Uczniowie zatrzymali się w ośrodku turystyczno-wypoczynkowym "Urocza", znajdującym się nad Bugiem w otoczeniu sosnowego lasu. W programie biwaku była gra terenowa – podchody, śpiewy i tańce przy ognisku, gry planszowe i siatkówka plażowa.

Zakochani w świecie czyli spotkanie autorskie z Joanną Grzymkowską – Podolak i Jarosławem Podolakiem

W piątkowe popołudnie 30 września w czytelni Zespołu Szkół w Siemiatyczach odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Grzymkowską – Podolak i Jarosławem Podolakiem. To dziennikarsko-operatorskie małżeństwo od kilku lat podróżuje po różnych zakątkach świata. Więcej – strona biblioteki

Strona 37 z 50